Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0251/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0251/2013

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet ellenzésének mellőzéséről

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

az eljárási szabályzat 88. cikke (4) bekezdésének d) pontja és 87a. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Matthias Groote

Eljárás : 2013/2598(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0251/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0251/2013
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B7‑0251/2013

Az Európai Parlament határozattervezete a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet ellenzésének mellőzéséről

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetre (D025828/03),

–   tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–   tekintettel a fenti rendelet 52. cikkében említett bizottság 2013. március 5-i véleményére,

–   tekintettel a Bizottság 2013. május 16-i levelére, amelyben annak kinyilvánítására kéri a Parlamentet, hogy nem emel kifogást a rendelettervezet ellen,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2013. május 20-i, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének címzett levelére,

–   tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat[2] 5a. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 88. cikke (4) bekezdésének d) pontjára és 87a. cikkének (6) bekezdésére,

1.  kijelenti, hogy nem ellenzi a bizottsági végrehajtási rendelet tervezetét;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak.