Procedūra : 2013/2664(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0305/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0305/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0277

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 69k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0305/2013
11.6.2013
PE509.939v01-00
 
B7-0305/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Turcijā ((2013/2664(RSP))


Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Turcijā ((2013/2664(RSP))  
B7‑0305/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, proti 2013. gada 18. aprīļa rezolūciju par Turcijas 2012. gada progresa ziņojumu(1),

–   ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/157/EK par principiem, prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Turcijas Republiku(2) („pievienošanās partnerība”), kā arī iepriekšējos Padomes lēmumus par pievienošanās partnerību (2001., 2003. un 2006. gads),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā līdz pirmdienai, 2013. gada 3. jūnijam, 60 no 81 Turcijas provinces saskārās ar kādu protesta izpausmi;

B.  tā kā Turcija ir ES kandidātvalsts, būtiska sabiedrotā un NATO dalībvalsts;

C. tā kā Kopenhāgenas kritēriji, lai pievienotos ES, liek valstīm ievērot demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma principus un pamatus;

D. tā kā pulcēšanās brīvība, runas brīvība (tostarp ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību gan tiešsaistē, gan ārpus tās) un preses brīvība ir ES pamatprincipi;

E.  tā kā šķiet, ka Gezi parka celtniecības projekts ir drīzāk bijis protestu katalizators, nevis iemesls;

F.  tā kā saskaņā ar dažādiem ziņojumiem visā valstī ir arestēti vairāk nekā 3000 protestētāju, no kuriem vismaz 1500 ir jaunieši;

G. tā kā četri pilsoņi ir pasludināti par mirušiem;

H. tā kā lielākā daļa protestētāju ir parasti pilsoņi, kuru līdzdalību ir veicinājuši sociālie tīkli; tā kā liela daļa no viņiem strādā parastu darbu, tostarp kā baņķieri, advokāti, mācībspēki un citi privātā sektora darba ņēmēji; un tā kā protestos piedalās īpaši liels skaits sieviešu,

1.  pauž dziļas bažas par policijas brutalitātes pierādījumiem un nosoda Turcijas policijas pārmērīgo spēka izmantošanu pret protestētājiem;

2.  aicina Turcijas iestādes saukt pie atbildības tos, kas ir atbildīgi par pārmērīgu un nesamērīgu spēka izmantošanu, un piedāvāt kompensāciju cietušajiem;

3.  prasa pilnībā izmeklēt notikušos starpgadījumus un prasa policijas spēkiem ievērot pilnīgu savaldību;

4.  prasa Turcijas iestādēm atvilkt policijas spēkus no miermīlīgām demonstrācijām un pulcēšanās vietām un tos izmantot tikai īpašuma aizsardzībai vandālisma un laupīšanas gadījumā;

5.  pauž dziļu nožēlu par to, ka laikā, kad Turcijā risinājās šie notikumi, šīs valsts plašsaziņas līdzekļu kanāli tos pienācīgi neatspoguļoja ziņās; mudina pēc iespējas plašāk atspoguļot notikumu gaitu vadošajos Turcijas televīzijas kanālos;

6.  norāda, ka Turcijas Republikas prezidents ir apliecinājis, ka demokrātija nav tikai uzvara vēlēšanās un ka cilvēkiem būtu jābauda runas brīvība; aicina priekšsēdētāju turpināt darboties kā starpniekam starp sabiedrību un Turcijas valdību;

7.  aicina Turcijas valdību iesaistīties sarunās ar vadošajiem protestētājiem un ļaut viņiem izklāstīt savas bažas; uzsver, ka Turcijas premjerministrs varētu ieviest iekļaujošāku procedūru, lemjot par tādu vietu kā Gezi parks un citu valsts nozīmes vietu nākotni;

8.  aicina Turcijas iestādes pasludināt, ka Taksimas laukumā var notikt miermīlīgas demonstrācijas;

9.  pauž dziļas bažas par Sīrijas krīzes ietekmi uz Turcijas iekšējo situāciju; ar bažām norāda, ka sunnītu ekstrēmisti pastāvīgi šķērso Turcijas un Sīrijas robežu abos virzienos un ka Turcijas alevītu kopienas diskriminācijas pieaugums ir biedējošs;

10. norāda, ka šo krīzi vajadzētu izmantot par atspērienu punktu, lai atsāktu strupceļā nonākušo reformu procesu;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0184.

(2)

OV L 51, 26.2.2008., 4. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika