Návrh uznesenia - B7-0227/2013Návrh uznesenia
B7-0227/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0227/2013
Predkladané texty :
B7-0227/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0227/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenia zo 16. februára[1] a z 13. septembra[2] 2012,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe[3],

–   so zreteľom na závery o Sýrii od začiatku krízy začiatkom roku 2011, ktoré vydali Rada pre zahraničné veci a Európska rada,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 10. decembra 2012, v ktorých EÚ akceptovala Národnú koalíciu sýrskych opozičných a revolučných síl ako legitímneho predstaviteľa sýrskeho ľudu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. júla 2013 o prijatí opatrení na zabránenie dodávkam zbraní do Sýrie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 509/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 týkajúce sa reštriktívnych opatrení s ohľadom na situáciu v Sýrii a na nadväzujúce rozhodnutia Rady z 18. februára a 22. apríla 2013 zmierňujúce tieto opatrenia v záujme podpory opozície a civilných obyvateľov,

–   so zreteľom na vyhlásenia Národnej koalície sýrskych revolučných a opozičných síl z 20. apríla 2013,

–   so zreteľom na stanoviská k Sýrii, ktoré vyhlásila podpredsedníčka Komisie / vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) vrátane stanoviska z 8. mája o spoločnej dohode medzi ministrom zahraničných vecí USA Johnom Kerrym a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom o spolupráci smerujúcej k zvolaniu medzinárodnej konferencie na hľadanie politického riešenia konfliktu v Sýrii,

–   so zreteľom na vyhlásenia komisárky Georgievovej o Sýrii, najmä na vyhlásenie z 12. mája 2013 o zhoršovaní humanitárnej krízy,

–   so zreteľom na najnovší sýrsky plán humanitárnej pomoci a najnovší sýrsky regionálny plán reakcie,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2059 z 20. júla 2012, č. 2043 z 21. apríla 2012 a č. 2042 zo 14. apríla 2012,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 67/183 o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike,

–   so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii vrátane rezolúcie z 22. marca 2013,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii z 5. februára 2013 a na jej ústnu aktualizáciu z 11. marca 2013,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu OSN o ľudských právach a medzinárodné nástroje pre oblasť ľudských práv a humanitárneho práva, ktorých zmluvnou stranou je aj Sýria,

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a ich dodatkové protokoly vrátane protokolu o zákaze chemických zbraní a na dohovor o zákaze chemických zbraní,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v uplynulých mesiacoch sa dramatická situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv, humanitárna a bezpečnostná situácia v Sýrii sa ďalej zhoršila, pričom ozbrojené násilie nabralo na intenzite a rozširuje sa ďalej po krajine; keďže sýrske vládne jednotky ďalej používali silu proti husto zaľudneným osídleniam; keďže sa objavovali správy o porušovaní ľudských práv a humanitárneho práva opozičnými silami, ak keď v menšom rozsahu;

B.  keďže sýrske monitorovacie stredisko pre ľudské práva v máji roku 2013 odhadovalo, že od začatia konfliktu zahynulo 94 000 ľudí; keďže väčšina z nich boli civilní obyvatelia;

C. keďže podľa odhadov asi 6,8 milióna ľudí je postihnutých pokračujúcim násilím, pričom na základe údajov OSN 4,25 milióna ľudí je vnútorne presídlených vnútri Sýrie; keďže počet ľudí, ktorí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc, stále rýchlo vzrastá vo všetkých častiach krajiny či už pod kontrolou vlády, alebo opozície;

D. keďže sýrske orgány naďalej ukladajú prísne obmedzenia na dodávky humanitárnej pomoci; keďže sýrsky režim naďalej zámerne prerušuje prístup k potravinám, vode, elektrickej energii a zásobovaniu zdravotníckymi potrebami pre celé spoločenstvá;

E.  keďže Rusko a Čína sú stále proti vytvoreniu bezpečnej zóny pre civilné obyvateľstvo pod dozorom susedných krajín;

F.  keďže pokračujúce násilie priamo ovplyvňovalo susediace krajiny, pretože dramaticky rastúci počet utečencov zo Sýrie prekračoval hranice do Jordánska, Libanonu, Iraku a Turecka a pokračoval do ďalších krajín región, pričom v súčasnosti ide priemerne o 7 000 utečencov denne; keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) počet utečencov od začiatku roku 2013 vzrástol takmer o 850 000 a celkový počet predstavuje vyše 1,4 milióna (registrovaných alebo čakajúcich na registráciu); keďže UNHCR očakáva, že do konca roka 2013 tento počet dosiahne 3,5 milióna utečencov; keďže počty, ktoré UNHCR zverejnil 6. mája 2013, ukazujú, že v Libanone je 455 665 sýrskych utečencov, v Jordánsku 448 370, v Turecku 322 407 a v Iraku ich je 141 702;

G. keďže neutešená situácia týchto utečencov je stále zdrojom veľkého znepokojenia; keďže vyše 50 % utečencov sú deti a 39 % sú deti mladšie ako 11 rokov;

H. keďže skupiny obyvateľstva, ktoré predtým boli neutrálne, ako Kurdi a Palestínčania, sú teraz zatiahnuté do konfliktu;

I.   keďže 525 000 palestínskych utečencov v Sýrii tvorí osobitne zraniteľnú skupinu postihnutú konfliktom; keďže podľa OSN 400 000 z nich potrebuje dodatočnú humanitárnu pomoc a polovica z nich je vysídlená v rámci krajiny; keďže táto skupina má veľmi obmedzené možnosti na nájdene bezpečného útočiska v Sýrii; keďže irackým, afganským, somálskym a sudánskym utečencom v Sýrii hrozí ďalšie vysídľovanie;

J.   keďže krajiny, ktoré prijímajú utečencov, zápasia s obrovskými vlastnými problémami vrátane hospodárskej nestability, inflácie a nezamestnanosti, pričom osobitne citlivé sú Libanon a Jordánsko;

K. keďže susedné hostiteľské krajiny a spoločenstva už pomaly dosahujú bod nasýtenosti, čo sa týka kapacity absorpcie a poskytovania útočiska rastúcemu prílivu utečencov zo Sýrie;

L.  keďže rastie napätie medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami, o čom svedčí nedávny príklad v tureckom pohraničnom meste Reyhanli, kde domorodí obyvatelia protestovali proti prítomnosti sýrskych utečencov a zaútočili na nich po výbuchu dvoch bômb umiestnených v automobiloch 11. mája 2013, pri ktorých zahynulo 46 ľudí; keďže turecké orgány obvinili sýrske spravodajské služby z toho, že sa podieľali na tomto teroristickom útoku v pohraničnom meste, ktoré slúži ako hlavný uzol pre sýrskych utečencov a povstalecké sily; keďže sýrske orgány odmietli zodpovednosť za tento incident;

M. keďže treba urýchlene zintenzívniť medzinárodnú pomoc na podporu týchto krajín pri poskytovaní pomoci utečencom;

N. keďže EÚ prostredníctvom Úradu Európskeho spoločenstva pre humanitárnu pomoc (ECHO) poskytla v rámci humanitárnej pomoci Sýrii a susedným krajinám vyše 200 miliónov EUR, a keďže 12. mája 2013 oznámila, že ďalších 65 miliónov EUR by malo slúžiť na podporu ľudí, ktorí pomoc potrebujú; keďže členské štáty takisto poskytli ďalších 400 miliónov EUR; keďže OSN vydá 28. mája 2013 novú výzvu na financovanie tejto pomoci;

O. keďže Rada v júli roku 2012 poverila Komisiu prípravou programu regionálnej ochrany;

P.  keďže UNHCR nepožadoval rozsiahle presídľovanie sýrskych štátnych príslušníkov, ale dovolával sa núdzového presídlenia niektorých konkrétnych kategórií utečencov vysídlených z dôvodu konfliktu, najmä tých, ktorí sú v mimoriadne citlivej situácii a z krátkodobého či strednodobého hľadiska nemajú reálnu perspektívu na návrat do svojich domovov;

Q. keďže v najnovšej správe nezávislej vyšetrovacej komisie OSN pre Sýriu, ktorú prezentovali na 22. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, sa znovu ponúka dramatický obraz situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv vrátane pokračujúcich protizákonných útokov, praktík, ako sú mučenie a sexuálne násilie, verbovanie detí a masakry civilného obyvateľstva;

R.  keďže sýrsky konflikt ovplyvňuje stabilitu celého regiónu a keďže vonkajší aktéri sa čoraz častejšie zapájajú do podpory jednej alebo druhej strany konfliktu;

S.  keďže nepodložené tvrdenia o používaní chemických zbraní zainteresovanými stranami sýrskeho konfliktu zdôrazňujú význam uskutočnenia Helsinskej konferencie o vytvorení zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe, ktorej konanie sa odložilo v novembri roku 2012;

1.  znova odsudzuje pokračujúce násilie a nevyberavé útoky sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu, čo predstavuje do očí bijúce porušovanie medzinárodného humanitárneho práva;

2.  vyjadruje najhlbšie znepokojenie, čo sa týka trýznivej humanitárnej krízy, ktoré sa stále odvíja v Sýrii a okolitom regióne;

3.  úprimne chváli úsilie a veľkorysosť susedných hostiteľských krajín pri poskytovaní pomoci stálemu prílivu utečencov zo Sýrie; podporuje tieto krajiny, aby zachovávali politiku otvorených hraníc a tak umožňovali utečencom, aby hľadali ochranu vnútri ich hraníc;

4.  zdôrazňuje, že orgány niektorých krajín, ako je Jordánsko, naznačili, že dosiahli maximum absorpčnej kapacity a už nedokážu poskytovať primeranú pomoc bez ďalšej medzinárodnej podpory; vyzýva všetky vlády v regióne, aby napriek týmto obrovských ťažkostiam dodržiavali zásady neodháňania a rovnakého zaobchádzania s utečencami;

5.  požaduje, aby EÚ a jej členské štáty odstránili všetky prekážky, ktoré by bránili utečencom pri hľadaní ochrany v EÚ; vyjadruje znepokojenie zo správ o veľmi dlhých dobách zadržiavania sýrskych utečencov v EÚ; odsudzuje tie členské štáty, najmä Grécko, ktoré utečencov vracajú, čím porušujú medzinárodné právo, ako aj právo EÚ; žiada Komisiu, aby dôkladne monitorovala postupy členských štátov a Frontexu, najmä na hranici medzi EÚ a Tureckom;

6.  vyjadruje veľké znepokojenie, že pretrvávajúca a rastúca prítomnosť sýrskych utečencov v susedných krajinách veľký výrazný tlak na miestnu infraštruktúru a poskytovanie základných sociálnych služieb a pôsobí na hospodársku a ekologickú situáciu; vyjadruje znepokojenie z toho, že sa objavujú správy o rastúcom napätí v niektorých utečeneckých táboroch od začiatku roka 2013 a že životné a bezpečnostné podmienky v niektorých táboroch, najmä v tábore Za´a tarí v Jordánsku, sa zhoršujú;

7.  požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala ťažkej situácii palestínskych utečencov, ktorí znovu hľadali útočisko v zahraničí; vyzýva darcov, aby veľkoryso podporovali pokračujúce úsilie agentúry OSN pre pomoc a prácu o minimalizáciu utrpenia a vysídľovania tejto osobitne citlivej skupiny; požaduje, aby sa pozornosť venovala aj nedávnej vlne osôb kurdského pôvodu vysídľovaných v rámci krajiny v dôsledku bombardovania v nových oblastiach Sýrie;

8.  odsudzuje skutočnosť, že sýrske orgány systematicky maria poskytovanie humanitárnej pomoci a obmedzili počet povolených humanitárnych organizácií, a vyzýva Damask, aby bezodkladne umožnil úplný a nerušený prístup na poskytovanie humanitárnej pomoci a zdravotníckej starostlivosti všetkým, ktorí túto pomoc súrne potrebujú; odsudzuje pravidelné útoky na humanitárnych pracovníkov;

9.  víta finančné úsilie Komisie a členských štátov v rámci pomoci pri riešení početných problémov, s ktorými sa stretávajú hostiteľské krajiny pri prevádzke utečeneckých táborov a uspokojovaní základných potrieb obyvateľov;

10. považuje za poľutovaniahodnú nedostatočnú transparentnosť a informovanosť, čo sa týka príprav a realizácie programu Komisie na regionálnu ochranu;

11. zdôrazňuje dôležitosť všetkých aktérov, ktorí sa angažujú v utečeneckej kríze, vrátane orgánov hostiteľských krajín, medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a darcov, pri zlepšovaní koordinácie ich úsilia a pri čo najefektívnejšom a najtransparentnejšom využívaní dostupných finančných prostriedkov a humanitárnej pomoci aj v severnej Sýrii;

12. vyzýva Komisiu, aby urýchlene navrhla systém dobrovoľného trvalého presídľovania v záujme posilňovania spoločnej zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi;

13. vyzýva členské štáty, aby aktivovali smernicu Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb;

14. víta spôsob, ako Komisia diverzifikuje humanitárnych partnerov v Sýrii v záujme poskytovania efektívnejšej a rozsiahlejšej pomoci, najmä v regiónoch, ktoré sú mimo vládnej kontroly; vyzýva subjekty EÚ a členské štáty, aby lepšie koordinovali svoje kroky a pomoc vnútri Sýrie aj mimo nej;

15. podporuje požiadavky niektorých opozičných skupín a tureckej vlády na to, aby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne aj na území Sýrie bezpečné útočiská a humanitárne koridory; vyzýva PK/VP, aby zintenzívnila rozhovory s Tureckom, Ligou arabských štátov a so sýrskou opozíciou o vytvorení bezpečných útočísk na prijímanie sýrskych utečencov, aby osoby prenasledované režimom mali kam uchýliť a nájsť ochranu;

Politické a vojenské aspekty sýrskeho konfliktu

16. rozhodne kritizuje skutočnosť, že vládne sily vrátane provládnej domobrany a šabbíha vo veľkej miere alebo systematicky využívajú ako štátnu politiku praktiky, ako sú protizákonné popravy, svojvoľné zatýkanie, násilné zmiznutia, mučenie a sexuálne násilie nasmerované proti civilným obyvateľom; odsudzuje všetky porušenia humanitárneho práva a ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú povstalecké ozbrojené sily;

17. je znepokojený nepodloženými tvrdeniami o používaní chemický zbraní v sýrskom konflikte; odsudzuje skutočnosť, že sýrsky režim odmieta povoliť vstup misie OSN s mandátom na overenie týchto tvrdení;

18. vyzýva Damask, aby dodržiaval svoje medzinárodné záväzky v rámci ženevského protokolu a dohovoru o zákaze chemický zbraní; vyzýva sponzorov konferencie o vytvorení zóny bez jadrových zbraní a ostatných zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe, aby sa postarali o čo najskoršie uskutočnenie tejto udalosti;

19. vyjadruje sústrasť rodinám obetí tohto konfliktu; opakuje svoju solidárnosť s bojom sýrskeho ľudu za slobodu, dôstojnosť a demokraciu a vyjadruje uznanie jeho odvahe a odhodlaniu, s osobitným zreteľom na ženy a obhajcov ľudských práv;

20. zastáva názor, že ozbrojený konflikt nemožno vyriešiť iba vojenskou cestou, ale treba vyvinúť všetko politické a diplomatické úsilie, aby sa v rozumnom časovom rámci podarilo dosiahnuť prímerie, ktoré vydláždi cestu na demokratickú a mierovú zmenu;

21. berie na vedomie nedávne správy o možnostiach na začatie medzinárodnej mierovej konferencie o Sýrii, na ktorej by sa podieľali predstavitelia vlády, ako aj opozície; podporuje všetko úsilie nasmerované na uskutočnenie tejto konferencie a na vytvorenie dočasnej vlády so všetkými právomocami;

22. vyzýva EÚ, aby zabezpečila zapájanie žien do všetkých politických procesov dialógu a zmierenia, aby spolu s medzinárodným spoločenstvom prijala opatrenia na podporu schopností žien organizovať sa a podieľať sa na každom politickom procese a aby zabezpečila dodržiavanie práv žien a ich slobodnej voľby životného štýlu v Sýrii po Assadovi;

23. podporuje EÚ, aby zaujala jednotnejší a rozhodnejší postoj pri podpore sýrskej opozície a sýrskeho obyvateľstva ako celku; v tejto súvislosti víta a podporuje záväzok Rady na posilnenie priamej podpory opozície a na ochranu civilného obyvateľstva prichádzajúceho zo Sýrie; vyzýva Radu, aby ďalej poskytovala pomoc opozícii, najmä tým, že zabezpečí obnovu a pokračovanie základných štátnych služieb v oslobodených oblastiach; vyzýva Radu, aby posúdila možnosť prijatia dodatočných reštriktívnych opatrení proti miestnym a externými aktérom, ktorí podporujú režim Baššára al-Assada;

24. vyzýva PK/VP, aby vydala rozhodné a jednoznačné vyhlásenie, v ktorom zdôrazní postoj EÚ, že Baššár al-Assad bude musieť po skončení sýrskej občianskej vojny odstúpiť;

25. vyzýva sýrske opozičné sily, aby vnútri aj mimo krajiny prekonali svoje vnútorné rozdelenie a zjednotili sa, aby mohli vytvoriť dočasnú, inkluzívnu a reprezentatívnu vládu, ktorá by ich zastupovala na medzinárodnej scéne; víta spoluprácu medzi opozičnými silami sýrskych Kurdov a sýrskych Arabov v meste Aleppo ako dôležitý krok smerom k vytvoreniu inkluzívnej opozície a príprave budúcnosti sýrskej demokracie; víta pokračujúci mierový proces v Turecku (proces z Imranli) a jeho možné pozitívne účinky na posilnenie sýrskej opozície a stabilizáciu Sýrie;

26. rozhodne odsudzuje skutočnosť, že BR OSN sa nedarí primerane reagovať na používanie čoraz častejšieho nevyberaného násilia, z dôvodu nesúhlasu Ruskej federácie a Číny, a naliehavo vyzýva obidve krajiny, aby si v súlade s medzinárodným právom splnili svoju úlohu;

27. znovu podporuje švajčiarsku iniciatívu a výzvy Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby sa situácia v Sýrii postúpila Medzinárodnému trestnému súdu; odsudzuje nedostatočné kroky EÚ na podporu tejto iniciatívy a vyzýva Radu, aby v tomto smere urobila jasné kroky;

28. vyjadruje čo najhlbšie znepokojenie z rastúceho vplyvu sýrskej krízy na bezpečnosť susedných krajín a na mier a stabilitu v širšom regióne; odsudzuje prípady, keď sýrske ozbrojené sily ostreľovali susedné krajiny vrátane Turecka;

29. vyjadruje znepokojenie vo veci nepotvrdených správ o izraelských leteckých útokoch na sýrske územie začiatkom mája 2013 a požaduje riadne vyšetrenie motívov a právneho základu týchto útokov; pripomína, že je dôležité, aby všetky krajiny dôsledne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a využívali obmedzenia, ktorých cieľom je zabrániť katastrofickému regionálnemu vzplanutiu konfliktu;

30. rozhodne podporuje pokračujúcu prácu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu a vyzýva členské štáty, aby umožnili komisii pokračovať v práci a v prípade potreby ju posilnili; vyzýva zainteresovaných aktérov, aby dôkladne monitorovali porušovanie ľudských práv a zbierali všetky druhy svedectiev, na ktoré sa bude prihliadať pri určovaní zodpovednosti a zabezpečovaní spravodlivosti v Sýrii po Assadovi;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Iraku, vláde a parlamentu Jordánska, vláde a parlamentu Libanonu, vláde a parlamentu Ruska, vláde a parlamentu Turecka, prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.