Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0227/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0227/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 23/05/2013 - 13.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 146kWORD 91k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.840v01-00
 
B7-0227/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))


Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))  
B7‑0227/2013

Az Európai Parlament,

–   – tekintettel a Szíriáról szóló korábbi, különösen a 2012. február 16-i(1) és szeptember 13-i(2) állásfoglalásaira,

–   tekintettel az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciájának a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Kelet megteremtésére vonatkozó ajánlásairól szóló 2013. január 17-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa és az Európai Tanács Szíriáról szóló, a válság 2011. eleji kitörése óta kiadott következtetéseire;

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2012. december 10-i ülésének következtetéseire, amely ülésen az Unió a szír nép legitim képviselőjeként fogadta el a szír forradalmi és ellenzéki erők nemzeti koalícióját,

–   tekintettel a Tanács 2012. július 23-i határozatára a Szíriába irányuló fegyverszállítmányok megakadályozására irányuló lépésekről,

–   tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2012. június 15-i 509/2012/EU tanácsi rendeletre, és az azt követő 2013. február 18-i és április 22-i tanácsi határozatokra, amelyek könnyítettek a korlátozó intézkedéseken az ellenzék és a civilek támogatása érdekében,

–   tekintettel a szíriai forradalmi és ellenzéki erők nemzeti koalíciójának 2013. április 20-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Szíriáról szóló nyilatkozataira, beleértve a 2013. május 8-i nyilatkozatát John Kerry, az Egyesült Államok külügyminisztere és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közös megállapodásáról egy, a szíriai konfliktus politikai megoldására összehívandó nemzetközi konferencia előkészítése tárgyában,

–   tekintettel Kristalina Georgieva biztos szíriai helyzetről szóló nyilatkozataira, különösen a súlyosbodó humanitárius válságról szóló 2013. május 12-i nyilatkozatára;

–   tekintettel a legutóbbi szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervre és a legutóbbi regionális reagálási tervre,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. július 20-i 2059., 2012. április 21-i 2043., valamint 2012. április 14-i 2042. számú határozataira,

–   tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló 67/183. számú határozatára,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Szíriáról elfogadott határozataira, beleértve 2013. március 22-i határozatát;

–   tekintettel az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottságának a Szíriai Arab Köztársaságról szóló, 2013. február 5-i jelentésére, illetve annak 2013. március 11-i szóbeli kiegészítésére;

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogi eszközökre, amelyeknek Szíria is részes fele,

–   tekintettel az 1949-es Genfi Egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire, köztük a vegyi fegyverek betiltásáról szóló jegyzőkönyvre, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezményre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az utóbbi hónapokban Szíriában tovább súlyosbodott a drámai emberi jogi, humanitárius és biztonsági helyzet, és az egész országban intenzívebbé vált és tovább terjedt a fegyveres erőszak; mivel szíriai kormánycsapatok továbbra is erőszakot alkalmaznak sűrűn lakott területek ellen; mivel, bár kisebb mértékben, az emberi jogok és a humanitárius jog ellenzéki erők általi megsértéséről is érkeznek hírek;

B.  mivel a szíriai emberi jogi megfigyelőcsoport 2013. májusi becslése szerint 94 000 ember vesztette életét a konfliktus kezdete óta; mivel ezek nagy része nem vett részt a fegyveres konfliktusban;

C. mivel a becslések szerint 6,8 millió embert érintenek a jelenleg is zajló erőszakos cselekmények, akik közül az ENSZ adatai szerint 4,25 millióan lakhelyük megváltoztatására kényszerültek Szírián belül; mivel a sürgősen humanitárius segítségnyújtásra szorulók száma jelentősen nő az ország minden területén, legyenek bár kormányzati vagy ellenzéki irányítás alatt;

D. mivel a szíriai hatóságok továbbra is szigorúan korlátozzák a humanitárius segélyek célba juttatását; mivel a szír rezsim továbbra is egész közösségeket vág el szándékosan az élelemhez, vízhez, elektromos áramhoz és gyógyászati eszközökhöz való hozzáféréstől;

E.  mivel Oroszország és Kína továbbra is ellenzik egy civilek számára létrehozandó, a szomszédos országok által őrzött biztonsági zóna tervét;

F.  mivel a folyamatos erőszak közvetlen befolyással bír a környező országokra, drámaian növekvő számú – a becslések szerint jelenleg napi 7000 – szír menekültet indítva a határ átlépésére Jordánia, Libanon, Irak és Törökország felé, illetve a régió más országaiba való utazásra; mivel a menekültek száma legalább 850 000 fővel növekedett 2013 kezdete óta, és teljes számuk már több mint 1,4 millió fő (regisztrált vagy regisztrációra váró) az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint; mivel az UNHCR előrejelzése 2013 végéig összesen 3,5 millió menekülttel számol; mivel az UNHCR 2013. május 6-i adatai szerint 455 665 szíriai menekült tartózkodik Libanonban, 448 370 Jordániában, 322 407 Törökországban és 141 702 Irakban;

G. mivel a menekültek megpróbáltatásai továbbra is a legnagyobb aggodalomra adnak okot; mivel a menekültek több mint 50%-a gyermek és 39%-uk 11 évesnél fiatalabb;

H. mivel korábban semleges népcsoportok, például a kurdok és a palesztinok is belesodródtak a konfliktusba;

I.   mivel a Szíriában élő több mint 525 000 palesztin menekült továbbra is a konfliktus által érintett, különösen kiszolgáltatott csoportot képez; mivel közülük 400 000-nek humanitárius segítségnyújtásra van szüksége, és minden második személy az országon belül kényszerült elhagyni lakóhelyét; mivel ennek a csoportnak nagyon korlátozottak a lehetőségei arra, hogy Szírián kívül biztonságos menedéket találjon; mivel a Szíriában élő iraki, afgán, szomáliai és szudáni származású menekültek szintén ismételten lakhelyük elhagyására kényszerülnek;

J.   mivel a menekülteket fogadó országok maguk is jelentős belső kihívásokkal küzdenek, beleértve a gazdasági instabilitást, az inflációt és a munkanélküliséget, Libanon és Jordánia pedig különösen nehéz helyzetben van;

K. mivel a szomszédos befogadó államok és közösségek közel járnak képességük határának eléréséhez a Szíriából egyre növekvő számban érkező menekültek befogadását és számukra menedék nyújtását illetően;

L.  mivel nő a helyi és a menekült népességek közti feszültség kockázata, ahogy nemrég tapasztalható volt Reyhanli török határ menti városban, ahol a lakosok tiltakoztak a szíriai menekültek ellen és megtámadták őket az autóba rejtett bombával végrehajtott kettős pokolgépes merényletet követően, amelyben 2013. május 11-én legalább 46 személy lelte halálát; mivel a török hatóságok a szíriai menekültek és a lázadó erők központjaként szolgáló határ menti városban történt terroristatámadásban való részvétellel vádolták a szír titkosszolgálatot; mivel a szír hatóságok tagadták, hogy bármi közük volna a merénylethez;

M. mivel sürgősen fokozni kell az említett országok segítését a menekülteknek való segítségnyújtás támogatása érdekében;

N. mivel az ECHO (Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága) révén az Unió több mint 200 millió euró humanitárius segélyt nyújtott Szíria és a szomszédos országok számára, és egy 2013. május 12-i bejelentés alapján további 65 millió eurót szánnak a segítségre szorulóknak; mivel a tagállamok további 400 millió eurót fordítottak erre a célra; mivel az ENSZ 2013. május 28-án újabb támogatási felhívást fog közzétenni;

O. mivel 2012 júliusában a Tanács regionális védelmi program kidolgozásával bízta meg a Bizottságot;

P.  mivel az UNHCR nem szólított fel a szíriai polgárok nagyarányú áttelepítésére, ám felhívott a konfliktus nyomán lakhelyüket elhagyni kényszerült menekültek bizonyos kategóriáinak áttelepítésére, mégpedig azokéra, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és rövid vagy középtávon nincs valós esélyük arra, hogy visszatérjenek otthonaikba;

Q. mivel az ENSZ Szíriával foglalkozó független vizsgálóbizottságának legutóbbi jelentése, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 22. ülésén tettek közzé, ismét drámai képet fest az emberi jogi helyzetről, beleértve a törvénytelen támadások, a kínzás, a nemi erőszak és hasonló gyakorlatok, a gyerekek besorozása és a civilek mészárlásának folytatódását,

R.  mivel a szíriai konfliktus kihat az egész régió stabilitására, és mivel bizonyos külső szereplők egyre inkább belefolynak a konfliktusba valamelyik harcoló felet támogatva;

S.  mivel a szíriai konfliktus harcoló felei által bevetett vegyi fegyverekre vonatkozó állítások még fontosabbá teszik a tömegpusztító fegyverektől mentes Közel-Keletről szóló helsinki konferencia megrendezését, amely 2012 novemberében elhalasztásra került;

1.  ismét elítéli a megkülönböztetés nélküli erőszak szíriai hatóságok általi nem szűnő alkalmazását a szíriai civil lakosság ellen, amely a nemzetközi humanitárius jog kirívó megsértésének minősül;

2.  komoly aggodalmának ad hangot a súlyos humanitárius válságot illetően, amely továbbra is sújtja Szíriát és a környező régiót;

3.  őszinte elismeréssel adózik a szomszédos befogadó országok erőfeszítéseinek és nagylelkűségének a Szíriából áramló menekültek segítése terén; arra ösztönzi ezen országokat, hogy tartsák fenn a nyitott határok politikáját, hogy a menekültek továbbra is menedéket találjanak határaikon belül;

4.  hangsúlyozza, hogy bizonyos országok, pl. Jordánia hatóságai jelezték, hogy elérték befogadóképességük határát, és nemzetközi segítségnyújtás nélkül nem lesznek abban a helyzetben, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a menekültek számára; kéri a régió összes kormányát, hogy az említett jelentős nehézségek ellenére tartsák fenn a menekültek visszaküldésének tilalma és a velük való egyenlő bánásmód elveit;

5.  kéri az Uniót és tagállamait, hogy mozdítsanak el minden akadályt a menekültek elől, amelyek gátolják, hogy az Unióban keressenek menedéket; aggodalmát fejezi ki a szíriai menekültek Unióban való túlságosan hosszú idegenrendészeti őrizetéről szóló jelentések miatt; elítéli azon tagállamokat, köztük Görögországot, amelyek a nemzetközi és uniós jogot megsértve küldenek vissza menekülteket; kéri a Bizottságot, hogy szigorúan felügyelje a tagállamok és a Frontex gyakorlatát, különösen a török-uniós határon;

6.  komolyan aggasztja, hogy a szíriai menekültek folyamatos és egyre nagyobb számú jelenléte a szomszédos országokban komoly terhelést jelent a helyi infrastruktúra és az alapvető szociális szolgáltatások számára, valamint kihat a gazdasági és a környezeti helyzetre is; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2013 eleje óta növekvő feszültségről érkeznek hírek bizonyos menekülttáborokból, és hogy egyes táborok, különösen a jordániai Zaatari tábor élet- és biztonsági feltételei egyre romlanak;

7.  kéri, hogy különleges figyelmet fordítsanak a palesztin menekültek nehézségeire, akik ismét külföldön keresnek menedéket; kéri a támogatókat az ENSZ Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala erőfeszítéseinek nagylelkű támogatására a különösen kiszolgáltatott palesztin menekültek szenvedésének és kényszerű lakhelyelhagyásának minimalizálása érdekében; felhív arra, hogy különös figyelmet kell továbbá fordítani a kurd származású, a Szíria újabb területein végrehajtott bombázások miatt belföldön lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek közelmúltbeli hullámaira,

8.  elítéli azt, hogy a szír hatóságok rendszeresen akadályozzák a humanitárius segítségnyújtás folyamatát, és csökkentették az engedélyezett humanitárius szervezetek számát, és felszólítja Damaszkuszt, hogy haladéktalanul tegye lehetővé a sürgősen segítségre szorulók teljes és akadálytalan hozzáférését a humanitárius segítségnyújtáshoz és orvosi ellátáshoz; elítéli a humanitárius dolgozók elleni rendszeres támadásokat;

9.  üdvözli a Bizottság és a tagállamok anyagi erőfeszítéseit, amelyek segítik a befogadó országokat a menekülttáborok fenntartása és a népesség alapvető szükségleteinek ellátása terén jelentkező számos kihívással való szembenézés során;

10. sajnálatosnak tartja, hogy hiányzik az átláthatóság és nincsenek információk a regionális védelmi program Bizottság általi előkészítését és végrehajtását illetően;

11. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a menekültválságban érintett összes szereplő, köztük a befogadó országok hatóságai, a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek és az adományozók fokozottan hangolják össze erőfeszítéseiket, és a lehető leghatékonyabban és legátláthatóbban használják fel a rendelkezésre álló finanszírozást és humanitárius segítségnyújtást, többek között Észak-Szíria számára;

12. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamok közötti fokozottabb felelősségmegosztás és szolidaritás érdekében sürgősséggel tegyen javaslatot egy önkéntes állandó áthelyezési programra;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy léptessék életbe a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit;

14. üdvözli, hogy a Bizottság a hatékonyabb és szélesebb körű segítségnyújtás érdekében – különösen a nem kormányzati ellenőrzés alatt álló régiókban – diverzifikálja szíriai humanitárius partnereit; felhívja az uniós szereplőket és a tagállamokat, hogy jobban koordinálják a Szírián belüli és kívüli fellépéseiket és segítségnyújtásukat;

15. támogatja számos ellenzéki csoport és a török kormány azon felhívását, hogy hozzanak létre biztonságos menedékhelyeket a török–szír határ mentén és esetleg Szíriában, valamint hogy a nemzetközi közösség alakítson ki humanitárius folyosókat; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy fokozza a Törökországgal, az Arab Ligával és a szíriai ellenzékkel folytatott megbeszéléseit e biztonságos menedékhelyek kialakításáról, amelyek a szíriai menekülteket fogadnák be és lehetővé tennék, hogy a rezsim üldözöttjei menedéket és védelmet találjanak;

A szíriai konfliktus politikai és katonai vetületei

16. határozottan elítéli, hogy a kormányerők – a kormányhű milíciákat és a Sabbihát is ideértve – állami politikaként a civil lakosság ellen irányulóan széles körben, illetve szisztematikusan alkalmaznak olyan gyakorlatokat, mint a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések, az önkényes letartóztatások, az erőszakos eltüntetések, a kínzás és a szexuális erőszak; elítéli a humanitárius és emberi jogok fegyveres lázadók általi megsértését;

17. aggodalmát fejezi ki azon állítások miatt, amelyek szerint a szíriai konfliktus során vegyi fegyvereket vetnek be; elítéli, hogy a szíriai rezsim nem biztosít hozzáférést az ezen állítások ellenőrzésével megbízott ENSZ-misszió számára;

18. felszólítja Damaszkuszt, hogy szigorúan tartsa magát a genfi jegyzőkönyv és a vegyifegyver-tilalmi egyezmény szerinti nemzetközi kötelezettségeihez; felhívja a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásáról szóló konferencia kezdeményezőit, hogy a lehető leghamarabb kerüljön sor erre a rendezvényre;

19. részvétét fejezi ki a konfliktus áldozatául esett személyek családjának; ismét szolidaritásáról biztosítja a szabadságért, méltóságért és demokráciáért küzdő szíriai népet, és elismerését fejezi ki bátorságáért és elszántságáért, különös tekintettel a nőkre és az emberi jogi jogvédőkre;

20. úgy véli, hogy pusztán katonai fellépéssel nem oldható meg a fegyveres konfliktus, hanem meg kell tenni minden lehetséges politikai és diplomáciai erőfeszítést annak érdekében, hogy ésszerű időn belül létrejöjjön a tűzszünet, amely megnyitja az utat a demokratikus és békés átmenet felé;

21. tudomásul veszi a lehetséges nyitásra vonatkozó közelmúltbeli jelentéseket egy Szíriáról tartandó nemzetközi békekonferencia kapcsán, amelyen a kormány és az ellenzék képviselői is részt vennének; támogatja a konferencia megrendezésére és egy teljes körű felhatalmazással rendelkező átmeneti kormány megalakulására irányuló összes erőfeszítést;

22. felhívja az Európai Uniót, hogy biztosítsa a nők bevonását a párbeszéddel és a megbékéléssel kapcsolatos politikai folyamatokba, hozzon intézkedéseket a nemzetközi közösséggel együtt a nők önszerveződésre és az említett politikai folyamatokban való részvételre való képességének előmozdítása érdekében, továbbá gondoskodjon arról, hogy az Aszad kormányzása utáni Szíria tiszteletben tartsa a nők jogait és életmódjuk megválasztásához való szabadságát;

23. buzdítja az Uniót, hogy fogadjon el egységesebb és következetesebb megközelítésmódot a szíriai ellenzék és az egész szíriai nép támogatására; ezzel összefüggésben üdvözli és támogatja, hogy a Tanács elkötelezte magát az ellenzék számára és a szíriai civil lakosság védelmében nyújtott közvetlen támogatás növelése mellett; felhívja a Tanácsot, hogy nyújtson további segítséget az ellenzéknek, különösen azáltal, hogy biztosítja az újjáépítést és az alapvető állami szolgáltatások folytonosságát a felszabadított területeken; kéri a Tanácsot, hogy vegye fontolóra további korlátozó intézkedések elfogadását a Bassár el-Aszad rezsimjét támogató helyi és külső szereplőkkel szemben;

24. kéri az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen erőteljes és egyértelmű nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozza azt az uniós álláspontot, hogy a polgárháború utáni Szíriában Bassár el-Aszad már nem lehet hatalmon;

25. kéri a szíriai ellenzéki erőket az országon belül és azon kívül is, hogy emelkedjenek felül belső ellentéteiken, és egyesítsék erőiket egy átmeneti, befogadó és képviseleti kormány megalakítása érdekében, amely képviselhetné őket nemzetközi szinten; üdvözli a szíriai kurdok és a szíriai arab ellenzéki erők aleppói együttműködését, mivel az fontos lépést jelent a befogadó ellenzék kialakítása és a szíriai demokrácia jövőjének előkészítése felé; üdvözli a jelenlegi törökországi békefolyamatot („imranli folyamat”), amely kedvezően hathat a szíriai ellenzék megerősödésére és Szíria stabilizálódására;

26. határozottan elítéli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Oroszországi Föderáció és Kína ellenállása miatt képtelen volt megfelelő választ adni a válogatás nélküli erőszak egyre szélesebb körű alkalmazására, és sürgeti mindkét országot, hogy teljesítsék a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeiket;

27. ismételten határozottan támogatja a svájci kezdeményezést és az ENSZ emberi jogi főbiztosa által tett felhívásokat, amelyek szerint a szíriai helyzet kapcsán a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kell fordulni; sajnálja, hogy az Unió nem lép fel támogatólag e kezdeményezés mellett, és felhívja a Tanácsot, hogy tegyen érdemi lépéseket ebbe az irányba;

28. súlyos aggályának ad hangot amiatt, hogy a szíriai válság egyre inkább kihat a szomszédos országok biztonságára, valamint a tágabb régió békéjére és stabilitására; elítéli, hogy szíriai fegyveres erők gépfegyverekkel és bombákkal lőttek szomszédos országokba, köztük Törökországba;

29. aggodalmának ad hangot a szíriai területen 2013. május elején végrehajtott izraeli légicsapásokról érkezett jelentések miatt, és kéri e támadások indítékainak és jogalapjának maradéktalan tisztázását; emlékeztet annak fontosságára, hogy minden ország szigorúan tartsa magát a nemzetközi humanitárius joghoz, és tanúsítson önmérsékletet a konfliktus katasztrofális következményekkel járó regionális eszkalálódásának elkerülése érdekében;

30. határozottan támogatja a Szíriával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság folyamatos munkáját, és felszólítja az EU tagállamait annak biztosítására, hogy a bizottság – szükség esetén a megfelelő erősítéssel – folytathassa munkáját; felszólít minden érintett szereplőt, hogy gondosan kövessék nyomon az emberi jogi jogsértéseket, és gyűjtsenek össze minden beszámolót annak érdekében, hogy az Aszad kormányzása utáni Szíriában lehetővé váljék a teljes körű elszámoltathatóság és igazságszolgáltatás;

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, Irak kormányának és parlamentjének, Jordánia kormányának és parlamentjének, Libanon kormányának és parlamentjének, Oroszország kormányának és parlamentjének, Törökország kormányának és parlamentjének, az Egyesült Államok elnökének és kongresszusának, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, valamint Szíria kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0057.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0351.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0028.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat