Predlog resolucije - B7-0230/2013Predlog resolucije
B7-0230/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o delovnih pogojih ter zdravstvenih in varnostnih standardih po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Charles Tannock v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0223/2013

Postopek : 2013/2638(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0230/2013
Predložena besedila :
B7-0230/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0230/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o delovnih pogojih ter zdravstvenih in varnostnih standardih po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu

(2013/2638(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu, zlasti resolucije z dne 17. januarja 2013[1],

–   ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med ES in Bangladešem iz leta 2001,

–   ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije Catherine Ashton in evropskega komisarja za trgovina Karla de Guchta z dne 30. aprila 2013,

–   ob upoštevanju izjave, ki jo je Mednarodna organizacija dela objavila po zrušitvi stavbe Rana Plaza, in zlasti zaključkov misije te organizacije na visoki ravni v Bangladešu;

–   ob upoštevanju sporazuma o protipožarni in gradbeni varnosti v Bangladešu,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je 24. aprila 2013 zrušila osemnadstropna stavba Rana Plaza, v Savarju blizu Dake, in pod seboj do smrti pokopala najmanj 1.127 ljudi, na ducate jih še vedno pogrešajo, ranjenih pa je bilo okrog 2.500 ljudi;

B.  ker je zrušitev stavbe Rana Plaza najhujša industrijska nesreča v zgodovini Bangladeša in najsmrtonosnejša nesreča v moderni zgodovini, nastala zaradi konstrukcijskih napak;

C. ker je bila stavba dan pred nesrečo evakuirana, saj so se na zidovih pojavile velike razpoke; ker delavci na jutro nesreče niso hoteli vstopiti v stavbo, vendar naj bi jim po poročilih njihovi nadrejeni zagotovili, da je stavba varna oziroma jim zagrozili, da bodo zgubili službe;

D. ker je zrušitev stavbe Rana Plaza zadnja od številnih tragedij v Bangladešu, povezanih s stavbami, med katere sodi tudi požar v tovarni v Tazreen, v katerem je umrlo več kot 110 ljudi;

E.  ker je v Bangladešu več kot 5000 tekstilnih tovarn, ki zaposlujejo približno 4 milijone ljudi, ker je evropski trg največji izvozni cilj za bangladeške oblačilne in tekstilne izdelke;

F.  ker je več ducatov mednarodnih znamk oblačil podpisalo sporazum o protipožarni in gradbeni varnosti v Bangladešu, ki se nanaša na več kot 1.000 tovarn dobaviteljev; ker sporazum vsebuje določbe za verodostojni sistem inšpekcijskih pregledov, sanacijo, program usposabljanja iz požarne varnosti in varnosti stavb, pritožbeni postopek in klavzule o finančni podpori; ker je sporazum začel veljati 16. maja 2013,

G. ker EU trenutno podpira bangladeško ministrstvo za delo in zaposlovanje in združenje bangladeških proizvajalcev in izvoznikov oblačil z namenom, da bi v tovarnah zagotovili revizije skladnosti s predpisi in usposobili inšpektorje za delo in revizorje, ki bi to skladnost preverjali;

H. ker so se tudi v drugih državah z močno izvozno naravnano proizvodnjo oblačil zgodile tovarniške nesreče, zlasti v Pakistanu, kjer je leta 2012 v požarih v tekstilnih tovarnah umrlo na stotine ljudi;

1.  je pretresen in užaloščen zaradi zrušitve stavbe Rana Plaza, same razsežnosti tragedije ter smrti in uničenja, ki jo je povzročila; izreka sožalje prizadetim družinam in ranjenim;

2.  ponovno izraža globoko in naraščajočo skrb zaradi ponavljajočih se nesreč v tekstilnih tovarnah v Bangladešu in drugje ter številnih poročil o nevarnih delovnih pogojih v oblačilnem sektorju;

3.  poziva vlado Bangladeša, naj še naprej preiskuje vzroke zrušitve, poskrbi za to, da bodo preiskave neodvisne in pregledne in preganja krivce; poleg tega poziva bangladeško vlado, naj razširi in nadgradi svoj sistem delovnih inšpekcij;

4.  je seznanjen s tem, da je bangladeška vlada 13. maja 2013 sprejela spremenjen zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013, ki delavcem v oblačilni industriji v tej državi omogoča ustanavljanje sindikatov brez predhodnega dovoljenja lastnikov tovarn, poleg tega pa zajema določbe o skupinskem zavarovanju in tovarniški zdravstveni oskrbi; poziva bangladeški parlament, naj na svoji naslednji seji brez odlašanja sprejme ta predlog spremembe;

5.  pozdravlja sporazum o protipožarni in gradbeni varnosti v Bangladešu ter podpisnike in druge udeležene strani poziva, naj izpolnjujejo njegove ukrepe, ki med drugim zajemajo: imenovanje usposobljenega varnostnega inšpektorja, hiter začetni inšpekcijski pregled vseh tovarn, vključenih v sporazum, pravico delavca, da zavrne delo, za katerega povsem utemeljeno meni, da je nevarno, ne da bi bil zato žrtev diskriminacije ali izgubil plačilo, in ustanovitev komisij za zdravje in varnost pri delu v vseh tovarnah, podpisnicah sporazuma; poleg tega poziva podpisnike, naj v 45 dneh po začetku veljavnosti sporazuma pripravijo in uskladijo izvedbeni načrt;

6.  pozdravlja javne zaveze, ki so jih prevzele različne znamke oblačil, da bodo izplačale odškodnine žrtvam zrušitve stavbe Rana Plaza in njihovim sorodnikom; spodbuja te znamke, naj se pri svojih izračunih oprejo na standarde Mednarodne organizacije dela in zagotovijo, da bodo odškodnine prišle do vseh prizadetih delavcev;

7.  poziva vse lastnike tovarn v Bangladešu, tudi tiste, ki niso del sporazuma, naj brez odlašanja izvedejo vse potrebne ukrepe za pregled varnostnih postopkov, ki so v rabi v njihovih tovarnah, ter opravijo preglede stavb, vključno z vidika varnosti električne napeljave in konstrukcije;

8.  poziva evropske in svetovne znamke oblačil, naj kritično pregledajo svoje dobavne verige in sodelujejo s svojimi podizvajalci, da bi izboljšali standarde varnosti in zdravja pri delu;

9.  poziva vse zainteresirane strani, naj se borijo proti korupciji v dobavni verigi, ki lahko privede do življenjsko nevarnih razmer, na primer zaradi ponarejenih ali nezakonito pridobljenih varnostnih spričeval;

10. poziva vlade držav z močno industrijo izdelave in izvoza oblačil, vključno z Bangladešem, Kitajsko, Indijo, Pakistanom in Kambodžo, naj izvedejo vse ukrepe, da bi v prihodnje preprečile nadaljnje nesreče v tekstilnih tovarnah; poziva organe v državah, ki izdelujejo tekstilne izdelke, naj spoštujejo svobodo združevanja in svobodo govora; poleg tega te države poziva, naj podpišejo, ratificirajo in izvajajo osem temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela;

11. pozdravlja uspešna prizadevanja Bangladeša za zmanjšanje dela otrok v sektorju oblačil ter poziva druge države, zlasti Pakistan, naj okrepijo svoja prizadevanja proti delu otrok;

12. pozdravlja podporo, ki jo Komisija nudi bangladeškemu ministrstvu za delo in zaposlovanje in združenju bangladeških proizvajalcev in izvoznikov oblačil (BGMEA); poziva h krepitvi in širjenju tega sodelovanja, ki naj ustrezno zajame tudi druge države v regiji;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     vladi, parlamentu in ministrstvu za notranje zadeve Bangladeša, vladam in parlamentom Pakistana, Indije in Kambodže, vladi in ljudskemu kongresu Kitajske, Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu direktorju Mednarodne organizacije dela.