Propunere de rezoluţie - B7-0230/2013Propunere de rezoluţie
B7-0230/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0223/2013

Procedură : 2013/2638(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0230/2013
Texte depuse :
B7-0230/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0230/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh

(2013/2638(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Bangladesh, în special Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013[1],

–   având în vedere Acordul de cooperare CE-Bangladesh din 2001,

–   având în vedere declarația comună din 30 aprilie 2013 a VP/ÎR, Catherine Ashton, și a comisarului pentru comerț, Karel De Gucht,

–   având în vedere declarațiile OIM în urma prăbușirii clădirii Rana Plaza, în special concluziile misiunii la nivel înalt a OIM în Bangladesh,

–   având în vedere Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 24 aprilie 2013, clădirea Rana Plaza, o clădire de opt etaje din Savar, în apropriere de Dhaka, s-a prăbușit, provocând moartea a cel puțin 1 127 de persoane, alte câteva zeci de persoane fiind date dispărute, și la rănirea a circa 2 500 de persoane;

B.  întrucât prăbușirea clădirii Rana Plaza este cel mai grav accident industrial ce a avut loc în Bangladesh și accidentul cauzat de deficiențe structurale care a produs cele mai multe victime din istoria modernă;

C. întrucât clădirea a fost evacuată în ziua anterioară, când în pereții ei au apărut fisuri mari; întrucât, în dimineața accidentului, lucrătorii nu au vrut să intre în clădire, dar se pare că supraveghetorii le-au spus că clădirea era sigură și i-au amenințat cu concedierea;

D. întrucât prăbușirea clădirii Rana Plaza este cel mai recent dintr-o serie de accidente petrecute în clădiri industriale, printre care incendiul de la fabrica Tazreen din noiembrie 2012, în care au murit peste 110 persoane;

E.  întrucât în Bangladesh există peste 5 000 de fabrici de textile, în care lucrează aproximativ 4 milioane de persoane; întrucât piața europeană este principala destinație pentru exporturile de articole textile și de îmbrăcăminte din Bangladesh;

F.  întrucât mai multe zeci de mărci internaționale din sectorul îmbrăcămintei au subscris la Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh, acord care se aplică în peste 1 000 de fabrici furnizoare; întrucât acordul include dispoziții privind un regim credibil de inspecții și remediere, un program de formare profesională în domeniul protecției împotriva incendiilor și a siguranței clădirilor, o procedură de reclamații și clauze de sprijin financiar; întrucât acest acord a intrat în vigoare la 16 mai 2013;

G. întrucât UE sprijină în prezent Ministerul Muncii din Bangladesh și Asociația producătorilor și exportatorilor de confecții din Bangladesh (BGMEA) în eforturile lor de a realiza audituri de conformitate în fabrici și de a forma profesional inspectorii de muncă și auditorii de conformitate din fabrici;

H. întrucât s-au înregistrat accidente și în alte țări în care industria exportatoare de îmbrăcăminte este bine reprezentată, cum ar fi Pakistanul, unde în 2012 sute de oameni și-au pierdut viața în incendii industriale,

1.  este consternat și întristat de prăbușirea clădirii Rana Plaza, de amploarea tragediei și a daunelor pe care le-a generat și de numărul mare de victime; transmite condoleanțe familiilor îndoliate și își exprimă compasiunea față de persoanele rănite;

2.  își reiterează îngrijorarea profundă și crescândă în legătură cu recurența accidentelor în fabricile de textile din Bangladesh și din alte zone și cu condițiile periculoase de muncă din sectorul îmbrăcămintei, care sunt bine-cunoscute;

3.  solicită guvernului Bangladeshului să își continue investigațiile asupra cauzelor care au dus la prăbușirea clădirii, să se asigure că investigațiile se desfășoară în mod independent și transparent și să îi urmărească în justiție pe cei găsiți vinovați; solicită, de asemenea, guvernului Bangladeshului să își extindă și să își modernizeze sistemul de inspecții în domeniul muncii;

4.  ia act de faptul că executivul din Bangladesh a aprobat, la 13 mai 2013, modificarea Legii muncii, care va permite lucrătorilor din sectorul îmbrăcămintei să formeze sindicate fără acordul prealabil al proprietarilor de fabrici și include dispoziții privind asigurările de grup și serviciile de sănătate oferite în fabrici; îndeamnă Parlamentul Bangladeshului să adopte această modificare fără întârziere la următoarea sa sesiune;

5.  salută Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh și îndeamnă semnatarii și părțile implicate să pună în aplicare măsurile prevăzute, inclusiv numirea unui inspector calificat pentru siguranță, o inspecție inițială rapidă a fiecărei fabrici căreia i se aplică acordul, dreptul lucrătorilor de a refuza sarcini pe care le consideră, din motive rezonabile, a fi nesigure, fără a fi discriminați sau a suferi pierderi salariale și înființarea în toate fabricile semnatare a unor comisii de sănătate și siguranță; îndeamnă semnatarii, în plus, să elaboreze și să se pună de acord asupra unui plan de punere în aplicare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a acordului;

6.  salută angajamentele publice asumate de diverse mărci de îmbrăcăminte de a plăti compensații victimelor prăbușirii clădirii Rana Plaza și rudelor acestora; încurajează mărcile de îmbrăcăminte să își bazeze calculele pe standardele OIM și să se asigure că toți lucrătorii afectați primesc compensații;

7.  solicită tuturor proprietarilor de fabrici din Bangladesh, inclusiv celor care nu intră sub incidența acordului, să ia de îndată toate măsurile necesare pentru a revizui procedurile de siguranță aplicabile în fabricile lor și pentru a-și verifica toate clădirile, inclusiv în ceea ce privește siguranța electrică și structurală;

8.  solicită tuturor mărcilor europene și mondiale de îmbrăcăminte să își analizeze critici lanțurile de aprovizionare și să coopereze cu subcontractanții lor pentru a îmbunătăți standardele de sănătate și securitate în muncă;

9.  îndeamnă toate părțile interesate să combată corupția din lanțul de aprovizionare care poate duce la situații ce pun în pericol vieți omenești, precum cele cauzate de falsificarea sau obținerea ilicită a certificatelor de siguranță;

10. solicită guvernelor țărilor în care sectorul îmbrăcămintei și industriile exportatoare sunt bine reprezentate, inclusiv Bangladeshului, Chinei, Indiei, Pakistanului și Cambodgiei, să ia toate măsurile necesare pentru a preveni alte accidente în fabricile de textile; îndeamnă autoritățile din țările producătoare de textile să respecte libertatea de asociere și de expresie; îndeamnă, de asemenea, aceste țări să semneze, să ratifice și să aplice cele opt convenții de bază ale OIM;

11. salută eforturile încununate de succes ale Bangladeshului de a reduce munca copiilor în sectorul îmbrăcămintei și îndeamnă alte țări, în special Pakistanul, să își intensifice eforturile de combatere a muncii copiilor;

12. salută sprijinul oferit de Comisie Ministerului Muncii din Bangladesh și BGMEA; solicită întărirea și extinderea acestei cooperări, în scopul includerii, dacă este cazul, și a altor țări din regiune;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului, parlamentului și Ministerului Afacerilor Interne din Bangladesh, guvernelor și parlamentelor Pakistanului, Indiei și Cambodgiei, guvernului și Congresului Poporului din China, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Directorului general al OIM;