Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0228/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0228/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 23/05/2013 - 13.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 145kWORD 86k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.841v01-00
 
B7-0228/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))


Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))  
B7‑0228/2013

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szíriáról szóló korábbi, különösen a 2012. február 16-i(1) és szeptember 13-i(2) állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló 2012. március 23-i, április 23-i, május 14-i, június 25-i, július 23-i, október 15-i, november 19-i és december 10-i, valamint 2013. január 23-i, február 18-i, március 11-i és április 22-i következtetéseire, – tekintettel a Tanács Szíriáról szóló, 2012. március 2-i, június 29-i és december 14-i, valamint 2013. február 8-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton által a szíriai menekültekről tett nyilatkozatokra, különösen a strasbourgi plenáris ülésen tett 2013. március 13-i, valamint 2013. május 8-i nyilatkozatra, tekintettel az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa, Kristalina Georgieva által a szíriai menekültekről tett nyilatkozatra és az EU válaszára, különösen a 2013. május 12-ire, valamint a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) által Szíriáról készített helyzetjelentésekre és tájékoztatókra,

–  tekintettel a Biztonsági Tanács számára az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettesének és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátorának, Valerie Amosnak a Szíriáról szóló feljegyzéseire, különösen a 2013. április 18-ira,

–  tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, António Guterres által az ENSZ Biztonsági Tanácsa számára tett nyilatkozatra, különösen a 2013. április 18-ira,

–  tekintettel az ENSZ menekültügyi főbiztosának legutóbbi, 2013. január–júniusra szóló szíriai regionális reagálási tervére, valamint az első 2012. márciusit követő valamennyi regionális reagálási tervre,

–  tekintettel a 2012. december 19-i 2013. évi szíriai humanitárius támogatási reagálási tervre (SHARP), amelyet a Szíriai Arab Köztársaság kormánya az Egyesült Nemzetek rendszerével együttműködésben készített,

–  tekintettel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Irodája (OCHA) által készített szíriai humanitárius közleményekre,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlés „Az ENSZ által nyújtott humanitárius gyorssegély koordinálásának megerősítése” című, 46/182. számú határozatára és az annak mellékletében található vezérelvekre,

–  tekintettel a Szíriáról szóló magas szintű nemzetközi humanitárius donorkonferenciára, amelyre 2013. január 30-án Kuvaitban került sor,

–  tekintettel a szíriai akciócsoport által kiadott 2012. június 30-i záróközleményre („genfi közlemény”),

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az 1949-es Genfi Egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–  tekintettel a gyermekek jogairól szóló egyezményre és az ahhoz csatolt, a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, amelynek Szíria is részes fele,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2013. május 16-ig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a szomszédos országokban és Észak-Afrikában összesen 1 523 626 szíriai menekültet regisztrált; mivel a nem regisztrált menekültekkel együtt a menekültek összlétszáma sokkal magasabbra tehető; mivel az UNCHR szerint a szíriai háború miatt 7 millió szíriai és 3,1 millió gyermek szorul segítségre, és 2013. május 6-án a 21,4 milliós szíriai lakosság körében a belső menekültek száma 4,25 milliót tett ki;

B.   mivel az ENSZ 2013 márciusában 80 ezerre becsülte a Szíriában folyó erőszak miatt főleg a civil lakosság körében elhalálozottak számát, és valószínűleg ez a szám azóta jelentősen megemelkedett;

C.   mivel a szíriai lakosság szükségletei gyors iramban nőnek, különösen a konfliktus sújtotta és az ellenzék által ellenőrzött területeken; mivel a konfliktus elpusztította Szíria nagyobb városait; mivel Deir Az Zor, Hama, Homs és Idlib városok jelentős részeit porig rombolták;

D.   mivel az alapvető infrastruktúrák, köztük iskolák és kórházak elpusztítása, a deviza leértékelése, az emelkedő élelmiszerárak, az üzemanyag-, elektromosáram-, víz-, élelmiszer- és gyógyszerhiány jelentősen kihat a szíriaiak többségének életére;

E.   mivel a humanitárius segítségre szorulók fizikai megközelítése Szíriában továbbra is igen nehézkes és a szíriai kormány együttműködésétől függ;

F.   mivel a konfliktus valamennyi résztvevőjének tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius jogot és a civilek védelmét;

G.   mivel az ENSZ ügynökségei arról számoltak be, hogy előrelépések történtek a konfliktuszónákon át a kormány vagy az ellenzék által ellenőrzött és a harci területek irányába haladó, ügynökségek közötti segélyszállítmányok megszervezésében; mivel mind a bürokratikus akadályok, mind az egész országban megtalálható, a kormány vagy az ellenzék által ellenőrzött ellenőrzőpontok hátráltatják a hatékony humanitáriussegítség-nyújtást Szíria valamennyi területén;

H.   mivel az UNHCR adatai szerint 2013. május 16-án az alábbi országokban az alábbi számú menekült (a regisztrációra várakózókkal együtt) tartózkodott: Törökország: 347 815; Libanon: 474 461; Jordánia: 474 405; Irak: 148 028; Egyiptom: 68 865; Marokkó, Algéria és Líbia: 10 052 (regisztrált); mivel a szíriai menekültek jelenlegi száma sokkal magasabb, mivel közülük számosan nincsenek regisztrálva;

I.   mivel ahhoz, hogy elsőbbségi ellátást lehessen biztosítani, a regisztráció továbbra is olyan alapvető mechanizmust képez, amelyen keresztül a segítségre szorulók azonosíthatók, védelemben részesíthetők és megsegíthetők, különösen a különleges igényekkel rendelkező újonnan érkezettek, többek között a fogyatékkal élők, az idősek és a kísérő nélküli kiskorúak;

J.   mivel a rászorulók száma gyors iramban nő, és ez a tendencia folytatódni fog; mivel az UNHCR becslései szerint, ha a Szíriában folyó erőszaknak nem vetnek véget, a szíriai menekültek száma 2013 végére elérheti a 3,5 milliót; mivel 2013 februárja óta naponta 8 ezer ember lépi át a szíriai határokat;

K.   mivel a szomszédos országokban található szíriai menekültek hozzávetőlegesen háromnegyede a táborokon kívül, városi környezetben él;

L.   mivel a befogadó közösségek és a szomszédos országok, különösen Libanon, Jordánia, Törökország és Irak a válság során fenntartotta a nyitott határok politikáját; mivel lehetőségeik és kapacitásuk, hogy a szíriai menekültek növekvő áradatát befogadják és számukra menedéket nyújtsanak, elérte határait, sürgős segítségre van szükségük – beleértve infrastruktúrájuk támogatását –, hogy a határaikat nyitva tudják tartani és a menekülteknek segítséget tudjanak nyújtani;

M.  mivel a humanitárius segítség bejutása Szíriába a szomszédos országoktól függ;

N.   mivel a szíriai menekültek áradata kihívás elé állítja a szomszédos országokat, többek között a gazdasági hanyatlás, az infláció és a munkanélküliség okozta hatások révén;

O.   mivel számos szíriai menekült számára a bérlés növekvő problémát okoz, mivel egyre nagyobb a tömeg, valamint a lakóhelyekért folyó verseny is egyre erősebb és az árak is emelkednek; mivel a menekülteknek azzal kell szembenézniük, hogy bevételeik és kiadásaik között jelentős szakadék van, korlátozott munkalehetőségekkel rendelkeznek, megtakarításaik kimerülnek, adósságaik pedig emelkednek;

Q.   mivel a munkahelyekért folyó verseny és az emelkedő élelmiszerárak súlyosbítják a helyi és a menekült közösségek közötti feszültségeket, különösen az együttesen több mint egymillió menekültet befogadó Libanonban és Jordániában;

R.   mivel a feszültségek enyhítése és a befogadó közösségek tehermentesítése érdekében további erőfeszítéseket kell tenni e közösségek támogatására;

S.   mivel a nemzetközi mentési bizottság jelenleg a Jordániában, Libanonban és Irakban tartózkodó szíriai menekültek helyzetével foglalkozik, elsősorban a különleges igényekkel rendelkező nőkre és gyermekekre összpontosítva, akiket a menekültek városi közösségeiben gyakran nem megfelelően látnak el;

T.   mivel a szomszédos országok különböző befogadási stratégiát választottak; mivel Libanon úgy döntött, hogy nem állít fel táborokat, és a menekülteket nagyrészt a helyi közösségekbe integrálta (több mint 1200 községbe); mivel a menekültek vidéki elterjedése egy komplex városi regisztrációs programot követel meg;

U.  mivel a szíriai válság kritikusan fenyegeti Libanont, amelynek népessége több mint 10%-kal (regisztrált szíriai menekültek) vagy 25%-kal (az országban ténylegesen tartózkodó szíriai menekültek becsült száma) nőtt;

V.   mivel körülbelül 350 000 szíriai tartózkodik a Törökországban, Jordániában és Irakban található 23 menekülttáborban; mivel további 6 menekülttábor építése folyamatban van: ebből négy Törökországban és egy-egy Jordániában és Irakban;

W.  mivel a tőke hiánya akadályozza az alapvető humanitárius segítségnyújtás gyors és hatékony célba juttatását; mivel a szíriai humanitárius támogatási reagálási tervhez 563 millió dollár értékű támogatásra van szükség annak érdekében, hogy az a szíriaiak szükségleteit kielégíthesse; mivel 2013. május 6-án a reagálási terv csupán 61%-ban volt finanszírozott;

X.  mivel a jelenlegi ENSZ regionális reagálási terv (RRP 4) felülvizsgálatára a 2013 decemberéig tartó időszakban kerül sor; mivel az ENSZ 2013. június 7-én új finanszírozási felhívást tesz közzé, amely tükrözni fogja a Szíriából menekülők növekvő számát és folyamatosan fennálló szükségleteiket, valamint nagyobb támogatást biztosít majd a fogadó kormányoknak és közösségeknek, és amelynek értéke 3 milliárd dollárra tehető;

Y.   mivel segélyszervezetek jelentései rámutatnak arra, hogy a nemzetközi közösség által megígért támogatás teljes összegének ténylegesen csupán 30-40%-át bocsátották rendelkezésre;

Z.   mivel a humanitárius segítségnyújtás szintje valószínűleg nem tartható fenn; mivel minden érintett humanitárius szereplőnek olyan mértékű pénzügyi támogatásra van szüksége, amely a hagyományos adományozók meghatározott humanitárius segítségnyújtási költségvetéséhez viszonyítva aránytalan; mivel a szíriai válságból fakadó alapvető szükségletek kielégítéséhez rendkívüli finanszírozási mechanizmusokat kell létrehozni;

AA. mivel mindezidáig az EU volt a legnagyobb segélyező, összesen 600 millió eurót bocsátva rendelkezésre humanitárius segítségnyújtásra (265 millió eurót a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága, több mint 400 millió eurót pedig a tagállamok); mivel a Bizottság által finanszírozott humanitárius segítségnyújtás meghatalmazott és szakmai nemzetközi szervezetek útján történik, a humanitárius vezérelveknek megfelelően;

AB. mivel Szíriában több mint 400 000 palesztin menekült érintett ; mivel az ENSZ Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) közel 50 000 palesztin menekültet jegyzett be; mivel 2012-ben Jordánia lezárta határát a szíriai konfliktus elől menekülő palesztinok előtt;

AC. mivel Jordánia Zataari táborában a védelem és biztonság megingott: lopásokra és tüzekre kerül sor; mivel Zaatari lett Jordánia negyedik legnagyobb városa, több mint 170 000 embernek adva otthont; mivel a menekülttáborokban előforduló zavargásokat és erőszakos tüntetéseket a rossz életkörülmények és a támogatások késése okozza;

AD. mivel a biztonság teljes hiánya miatt továbbra is veszélyben vannak a menekülttáborok lakói, és ez befolyásolja a humanitárius dolgozókat is; mivel segélyosztás közben a segélyszervezetek számos munkatársát megtámadták, sokan kórházba kerültek, sőt, egyeseket meg is öltek, és sok újságírót megvertek;

AE. mivel nemzetközi szervezetek szerint a menekülttáborokban a nők és a lányok nemi erőszak áldozatai, amit szintén háborús fegyverként használnak; mivel a nemi erőszakot túlélő szíriai menekültek számára nem tudnak megfelelő orvosi ellátást biztosítani; mivel az időben történő és megfelelő ellátáshoz való hozzáférés hiánya az emberi jogok megsértését jelenti;

AF. mivel számos forrás szerint a szíriai menekülttáborokban egyre gyakrabban kötnek „kedvtelési” célú vagy úgynevezett Mutah-házasságokat (iszlám ideiglenes házasság), mivel a férfiak a nők és a lányok kihasználása céljából mennek e táborokba és visszaélnek velük;

AG. mivel fennáll annak a kockázata, hogy a szíriai háború véletlenszerű átgyűrűző hatása strukturálissá válik; mivel az EU és a nemzetközi közösség nem engedhet meg magának egy további katasztrófát; mivel egy pán-regionális politikai, biztonsági és humanitárius katasztrófa meghaladná a nemzetközi reagálási képességet;

AH. mivel a hőmérsékletemelkedések növelik a járványok kitörésének kockázatát;

1.  emlékeztet arra, hogy elsősorban a szíriai kormány a felelős lakosai jólétéért, valamint azért, hogy a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően minden szíriainak biztosítsa a humanitárius segítségnyújtáshoz való akadálytalan hozzáférést;

2.   sürgeti a konfliktus által érintett valamennyi felet, hogy tartsák fenn és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot;

3.   elismeréssel adózik a befogadó közösségeknek és a Szíriával szomszédos országoknak, különösen Jordániának, Libanonnak, Törökországnak és Iraknak azért, hogy a szíriai háború elől menekülő családoknak figyelemre méltó találékonysággal biztosítottak menedékhelyeket és humanitárius segítséget;

4.   rendkívül aggasztónak tartja, hogy ezek a befogadó országok és közösségek veszélyesen közel járnak egy fordulópont eléréséhez, ugyanakkor aggasztják azok a belföldi kihívások, amelyekkel a befogadó országoknak és népességnek szembe kell nézniük, valamint az a veszély, hogy a szíriai háború és a szíriai menekültek özönlésének átgyűrűző hatása soha nem tapasztalt mértékű regionális instabilitáshoz vezethet;

5.   üdvözli a rendkívüli mértékű humanitárius segélyezést, amelyhez nemzetközi és helyi szervezetek csatlakoznak az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Irodája (OCHA) és az UNHCR égisze alatt és elismeréssel adózik valamennyi nemzetközi és helyi humanitárius és egészségügyi dolgozónak bátorságukért és kitartásukért;

6.   támogatja és üdvözli a Bizottság és a tagállamok jelentős hozzájárulását a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programokhoz, valamint Georgieva biztos politikai vezető szerepét;

7.   sürgeti a Bizottságot, hogy Szíria és a szomszédos országok humanitárius válságának megoldására – példát szolgáltatva a többi fő támogatónak – dolgozzon ki három pillérre épülő átfogó segélyezési intézkedéscsomagot: i. a humanitárius segítségnyújtás növelése (a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságán keresztül, ii. a befogadó országok támogatása a helyi közösségek megerősítése, valamint a kapacitás és az infrastruktúra növelése érdekében (a Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságon keresztül), és iii. makroszintű támogatási csomagok gyors bevezetése Libanonban és Jordániában;

8.   hangsúlyozza, hogy az EU különösen felelős szomszédsága stabilitásáért és biztonságáért és felhívja a főképviselőt/alelnököt, valamint a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztost, hogy biztosítsák az EU vezető szerepét a szíriai háború szomszédos országokra való átterjedésének megakadályozásában;

9.   felhívja a főképviselőt/alelnököt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában jelen lévő tagállamokkal szorosan együttműködve sürgesse a biztonsági tanácsi határozat létrejöttét, amely Szíria valamennyi területén engedélyezné a humanitárius segélyszállítmányokat, valamint biztosítaná a humanitárius dolgozók védelmét;

10. valamennyi országot – különösen az uniós tagállamokat – felszólítja, hogy késedelem nélkül teljesítsék a 2013. január 30-i kuvaiti adományozói konferencián tett ígéreteiket; felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy hozzanak létre elszámoltatási mechanizmusokat annak biztosítása érdekében, hogy a felajánlott források eljussanak a kijelölt kedvezményezettekhez;

11. sürgeti valamennyi befogadó kormányt, hogy tartsák fenn a menekültek visszaküldésének tilalma és egyenlő bánásmódja elveit; sürgeti az ENSZ-t, hogy a támogatókkal szorosan együttműködve találjon megoldást a menekülttáborok folyamatos bizonytalan helyzetére, valamint a jogi és a renddel kapcsolatos problémákra;

12. elítéli a nemi erőszak alkalmazását a szíriai háborúban, ami egyben háborús fegyver is, sürgeti az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy a nemi erőszak megszüntetésére különítsen el forrásokat, valamint felhívja a befogadó közösségeket, hogy a nemi erőszak áldozatait részesítsék megfelelő orvosi ellátásban;

13. a Szíriába és a szomszédos országokba menekült palesztin közösség növekvő igényei fényében kéri az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalát, hogy nagylelkűen támogassa a folyamatos erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elősegítsék a menekültek alkalmazkodását, valamint szenvedésük és a kényszerű lakhelyelhagyásból fakadó szükséghelyzetük minimalizálását;

14. megismétli, hogy támogatja a szíriai konfliktus politikai megoldását; úgy véli, a konfliktust a szíriaiak vezette politikai folyamat elősegítésével lehetne megoldani, amely az átmenet iránt nyíltan elkötelezettekkel egyetemben támogatja egy megbízható és hatékony politikai megoldás kialakulását;

15. megerősíti, hogy elsődleges fontosságú a humanitárius és politikai irányok elkülönítése annak érdekében, hogy megkönnyítsék a segítségnyújtás rászorulókhoz való eljutását;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint a szíriai konfliktusban érintett összes félnek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0057.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0351.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat