Procedură : 2013/2611(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0228/2013

Texte depuse :

B7-0228/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0223

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 147kWORD 97k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.841v01-00
 
B7-0228/2013

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația refugiaților sirieni din țările învecinate (2013/2611(RSP))


Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația refugiaților sirieni din țările învecinate (2013/2611(RSP))  
B7‑0228/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, în special cele din 16 februarie(1) și 13 septembrie(2) 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Siria din 23 martie, 23 aprilie, 14 mai, 25 iunie, 23 iulie, 15 octombrie, 19 noiembrie și 10 decembrie 2012 și din 23 ianuarie, 18 februarie, 11 martie și 22 aprilie 2013; având în vedere concluziile Consiliului European privind Siria din 2 martie, 29 iunie și 14 decembrie 2012 și din 8 februarie 2013,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/IR), Catherine Ashton, referitoare la refugiații sirieni, îndeosebi observațiile sale formulate pe durata dezbaterii în plen de la Strasbourg din 13 martie 2013 și declarația sa din 8 mai 2013; având în vedere declarațiile comisarului pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, Kristalina Georgieva, referitoare la refugiații sirieni și la intervenția UE, îndeosebi declarația sa din 12 mai 2013, precum și rapoartele asupra situației și fișele informative referitoare la Siria elaborate de ECHO (Ajutor Umanitar și Protecție Civilă),

–   având în vedere notele de informare ale Consiliul de Securitate referitoare la Siria, publicate de Secretarul general adjunct pentru probleme umanitare și coordonator al ajutorului de urgență al Organizației Națiunilor Unite, Valerie Amos, îndeosebi cea din 18 aprilie 2013,

–   având în vedere observațiile Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, António Guterres, formulate în fața Consiliului de Securitate al ONU, îndeosebi cele din 18 aprilie 2013,

–   având în vedere ultimul plan de intervenție la nivel regional (RRP) pentru Siria aferent perioadei ianuarie-iunie 2013, precum și toate RRP-urile emise de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați după primul plan, publicat în martie 2012,

–   având în vedere Planul de intervenții de asistență umanitară în Siria (SHARP) din 19 decembrie 2012, elaborat de Guvernul Republicii Arabe Siriene în coordonare cu sistemul ONU,

–   având în vedere buletinele umanitare siriene emise de Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU (OCHA),

–   având în vedere Rezoluția 46/182 a Adunării Generale a ONU, intitulată „Consolidarea coordonării asistenței umanitare de urgență acordate de Națiunile Unite” și principiile directoare anexate la aceasta,

–   având în vedere raportul de sinteză al Conferinței internaționale la nivel înalt a donatorilor de ajutor umanitar pentru Siria, care a avut loc în Kuwait la 30 ianuarie 2013,

–   având în vedere Comunicatul final al Grupului de acțiune pentru Siria („Comunicatul de la Geneva”) din 30 iunie 2012,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–   având în vedere Convenția privind drepturile copilului și Protocolul opțional la aceasta privind implicarea copiilor în conflictele armate, la care Siria este parte,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, până la 16 mai 2013, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) a înregistrat un număr total de 1 523 626 de refugiați sirieni în țările învecinate și în Africa de Nord; întrucât, potrivit evaluărilor, numărul total al refugiaților, incluzându-i pe cei neînregistrați, este mult mai mare; întrucât, conform ICNUR, 7 milioane de sirieni depind de ajutoare, 3,1 milioane de copii au nevoie de ajutor din cauza războiului sirian, iar numărul persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) era de 4,25 milioane la 6 mai 2013, raportat populația totală a Siriei, care este de 21,4 milioane;

B.  întrucât, în martie 2013, ONU a estimat că aproximativ 80 000 de persoane, în cea mai mare parte din rândul populației civile, și-au pierdut viața din cauza violenței din Siria; întrucât acest bilanț a înregistrat, după toate probabilitățile, o creștere semnificativă;

C.  întrucât nevoile cetățenilor sirieni cresc într-un ritm rapid și cunosc cel mai ridicat grad de acutizare în zonele de conflict și în cele aflate sub controlul opoziției; întrucât principalele orașe siriene au fost devastate de conflict; întrucât în orașele Deir Az Zor, Hama, Homs și Idlib din cartiere întregi nu au rămas decât grămezi de moloz;

D. întrucât majoritatea sirienilor au avut de suferit de pe urma distrugerii unor infrastructuri esențiale, inclusiv a unor școli și spitale, a devalorizării monedei, a creșterii prețurilor la alimente, a penuriilor de carburanți și energie electrică și a lipsei apei, a alimentelor și a medicamentelor;

E.  întrucât accesul fizic la populația care are nevoie de asistență umanitară în Siria este supus în continuare unor constrângeri stricte și depinde de cooperarea guvernului sirian;

F.  întrucât toate părțile aflate în conflict au obligația de a se conforma dreptului internațional umanitar și de a proteja civilii;

G.  întrucât agențiile ONU au informat că realizează progrese în ceea ce privește organizarea de convoaie cu ajutoare de la mai multe agenții și trimiterea acestora dincolo de liniile de conflict, către zonele controlate de guvern sau de opoziție ori disputate de ambele părți; întrucât obstacolele birocratice și punctele de control de pe teritoriul întregii țări (aflate atât sub control guvernamental, cât și sub cel al opoziției) îngrădesc eficacitatea răspunsului umanitar în toate regiunile siriene;

H.  întrucât, conform ICNUR, la 16 mai 2013, numărul refugiaților (inclusiv al celor aflați în așteptarea înregistrării) prezenți în țările de primire era repartizat în modul următor: Turcia – 347 815; Liban – 474 461; Iordania – 474 405; Iordania – 148 028; Egipt – 68 865; Maroc, Algeria și Libia – 10 052 (înregistrați); întrucât numărul real de refugiați sirieni este mult mai ridicat, deoarece, în numeroase cazuri, aceștia nu sunt înregistrați;

I.   întrucât înregistrarea rămâne principalul mecanism prin intermediul sunt identificate și protejate persoanele aflate la nevoie și prin care li se acordă asistență, îndeosebi în cazul noilor sosiți care au nevoi specifice, inclusiv persoanele cu handicap, vârstnicii, minorii neînsoțiți și copiii despărțiți, astfel încât asistența să se acorde în funcție de priorități;

J.   întrucât numărul persoanelor care au nevoie de ajutor a crescut rapid și va continua să crească; întrucât ICNUR estimează că numărul refugiaților sirieni ar putea ajunge la 3,5 milioane până la sfârșitul lui 2013 dacă nu se pune capăt violențelor din Siria; întrucât, din februarie 2013, 8 000 de persoane au trecut în fiecare zi frontierele Siriei;

K.  întrucât aproximativ trei sferturi dintre refugiații sirieni aflați în țările învecinate trăiesc în afara taberelor, în zone urbane;

L.  întrucât comunitățile gazdă și țările învecinate, îndeosebi Libanul, Iordania, Turcia și Irakul, au menținut o politică de deschidere a frontierelor pe durata crizei; întrucât posibilitatea și capacitatea acestora de a absorbi și a adăposti fluxul crescând de refugiați sirieni a ajuns la limită, având nevoie de un sprijin urgent pentru a continua să-și mențină frontierele deschise și să ofere asistență refugiaților, inclusiv sprijin legat de infrastructură;

M. întrucât accesul umanitar către Siria depinde de țările învecinate;

N.  întrucât afluxul de refugiați sirieni devine o încercare la adresa țărilor învecinate, cu consecințe care se manifestă, printre altele, prin declin economic, inflație și șomaj;

O.  întrucât, pentru numeroși refugiați sirieni, plata chiriei devine din ce în ce mai mult un motiv de îngrijorare, în condițiile creșterii supraaglomerării, a concurenței în vederea obținerii unui adăpost și a prețurilor; întrucât refugiații se confruntă cu importante decalaje între venituri și cheltuieli, dispun de posibilități de angajare reduse, și-au epuizat economiile și sunt din ce în ce mai îndatorați;

Q.  întrucât concurența pentru locurile de muncă și creșterea prețurilor la alimente constituie factori care exacerbează tensiunile dintre populația locală și refugiați, îndeosebi în Liban și Iordania, care găzduiesc împreună peste 1 milion de refugiați;

R.  întrucât este necesar să se depună eforturi în permanență în vederea creșterii sprijinului față de comunitățile gazdă, pentru a se reduce tensiunile și a se elimina costurile impuse comunităților respective;

S.  întrucât ONG-ul International Rescue Committee (IRC) se ocupă în prezent de situația refugiaților din Iordania, Liban și Irak, axându-se în mod prioritar asupra femeilor și a copiilor, care au nevoi speciale, dar sunt adesea neglijați în comunitățile urbane de refugiați;

T.  întrucât țările învecinate au optat pentru metode de găzduire diferite; întrucât Libanul a adoptat o politică „fără tabere” și a absorbit, în general, refugiați în comunitățile locale (în peste 1200 de sate); întrucât dispersia rurală a populațiilor de refugiați necesită un program complex de înregistrare urbană;

U. întrucât criza siriană a devenit o amenințare critică la adresa Libanului, în condițiile în care populația acestei țări a crescut cu peste 10% (în ceea ce privește numărul refugiaților sirieni), respectiv 25% (numărul estimat al refugiaților sirieni prezenți în mod efectiv pe teritoriul acestei țări);

V.  întrucât aproximativ 350 000 de sirieni sunt găzduiți în 23 de tabere de refugiați din Turcia, Iordania și Irak; întrucât sunt în construcție alte șase tabere de refugiați: patru în Turcia și câte una în Iordania și Irak;

W. întrucât constrângerile legate de finanțare continuă să împiedice acordarea în timp util și în mod eficient de asistență umanitară; întrucât SHARP necesită, în total, finanțări în valoare de 563 milioane USD pentru a răspunde nevoilor populației din Siria; întrucât, la 6 mai 2013, planul de intervenție era finanțat doar în proporție de 61%;

X. întrucât, în prezent, este în curs o revizuire a actualului Plan de intervenție la nivel regional al ONU (RRP 4), revizuire ce vizează perioada care se încheie în decembrie 2013; întrucât ONU va lansa un nou apel pentru finanțare la 7 iunie 2013, care va reflecta creșterea numărului refugiaților care părăsesc Siria și nevoile constante ale acestora și va include, de asemenea, un sprijin mai important pentru guvernele și comunitățile gazdă, iar valoarea fondurilor obținute în urma acestui apel va fi, probabil, de 3 miliarde USD;

Y.  întrucât, potrivit informărilor transmise de organizațiile de ajutor, au fost deblocate efectiv doar 30 până la 40% din totalul fondurilor promise până în prezent de comunitatea internațională;

Z.  întrucât nivelul de asistență umanitară riscă să devină nesustenabil; întrucât toți actorii umanitari implicați au nevoie de niveluri de sprijin financiar disproporționate în raport cu bugetele alocate de obicei ajutorului umanitar de către donatorii tradiționali; întrucât trebuie instituite mecanisme de finanțare extraordinare pentru a răspunde nevoilor fundamentale generate de criza siriană;

AA. întrucât UE a fost cel mai important donator, punând la dispoziție 600 milioane EUR sub formă de asistență umanitară (265 milioane EUR din partea ECHO și peste 400 milioane EUR din partea statelor membre); întrucât acordarea ajutorului umanitar finanțat de Comisie este canalizată prin intermediul unor organizații internaționale mandatate și profesioniste, în conformitate cu principiile umanitare;

AB. întrucât, pe teritoriul Siriei, sunt afectați 400 000 de refugiați palestinieni; întrucât, în Liban, au fost înregistrați aproape 50 000 de refugiați palestinieni de către Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări (UNRWA); întrucât, în 2012, Iordania nu le-a mai permis palestinienilor care s-au refugiat din zonele de conflict din Siria să treacă frontiera pe teritoriul său;

AC. întrucât s-a înregistrat o degradare a situației din tabăra de refugiați de la Zaatari din Iordania în ceea ce privește siguranța și securitatea, înregistrându-se furturi și incendii; întrucât Zaatari a deveni cel de-al patrulea oraș al Iordaniei, găzduind peste 170 000 de persoane; întrucât revoltele și protestele violente din taberele de refugiați sunt cauzate de condițiile precare de trai și de întârzierile survenite în primirea asistenței;

AD. întrucât lipsa generalizată de securitate continuă să pună în pericol viața persoanelor din taberele de refugiați, afectând și lucrătorii umanitari; întrucât au fost atacați, spitalizați și chiar uciși lucrători din domeniul ajutorului umanitar în timp ce distribuiau ajutoare și întrucât au fost bătuți jurnaliști;

AE. întrucât, conform organizațiilor internaționale, femeile și fetele din taberele de refugiați cad victime violenței sexuale și violurilor, care sunt utilizate și ca armă de război; întrucât nu este disponibilă nicio asistență medicală adaptată pentru refugiații sirieni care au supraviețuit violenței sexuale; întrucât această lipsă de acces la îngrijiri acordate la timp și cu compasiune constituie o încălcare a drepturilor omului;

AF. întrucât, conform mai multor surse, căsătoriile „din plăcere” sau mut’ah (o formă temporară a căsătoriilor islamice) sunt din ce în ce mai numeroase în taberele de refugiați sirieni, deoarece unii bărbați se duc în tabere pentru a exploata femeile și fetele și a le supune abuzurilor;

AG. întrucât, după toate probabilitățile, riscul efectelor de propagare a războiului sirian va deveni mai degrabă structural decât accidental; întrucât nici UE, nici comunitatea internațională nu-și pot permite încă o catastrofă; întrucât o catastrofă politică, de securitate și umanitară la nivel panregional ar depăși capacitatea de reacție internațională;

AH. întrucât creșterea temperaturilor agravează riscul izbucnirii de epidemii,

1.  reamintește că guvernul sirian poartă răspunderea principală pentru bunăstarea populației sale și în ceea ce privește autorizarea accesului distribuției de ajutoare umanitare către toți sirienii, în conformitate cu dreptul internațional umanitar;

2.  îndeamnă toate părțile implicate în conflict să susțină și să respecte fundamentele dreptului internațional umanitar;

3.  omagiază comunitățile gazdă și țările învecinate cu Siria, îndeosebi Iordania, Libanul, Turcia și Irakul, pentru ingeniozitatea de care au dat dovadă în a le oferi adăpost și ajutoare umanitare familiilor care au fugit din calea războiului din Siria;

4.  se declară extrem de îngrijorat cu privire la faptul că aceste țări și comunități gazdă sunt pe punctul de a ajunge la un punct critic periculos, la provocările cărora trebuie să le facă față țările și populațiile gazdă la nivel intern și la efectele secundare ale războiului din Siria și ale afluxului de refugiați sirieni, care ar putea provoca o instabilitate regională fără precedent;

5.  salută imensa operațiune de ajutor umanitar la care contribuie organizațiile internaționale și locale sub auspiciile OCHA și ale ICNUR și aduce un omagiu tuturor lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar și din cel sanitar, internaționali și locali, pentru curajul și perseverența lor;

6.  sprijină și salută contribuția remarcabilă pe care și-au adus-o Comisia și statele membre la programele internaționale de asistență umanitară, precum și spiritul de lider politic de care a dat dovadă comisarul Georgieva;

7.  îndeamnă Comisia să prezinte un pachet cuprinzător de ajutoare, oferind un exemplu altor donatori majori, pentru a aborda criza umanitară din Siria și din țările învecinate, bazat pe trei piloni: i) creșterea asistenței umanitare (prin intermediul ECHO), ii) sprijinirea eforturilor depuse de țările gazdă în vederea consolidării comunităților locale, a creșterii capacităților și a dezvoltării infrastructurilor (prin intermediul DEVCO) și iii) introducerea rapidă a pachetelor de asistență financiară destinate Libanului și Iordaniei;

 

8.  subliniază că UE poartă o răspundere deosebită față de stabilitatea și securitatea din vecinătatea sa și adresează VP/IR și comisarului responsabil de extindere și politica europeană de vecinătate solicitarea de a se asigura că UE exercită un rol de lider în evitarea propagării războiului din Siria spre țările învecinate;

9.  solicită VP/IR, în strânsă coordonare cu statele membre ale UE care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU, să exercite presiuni în favoarea adoptării unei rezoluții a Consiliului de Securitate care să permită livrările de ajutoare umanitare în toate regiunile din Siria și să asigure protecția lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar;

10. solicită tuturor țărilor și în mod deosebit statelor membre ale UE să își onoreze cu promptitudine angajamentele asumate cu ocazia Conferinței donatorilor care a avut loc la 30 ianuarie 2013 în Kuweit; solicită UE și comunității internaționale să creeze mecanisme de asumare a răspunderii, pentru a se asigura că toate fondurile promise ajung la beneficiarii desemnați;

11. îndeamnă toate guvernele țărilor gazdă din regiune să susțină principiile nereturnării și tratamentului egal al refugiaților; adresează ONU îndemnul de a soluționa, în strânsă cooperare cu donatorii, lacunele persistente de securitate și problemele legate de ordinea publică din taberele de refugiați;

12. denunță recurgerea la violența sexuală în războiul sirian, inclusiv cu titlu de armă de război; îndeamnă UE și comunitatea internațională să aloce resurse specifice pentru a pune capăt violențelor sexuale și solicită comunităților gazdă să ofere tratament medical adecvat persoanelor care au fost victime ale violenței sexuale;

13. invită UNRWA, în lumina necesităților tot mai stringente ale populației de refugiați palestinieni din Siria și din țările învecinate, să sprijine cu generozitate eforturile continue pentru a consolida capacitatea de rezistență a acestor refugiați și a reduce la minimum suferința și strămutarea lor;

14. îți reiterează sprijinul în favoarea soluționării pe cale politică a conflictului din Siria; consideră că metoda-cheie de aplanare a acestui conflict constă în facilitarea unui proces politic condus de Siria care să promoveze o soluție politică credibilă și eficace împreună cu actorii angajați în mod real în tranziție;

15. reafirmă că menținerea separării dintre componenta umanitară și cea politică constituie o prioritate, pentru a facilita accesul la persoanele care au nevoie de ajutor;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0057.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0351.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate