Eljárás : 2013/2664(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0305/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0305/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0277

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 124kWORD 55k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0305/2013
11.6.2013
PE509.939v01-00
 
B7-0305/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a törökországi helyzetről (2013/2664(RSP))


Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas az EFD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a törökországi helyzetről (2013/2664(RSP))  
B7‑0305/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökország által elért haladásról szóló 2012. évi jelentésről alkotott 2013. április 18-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel a 2005. október 3-án kialakított, Törökországgal kapcsolatos tárgyalási keretre,

–   tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra („csatlakozási partnerség”)(2), valamint a csatlakozási partnerségről szóló korábbi, 2001., 2003. és 2006. évi tanácsi határozatokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2013. június 3-án, hétfőn Törökország 81 tartománya közül 60-ban volt valamilyen tiltakozás;

B.  mivel Törökország EU-tagjelölt ország, fontos szövetséges és a NATO tagja;

C. mivel az uniós csatlakozáshoz előfeltételt jelentő koppenhágai kritériumok előírják a tagjelölt országok számára, hogy megfeleljenek a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság alapelveinek;

D. mivel a gyülekezés szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága (többek között az internetes és azon kívüli közösségi médiákon keresztül) és a sajtószabadság az EU alapelvei közé tartoznak;

E.  mivel a jelek szerint a Gezi parkbeli építési projekt a tiltakozások katalizátora és nem okozója volt;

F.  mivel a különféle beszámolók szerint országos szinten több mint 3000 tüntetőt, köztük legalább 1500 fiatalt tartóztattak le;

G. mivel a beszámolók szerint négy személy életét vesztette;

H. mivel a tiltakozók tömegei egyszerű polgárok voltak, akiket közösségi médiahálózatokon keresztül ösztönöztek a részvételre; mivel közülük sokan rendes állással rendelkeznek, pl. bankárok, ügyvédek, tudósok vagy egyéb, a magánszektorban dolgozó alkalmazottak; és mivel a nők különösen nagy számban vesznek részt a tiltakozásokon;

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki a rendőri brutalitás megnyilvánulásai miatt, és elítéli, hogy a török rendőrség túlzott erőszakot alkalmazott a tüntetőkkel szemben;

2.  felszólítja a török hatóságokat, hogy állítsák bíróság elé a túlzott és aránytalan erőszakért felelős személyeket, és biztosítsanak kártérítést az áldozatoknak;

3.  arra szólít fel, hogy teljes körűen vizsgálják ki az eseményeket és teljes mértékben korlátozzák a rendőri erőket;

4.  sürgeti a török hatóságokat, hogy vonják vissza a rendőri erőket a békés demonstrációkról és gyülekezésekről, és azokat csak vagyonvédelem céljára használják vandalizmus vagy fosztogatás esetén;

5.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az események kibontakozása idején a török médiacsatornák nem közöltek azokról megfelelő híreket; arra biztat, hogy a legfőbb török televíziós csatornák a lehető legteljesebb módon tudósítsanak az eseményekről;

6.  rámutat arra, hogy a Török Köztársaság elnöke megjegyezte: a demokrácia nem a választások megnyeréséről szól, hanem arról hogy az emberek szabadon véleményt nyilvánítsanak; kéri az elnököt, hogy továbbra is vállaljon közvetítő szerepet a nyilvánosság és a török kormány között;

7.  felszólítja a török kormányt, hogy foglalkozzon a legjelentősebb tiltakozókkal, és tegye lehetővé számukra, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak; hangsúlyozza, hogy a török miniszterelnök inkluzívabb eljárást is bevezethetne az olyan terekkel kapcsolatos jövőbeli döntésekre vonatkozóan, mint a Gezi park vagy más, nemzeti jelentőséggel bíró területek;

8.  kéri a török hatóságokat, hogy jelentsék be: a Taksim téren békés felvonulásokat lehet tartani;

9.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szíriai válság átgyűrűzött a törökországi belső helyzetre; aggodalommal jegyzi meg, hogy a szélsőséges szunniták folyamatosan a Törökország és Szíria közötti határon mozognak, és hogy Törökországban riasztó mértéket ölt az alavita közösségekkel szembeni diszkrimináció;

10. megjegyzi, hogy a válságot ugródeszkának kell felhasználni Törökország holtpontra jutott reformfolyamatának újraindításához;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európa Tanács főtitkárának, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének, valamint a tagállamok és a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0184.

(2)

HL L 51., 2008.2.26., 4. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat