Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0230/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0230/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a munkafeltételekről és az egészségügyi és biztonsági normákról a közelmúltban bekövetkezett bangladesi gyártüzeket és egy épület összeomlását követően

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0223/2013

Eljárás : 2013/2638(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0230/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0230/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0230/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a munkafeltételekről és az egészségügyi és biztonsági normákról a közelmúltban bekövetkezett bangladesi gyártüzeket és egy épület összeomlását követően

(2013/2638(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2013. január 17-i állásfoglalására[1],

–   tekintettel a 2001-es, az EK és Banglades közötti együttműködési megállapodásra,

–   tekintettel a Catherine Ashton, alelnök/főképviselő és Karel de Gucht, kereskedelmi biztos 2013. április 30-i együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel az ILO által a Rana Plaza épületének összeomlását követően kiadott nyilatkozatokra, és különösen az ILO Bangladesbe indított magas szintű küldöttségének következtetéseire,

–   tekintettel a bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2013. április 24-én, a Dakka melletti Savar városában található, nyolc emeletes Rana Plaza épülete összedőlt legalább 1127 ember halálát okozva – tucatnyian még mindig nem kerültek elő – és mintegy 2500 embert sebesítve meg;

B.  mivel a Rana Plaza épületének összeomlása Banglades valaha bekövetkezett legsúlyosabb ipari katasztrófája és a legtöbb halálos áldozatot követelő, véletlenszerű szerkezeti hiba a modern történelemben;

C. mivel az épületet a balesetet megelőző napon kiürítették, amikor a falakon nagy repedések jelentek meg; mivel az összeomlás reggelén a dolgozók vonakodtak attól, hogy belépjenek az épületbe, de munkafelügyelőik állítólag azt mondták nekik, hogy az épület biztonságos, illetve engedetlenség esetén elbocsátással fenyegették meg őket;

D. mivel a Rana Plaza épületének összeomlása a legújabb ilyen esemény a gyárépületekkel kapcsolatos bangladesi tragédiák hosszú sorában, ideértve a Tazreen gyárban kiütött tüzet is 2012 novemberében, melynek során több mint 110 ember vesztette életét;

E.  mivel Bangladesben több mint 5000 textilgyár van, amelyek mintegy 4 millió embert alkalmaznak; mivel az európai piac a bangladesi ruházati és textiltermékek legnagyobb kiviteli célpontja;

F.  mivel több tucat nemzetközi ruházati márka írta alá a bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodást, amely több mint 1000 beszállítói gyárat érint; mivel a megállapodás hiteles ellenőrzési rendszerre, helyreállításra, tűz- és épületbiztonsági továbbképzési programra és panasztételi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint pénzügyi támogatási záradékokat is tartalmaz; mivel a megállapodás 2013. május 16-án lépett hatályba;

G. mivel az Európai Unió jelenleg támogatja a bangladesi Munka- és Foglalkoztatásügyi Minisztériumot és a Bangladesi Ruhagyártók és -exportőrök Egyesületét (BGMEA) a gyárak megfelelőségi ellenőrzéseinek biztosítására, valamint munkaügyi ellenőrök és a gyárakban megfelelőségi ellenőrzést végző ellenőrök képzésére irányuló erőfeszítéseikben;

H. mivel más országokban, amelyek jelentős méretű, ruházati termékeket exportáló iparágakkal rendelkeznek, már szintén fordultak elő hasonló gyári balesetek, melyek közül a legismertebb Pakisztánban, ahol 2012-ben több száz ember lelte halálát textilgyárakat érintő tűzesetekben;

1.  döbbenettel és szomorúsággal tölti el a Rana Plaza épületnek összeomlása, a tragédia mértéke és az ez által okozott halálesetek és pusztítás; részvétét nyilvánítja a gyászoló családoknak és a sérülteknek;

2.  megismétli, hogy mélységes és növekvő aggodalommal töltik el a Bangladesben és egyéb országokban ismétlődően előforduló textilgyári balesetek és a ruházati ágazatban alkalmazott, a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott veszélyes munkakörülmények;

3.  felszólítja a bangladesi kormányt, hogy folytassa az épület összeomlása okainak kivizsgálását, biztosítsa a vizsgálatok függetlenségét és átláthatóságát, és állítsa bíróság elé a felelősöket; felszólítja továbbá a bangladesi kormányt, hogy terjessze ki és korszerűsítse munkavédelmi ellenőrzési rendszerét;

4.  tudomásul veszi a bangladesi munka törvénykönyvének (2013) a bangladesi kormány általi 2013. május 13-i jóváhagyását, amely lehetővé teszi az ország ruhagyári munkavállalói számára, hogy a tulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül szakszervezetet hozzanak létre, valamint csoportos biztosításra és gyári egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz; sürgeti a bangladesi parlamentet, hogy következő ülésén késlekedés nélkül fogadja el ezt a módosítást;

5.  üdvözli a bangladesi tűz- és épületbiztonsági megállapodást, és sürgeti annak aláíróit és egyéb részes feleit, hogy hajtsák végre az abban foglalt, többek közt alábbi intézkedéseket: képesítéssel rendelkező biztonsági ellenőr kinevezése; a megállapodás hatálya alá tartozó minden egyes gyár gyors kezdeti ellenőrzése; a munkavállaló joga a munka elvégzésének visszautasítására, amennyiben ésszerű indoka van azt vélelmezni, hogy a szóban forgó feladat nem biztonságos, és ezért a munkavállalót nem érheti diszkrimináció, illetve nem sújtható bérmegvonással; továbbá egészségügyi és biztonsági bizottságok létrehozása valamennyi, a megállapodást aláíró gyárban; továbbá sürgeti a megállapodás részes feleit, hogy a megállapodás hatályba lépésétől számított 45 napon belül alakítsanak ki közösen egy végrehajtási tervet;

6.  üdvözli a számos ruházati márka a Rana Plaza összeomlása áldozatainak és azok családtagjainak kárpótlására vonatkozó nyilvános kötelezettségvállalását; arra ösztönzi a ruházati márkákat, hogy számításaikat az ILO szabványaira alapozzák, és biztosítsák, hogy a kárpótlás eljusson valamennyi érintett munkavállalóhoz;

7.  felszólítja valamennyi bangladesi gyártulajdonost, beleértve azokat is, akik nem írták alá a megállapodást, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedés a gyáraikban alkalmazott biztonsági eljárások felülvizsgálatára, és haladéktalanul ellenőrizze az épületeket, többek között villamos- és szerkezetbiztonsági szempontból;

8.  felszólítja az európai és globális ruházati márkákat, hogy szigorúan vizsgálják meg szállítói láncaikat, és működjenek együtt alvállalkozóikkal a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feltételek javítása érdekében;

9.  arra ösztönöz minden érdekelt felet, hogy lépjenek fel a szállítói láncban érvényesülő korrupció ellen, amely olyan életveszélyes körülményekhez vezethet, mint amilyenek például a hamisított, vagy jogellenesen beszerzett biztonsági tanúsítványok miatt állnak elő;

10. felhívja a nagy ruházati iparral és exportáló iparágakkal rendelkező országok, így Banglades, Kína, India, Pakisztán és Kambodzsa kormányait, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a további textilgyári balesetek megelőzése érdekében; sürgeti a textiliparral rendelkező országok hatóságait, hogy tartsák tiszteletben az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságát; felhívja továbbá ezeket az országokat, hogy írják alá, ratifikálják és hajtsák végre az ILO nyolc alapegyezményét;

11. üdvözli Banglades arra irányuló sikeres erőfeszítéseit, hogy csökkentse a ruházati ágazatban a gyermekmunka arányát, és arra ösztönöz egyéb országokat, nevezetesen Pakisztánt, hogy határozottabban kötelezzék el magukat a gyermekmunka elleni küzdelem mellett;

12. üdvözli a bangladesi Munka- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium Bizottsága és a Bangladesi Ruhagyártók és -exportőrök Egyesülete (BGMEA) által nyújtott támogatást; kéri, hogy ezt a fajta együttműködést erősítsék meg, és adott esetben terjesszék ki a régió más országaira is;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Banglades kormánynak, parlamentjének és belügyminisztériumának, Pakisztán, India és Kambodzsa kormányának és parlamentjének, Kína kormányának és Népi Kongresszusának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az ILO főigazgatójának.