Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0226/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0226/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0199/2013

Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0226/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0226/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0226/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

(2013/2611(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló 2011., 2012. és 2013. évi következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Tanács Szíriáról szóló 2011., 2012. és 2013. évi következtetéseire,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Szíriáról szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosának Szíriáról szóló nyilatkozataira,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének Szíriáról szóló határozataira,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának és menekültügyi főbiztosának Szíriáról szóló nyilatkozataira,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és bánásmódok elleni egyezményre, a gyermekek jogairól szóló egyezményre és az ahhoz csatolt, a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, valamint a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményre, melyek mindegyikének Szíria részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ENSZ becslése szerint a szíriai békés tüntetések 2011. márciusi erőszakos leverésének kezdete óta legalább 80 000 ember – többségében polgári személy – vesztette életét; mivel a szélsőséges erőszak – többek között nehéztüzérség és bombázások alkalmazása lakott területek ellen – és a szíriai hadsereg, a biztonsági erők és a Sabbíha, valamint különböző ellenzéki erők által elkövetett borzalmas gyilkosságok egyre nagyobb méreteket öltenek;

B.  mivel a szíriai helyzet további, bármilyen mértékű militarizálódása súlyos hatással lenne az ország civil lakosságára, amelynek humanitárius helyzete már e nélkül is rohamosan romlik, valamint kihatna a régió egésze – különösen Jordánia és Libanon – biztonságára és stabilitására is, és kiszámíthatatlan hatásokkal és következményekkel járna;

C. mivel 2013 májusában már több mint 1,2 millió szíriai menekültet tartanak nyilván, és több mint 230 000 menekült vár nyilvántartásba vételre; mivel több mint 462 000 menekült tartózkodik Libanonban, több mint 460 000 Jordániában, több mint 320 000 Törökországban, több mint 145 000 Irakban és több mint 66 000 Egyiptomban; mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának előrejelzése szerint a szíriai menekültek összlétszáma 2013 végére elérheti a 3,5 millió főt;

D. mivel a szíriai menekültek folyamatos beáramlása egyre súlyosabb terhet ró a szomszédos országokra, és feszültséget gerjeszt egyes térségekben;

E.  mivel a becslések szerint Szíriában 6,5 millióra tehető azok száma, akiket valamilyen módon érint az országban dúló erőszak, és akik humanitárius segítségnyújtásra szorulnak; mivel további becslések szerint 4 250 000 embert telepítettek ki Szírián belül;

F.  mivel a Szíriában élő (palesztin, iraki, afgán, szomáliai és szudáni származású) menekültek egyre kiszolgáltatottabbakká válnak; mivel különösen a palesztinok kényszerülnek bele a konfliktusba;

G. mivel a szíriai regionális reagálási terv a szíriai menekülteknek való, öt országra kiterjedő segítségnyújtásban részt vevő 55 ügynökség közös válaszintézkedéseit tartalmazza, melyek négy kiemelt területre összpontosulnak, nevezetesen a védelemre, a vészhelyzeti műveletekre, a nem táborban élő menekülteknek történő segítségnyújtásra és a vészhelyzeti készenlétre;

H. mivel 2013. április 22-én az EU által a szíriai válsággal összefüggésben végzett humanitárius segítségnyújtásra fordított összes forrás majdnem elérte a 473 millió eurót, melyből 200 milliót maga az EU, és csaknem 273 millió eurót a tagállamok bocsátottak rendelkezésre; mivel 2013. május 12-én a Bizottság további 65 millió eurós forrásbevonást jelentett be e célra; mivel ezzel az EU messze a legbőkezűbb adományozónak minősül;

1.  a leghatározottabban elítéli a megkülönböztetés nélküli erőszak szíriai hatóságok általi alkalmazását a szíriai civil lakosság ellen, különösen a gyermekek és nők célzott meggyilkolását és a falvakban végrehajtott tömeges kivégzéseket; mélységes aggodalmának ad hangot a szíriai hatóságok, a szíriai hadsereg, a biztonsági erők és a hozzájuk tartozó milíciák által elkövetett, kirívóan súlyos emberi jogi jogsértések, és az általuk esetlegesen engedélyezett és/vagy elkövetett, emberiesség elleni bűncselekmények miatt; elítéli a törvénytelen kivégzéseket és az emberi jogok megsértésének minden egyéb formáját, melyeket az Aszad elnök rezsimjével szemben álló csoportok és erők követtek el;

2.  részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; ismét szolidaritásáról biztosítja a szabadságért, méltóságért és demokráciáért küzdő szíriai népet, és elismerését fejezi ki bátorságáért és elszántságáért;

3.  ismételten felhív minden fegyveres szereplőt, hogy azonnal vessenek véget a Szíriában folyó erőszaknak; felszólítja a szíriai kormányt, hogy haladéktalanul vonja ki a szír hadsereget az ostromlott városokból, és bocsássa szabadon az összes fogva tartott tüntetőt, politikai foglyot, emberi jogi jogvédőt, bloggert és újságírót; békés és valódi demokratikus, szíriaiak vezette politikai átmenetre szólít fel, amely eleget tesz a szír nép jogos igényeinek és befogadó párbeszéden alapul az összes demokratikus erő és a szír társadalom valamennyi rétege részvételével egy mélyreható demokratikus reformfolyamat elindítására, amely azt is figyelembe veszi, hogy szükség van a nemzeti megbékélés biztosítására, és amely a kisebbségek, köztük az etnikai, vallási, kulturális és egyéb kisebbségek jogainak tiszteletben tartása mellett kötelezi el magát;

4.  támogatja John Kerry, az Egyesült Államok államtitkára és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közös felhívását egy Szíriával foglalkozó nemzetközi békekonferencia mielőbbi összehívására a 2012. júniusi genfi konferencia folytatásaképp;

5.  felhívja a szíriai hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a gyors humanitárius segítségnyújtást, illetve a humanitárius szervezetek Szíriába történő bejutását, valamint segítsék elő a humanitárius fegyverszünetek végrehajtását a humanitárius segélyek biztonságos célba juttatásának lehetővé tétele érdekében; ismét hangsúlyozza, hogy a válságban érintett valamennyi szereplőnek teljes mértékben tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius jogot; felhívja az összes érintett felet, hogy védjék a civileket, tegyék lehetővé az élelmiszer-, víz- és áramellátáshoz való teljes körű és akadálytalan hozzáférést, és tartózkodjanak a betegek, az orvosok, az egészségügyi dolgozók és a segélyszervezetek munkatársai ellen irányuló megfélemlítés és erőszak minden formájától; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy minden akadály és nehézség dacára fokozzák a szíriai népnek való humanitárius segítségnyújtásra tett erőfeszítéseiket;

6.  üdvözli, hogy az ENSZ 2013 márciusában független vizsgálatot indított vegyi fegyverek Szíriában történt lehetséges bevetésére vonatkozó állítások ellenőrzése céljából;

7.  aggodalmát fejezi ki a konfliktus további militarizálódása és a szekták által elkövetett erőszak miatt; kiemeli a különböző regionális szereplők által – többek között a fegyverszállítás terén – betöltött szerepet, és aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szíriai válság hatása átgyűrűzhet a szomszédos országokba; határozottan elítéli a Törökország délkeleti részén fekvő Hatay tartományban található Reyhanli városában felállított szíriai menekülttábor közelében 2013. május 11-én, gépkocsiba rejtett bombával végrehajtott pokolgépes merényletet, amelyben több tucat ember vesztette életét vagy sérült meg;

8.  üdvözli a Tanács 2013. április 22-i határozatát a Szíriával szembeni korlátozó intézkedések oly módon történő módosításáról, hogy a polgári lakosság védelmében több halált nem okozó felszerelés és jelentősebb technikai segítség biztosításáról rendelkezzenek; kéri az EKSZ-t, hogy nyújtson részletes áttekintést a szíriai ellenzék összetételéről, jelezve, hogy annak mely része leginkább elkötelezett a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok egyetemes értékei iránt, s mint ilyen a legalkalmasabb kedvezményezettje az európai támogatásoknak;

9.  üdvözli a Szíriával szomszédos országok által a szíriai menekültek befogadására és a részükre történő humanitárius segítségnyújtásra irányuló folyamatos erőfeszítéseket, és ezzel összefüggésben felszólít a nemzetközi támogatás és segítség fokozására; hangsúlyozza annak döntő fontosságát, hogy fenntartható megoldás szülessen a humanitárius válságra mind Szíriában, mind pedig a szomszédos országokban tartózkodó, Szíriából érkezett menekültek ügyében; nyomatékosan kéri a szomszédos országokat, hogy továbbra is nyújtsanak védelmet a Szíriából érkező menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek számára, és nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban tartózkodjanak attól, hogy bárkit kiutasítsanak és Szíriába visszaküldjenek; hangsúlyozza, hogy együtt kell működni a Vöröskereszttel; üdvözli, hogy az EU készen áll további – akár pénzügyi – támogatást nyújtani annak érdekében, hogy segítse a szomszédos országokat az egyre növekvő számú, Szíriából érkező menekült befogadásában;

10. megállapítja, hogy fokozódik a túlzsúfoltság a Szíriával szomszédos országok menekülttáboraiban, ami jelentősen megnehezíti a köztisztaság fenntartását, elősegíti járványok kitörését, és a feszültség fokozódásához vezet; hangsúlyozza, hogy fontos felmérni a táborokban és a táborokon kívül lakó menekültek állapotát egyaránt;

11. üdvözli az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosának 2013. április 23-i azon kijelentését, miszerint „tekintettel a konfliktus terjedésének kockázatára, az EU-nak átfogó intézkedéscsomaggal kell segítenie a szíriai menekülteket és támogatnia az őket befogadó országokat”;

12. üdvözli a tagállamok és mások által a 2013. január 30-i kuvaiti adományozói konferencián felajánlott 1,5 milliárd USD értékű segítséget; megjegyzi, hogy ez az új forrás részben a szíriai regionális reagálási terv kiegészítésére fog fordítódni; felszólítja az összes adományozót, hogy teljes egészében tegyen eleget e kötelezettségvállalásának;

13. kéri az EU-t, hogy támogassa a biztonságos menedékhelyek létrehozását a török-szír határ mentén – lehetőség szerint Szíriában –, valamint humanitárius folyosók nemzetközi közösség általi kialakítását;

14. üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szíriáról kiadott 2013. április 18-i sajtóközleményét; kéri az ENSZ BT tagjait, és különösen Oroszországot és Kínát, hogy tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségüknek a szír nép elleni erőszak és elnyomás beszüntetése érdekében, többek között egy biztonsági tanácsi határozat elfogadásával az ENSZ BT 2013. április 18-i sajtóközleménye alapján; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy hatékony diplomáciai nyomást gyakorolva Oroszországra és Kínára tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában határozatot lehessen elfogadni; kéri az EU-t, hogy az ENSZ BT védelmi felelőssége keretében, az USA-val, Törökországgal és az Arab Ligával szoros együttműködésben minden lehetőséget vizsgáljon meg a szíriai nép megsegítésére és a vérontás beszüntetésére; szorgalmazza, hogy az ENSZ BT forduljon a Nemzetközi Büntetőbírósághoz a szíriai helyzet hivatalos kivizsgálása céljából; határozottan támogatja a szíriai helyzet vizsgálatával foglalkozó független tényfeltáró bizottság munkáját, és üdvözli a naprakésszé tett jelentést;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésnek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, az Egyesült Államok kormányának és képviselőházának, a Libanoni Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Jordán Hásimita Királyság kormányának és parlamentjének, a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Iraki Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Egyiptomi Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, az Arab Liga főtitkárának, valamint a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.