Πρόταση ψηφίσματος - B7-0224/2013/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B7-0224/2013/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας σε συνέχεια των πρόσφατων πυρκαγιών σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπανγκλαντές

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0223/2013

Διαδικασία : 2013/2638(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0224/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0224/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0224/2013/αναθ.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας σε συνέχεια των πρόσφατων πυρκαγιών σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπανγκλαντές

(2013/2638(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, και ειδικότερα εκείνα της 17 Ιανουαρίου 2013[1], 6 Σεπτεμβρίου 2007[2], και 10 Ιουλίου 2008[3],

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[4] και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[5],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη[6],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 30ής Απριλίου 2013 από την ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton και τον Επίτροπο της ΕΕ για θέματα εμπορίου Karel De Gucht,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011- 14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της ΔΟΕ (2006, C-187) και την Σύμβαση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (1981, C-155), τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, καθώς και τις αντίστοιχες συστάσεις (R-197),

 

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Επιθεώρησης Εργασίας (1947, C-081), την οποία έχουν προσυπογράψει το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, καθώς και τις συστάσεις της (R-164),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της υψηλού επιπέδου αποστολής της ΔΟΕ στο Μπανγκλαντές, από 1 έως 4 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Μπανγκλαντές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό τριμερές πρόγραμμα δράσης για την πυρασφάλεια για τη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές, του Μαρτίου 2013, παρέχει μία βάση για συντονισμένα μέτρα των ενδιαφερόμενων φορέων που επιθυμούν να προχωρήσουν σε πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της πυρασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγωγή ειδών ένδυσης συνιστά μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την οικονομία του Μπανγκλαντές, η οποία ανέρχεται σε περίπου 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 5.000 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στο Μπανγκλαντές, τα οποία απασχολούν περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι στις 24 Απριλίου 2013, το Rana Plaza, ένα κτήριο στο Savar, έξω από τη Ντάκα, το οποίο στέγαζε πολλά εργοστάσια ειδών ένδυσης, κατέρρευσε, προκαλώντας την απώλεια 1.127 ζωών και τον τραυματισμό πάνω από 2.500 ατόμων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτήριο το οποίο κατέρρευσε είχε κατασκευαστεί παράνομα και δεν τηρούσε τα πρότυπα ασφαλείας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι υποχρεώθηκαν από τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου να επιστρέψουν στο κτήριο , παρά το γεγονός ότι είχαν αποκαλυφθεί ρωγμές σε αυτό την ημέρα πριν από την κατάρρευσή του, πράγμα το οποίο οδήγησε σε σημαντική αύξηση των νεκρών ατόμων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες ημέρες πριν, στις 8 Μαΐου, μία πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών ένδυσης του Tung Hai, στην περιφέρεια Mirpur της Ντάκα, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής οκτώ ατόμων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Νοεμβρίου 2012 μία πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών ένδυσης Tazreen, που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη Ashulia της Ντάκα, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 112 ανθρώπων, ενώ 200 άλλοι τραυματίστηκαν στο εν λόγω ατύχημα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που σύμφωνα με την επίσημη έρευνα ο λόγος για την πυρκαγιά στο Tazreen αποδίδεται σε δολιοφθορά, ο βαρύς φόρος αίματος οφείλεται σε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων του συνωστισμού, των ανύπαρκτων ή κλειδωμένων εξόδων κινδύνου, καθώς και στη λανθασμένη διαχείριση της κρίσεως εκ μέρους της διοίκησης της επιχείρησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι μία κυβερνητική επιτροπή έρευνας η οποία δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Tazreen για ασύγγνωστη αμέλεια, ο εν λόγω ιδιοκτήτης δεν συνελήφθη ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπανγκλαντές, στις 28 Απριλίου 2013, μία αναφορά η οποία κατηγορεί τις αρχές για αδράνεια και με την οποία ζητείται η σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε τέσσερις εβδομάδες μετά από την πυρκαγιά στη βιομηχανία Tazreen εκδηλώθηκαν άλλες 17 σε βιοτεχνίες υφαντουργίας και ενδυμάτων στο Μπανγκλαντές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια του Μπανγκλαντές είναι συχνά πολύ κακές, και ότι η νομοθεσία περί ασφάλειας δεν τηρείται καθόλου ή μόνο μερικώς, ότι πολλά άτομα συνωστίζονται εκεί, και ότι ισχύουν κατώτατα πρότυπα ασφαλείας σε σχέση με την πυρασφάλεια και τα εργατικά ατυχήματα, περιορισμοί όσον αφορά την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι καθώς και αναξιοπρεπή επίπεδα αμοιβών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι αποβιώνουν κάθε χρόνο σε παρόμοια ατυχήματα σε όλο το Μπανγκλαντές και τη Νότια Ασία·

1.  εκφράζει τη βαθειά λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών στην πρόσφατη κατάρρευση του κτηρίου και τις πυρκαγιές των εργοστασίων· εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά του σε αυτούς οι οποίοι τραυματίστηκαν καθώς και στις πενθούσες οικογένειες·

2.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να αναπτύξει άμεσα αποτελεσματικούς κανόνες για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων σύμφωνα με τα πρότυπα της ILO και να εξασφαλίσει κατόπιν ότι οι τοπικοί παραγωγοί θα τους εφαρμόσουν με αυστηρό και αποτελεσματικό τρόπο·

3.  χαιρετίζει τη συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπανγκλαντές μεταξύ ενός αριθμού συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και πολυεθνικών εμπορικών εταιρειών του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία περιέχει δεσμευτικές και διαφανείς διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας στις τοποθεσίες παραγωγής, και η οποία προβλέπει τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου συστήματος επιθεώρησης καθώς και της ενεργούς υποστήριξης της δημιουργίας μιας επιτροπής υγείας και ασφάλειας στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων σε κάθε εργοστάσιο, πράγμα το οποίο είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία, αλλά σπανίως εφαρμόζεται στην πράξη· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες επώνυμες εταιρείες του κλωστοϋφαντουργικού τομέα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή·

4.  καλεί όλες τις επιχειρήσεις, ειδικότερα του τομέα ειδών ένδυσης, οι οποίες αναθέτουν εργολαβικά ή υπεργολαβικά την παραγωγή σε εργοστάσια στο Μπανγκλαντές και σε άλλες χώρες, να τηρήσουν πλήρως τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές εταιρικής ευθύνης (CSR), όπως οι κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, και να ελέγξουν αυστηρά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους παράγονται αποκλειστικά σε εργοστάσια τα οποία τηρούν πλήρως τα πρότυπα ασφαλείας και τα εργασιακά δικαιώματα·

5.  καλεί τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης να συνεργαστούν με τους υπεργολάβους τους ώστε να βελτιώσουν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων· καλεί τους εμπόρους, τις ΜΚΕ και όλους τους άλλους φορείς που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της Επιτροπής, να εργαστούν από κοινού για να αναπτύξουν ένα εθελοντικό πρότυπο κοινωνικής σήμανσης, το οποίο θα πιστοποιεί ότι ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα θεμελιώδη πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ·

6.  αναμένει ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για εγκληματική αμέλεια και ποινικά υπεύθυνοι για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με την κατάρρευση του Rana Plaza, της πυρκαγιάς του εργοστασίου Tazreen και άλλες πυρκαγιές να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· αναμένει οι τοπικές αρχές και η διοίκηση του εργοστασίου να συνεργαστούν με σκοπό να εγγυηθούν την πλήρη πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα για όλα τα θύματα, έτσι ώστε να τους επιτρέψει να μπορέσουν να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης· αναμένει από τις πολυεθνικές εμπορικές εταιρείες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας οι οποίες παρήγαγαν στα εν λόγω εργοστάσια να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός προγράμματος οικονομικής αποζημίωσης· χαιρετίζει τις ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη αναληφθεί από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές για να υποστηρίξει τα θύματα και τις οικογένειές τους·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα χρήσης των οργάνων της εμπορικής της πολιτικής, μεταξύ άλλων του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), ώστε να ενθαρρύνει την επιβολή των διεθνών προτύπων ασφαλείας και των βασικών προτύπων στον τομέα της εργασίας της ΔΟΕ, καθώς και τον καθορισμό αξιοπρεπών κατώτατων τομεακών αμοιβών στο Μπανγκλαντές·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, καθώς και στον γενικό διευθυντή της ΔΟΕ.