Postup : 2013/2664(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0305/2013

Předložené texty :

B7-0305/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0277

NÁVRH USNESENÍ
PDF 122kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0305/2013
11. 6. 2013
PE509.939v01-00
 
B7-0305/2013

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Turecku (2013/2664(RSP))


Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas za skupinu EFD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Turecku (2013/2664(RSP))  
B7‑0305/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení o zprávě o pokroku Turecka za rok 2012(1) ze dne 18. dubna 2013,

–   s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckou republikou(2) („přístupové partnerství“) a na předchozí rozhodnutí Rady o přístupovém partnerství z let 2001, 2003 a 2006,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v pondělí 3. června 2013 proběhla ve více než 60 z celkem 81 tureckých provincií určitá forma protestů;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí na přistoupení k EU, důležitým spojencem a členem NATO;

C. vzhledem k tomu, že podle kodaňských kritérií pro přistoupení k EU musí kandidátské země naplňovat principy a pilíře demokracie, lidských práv a právního státu;

D. vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování, svoboda projevu (a to i v sociálních médiích online a offline) a svoboda tisku jsou základními zásadami EU;

E.  vzhledem k tomu, že developerský projekt v parku Gezi byl zjevně spíše katalyzátorem než příčinou těchto protestů;

F.  vzhledem k tomu, že podle různých zpráv bylo v celé zemi zatčeno více než 3 000 protestujících, z toho nejméně 1 500 mladých lidí;

G. vzhledem k tomu, že jsou hlášena čtyři úmrtí;

H. vzhledem k tomu, že protestujícími jsou z podstatné části řádní občané, které často přiměly k akci sítě sociálních médií; vzhledem k tomu, že mnoho z nich má řádné zaměstnání a že se zapojili například i bankéři, právníci, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci ze soukromého sektoru; a vzhledem k tomu, že protestů se účastní i značný počet žen;

1.  je hluboce znepokojen důkazy policejní brutality a odsuzuje nepřiměřené použití síly vůči protestujícím ze strany turecké policie;

2.  vyzývá turecké orgány, aby postavily osoby, které jsou odpovědné za zbytečné a nepřiměřené použití síly, před soud a aby odškodnily oběti;

3.  žádá důkladné vyšetření incidentů, k nimž došlo, a důslednou umírněnost policejních jednotek;

4.  naléhavě vyzývá turecké orgány, aby stáhly policii z pokojných demonstrací a shromáždění a využívaly ji pouze k ochraně majetku v případě vandalismu a rabování;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že zatímco dění v Turecku nabíralo na intenzitě, turecké sdělovací prostředky nezajistily řádné zpravodajství; vyzývá k co nejúplnějšímu pokrytí událostí v hlavních tureckých televizních stanicích;

6.  zdůrazňuje, že prezident Turecké republiky konstatoval, že demokracie neznamená jen vyhrát volby, ale že lidé by měli mít svobodu projevu; žádá prezidenta, aby nadále plnil úlohu prostředníka mezi veřejností a tureckou vládou;

7.  vyzývá tureckou vládu, aby navázala kontakt s hlavním proudem protestujících a umožnila jim, aby vyjádřili svůj názor; zdůrazňuje, že předseda turecké vlády by mohl oznámit, že do rozhodování o budoucnosti území, jako je park Gezi a další místa národního významu, bude zapojeno více stran;

8.  vyzývá turecké orgány, aby vyhlásily, že se na náměstí Taksim mohou konat pokojné demonstrace;

9.  je hluboce znepokojen tím, jak krize v Sýrii ovlivňuje vnitřní situaci v Turecku; se znepokojením sleduje, že sunnitští extremisté se neustále pohybují tam a zpět přes turecko-syrské hranice a že prudce stoupá diskriminace alevitských komunit v Turecku;

10. konstatuje, že tato krize by měla být využita jako odrazový můstek k opětovnému zahájení oddalovaného reformního procesu v Turecku;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, předsedovi Evropského soudu pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0184.

(2)

Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 4.

Právní upozornění - Ochrana soukromí