Postup : 2013/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0305/2013

Predkladané texty :

B7-0305/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0277

NÁVRH UZNESENIA
PDF 123kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0305/2013
11.6.2013
PE509.939v01-00
 
B7-0305/2013

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Turecku (2013/2664(RSP))


Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas v mene Skupiny Európa slobody a demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Turecku (2013/2664(RSP))  
B7‑0305/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 18. apríla 2013 o správe o pokroku Turecka za rok 2012(1),

–   so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou republikou(2) (prístupové partnerstvo), ako aj na predchádzajúce rozhodnutia Rady o prístupovom partnerstve z rokov 2001, 2003 a 2006,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v pondelok 3. júna 2013 došlo vo vyše 60 z 81 provincií v Turecku k určitej forme protestov;

B.  keďže Turecko je kandidátskou krajinou, ktorá sa uchádza o pristúpenie k EÚ, dôležitým spojencom a členom NATO;

C. keďže kodanské kritériá ako predpoklad pristúpenia k EÚ vyžadujú, aby kandidátske krajiny dodržiavali zásady a základy demokracie, ľudských práv a právneho štátu;

D. keďže sloboda zhromažďovania, sloboda prejavu (a to aj prostredníctvom sociálnych médií v prostredí online i offline) a sloboda tlače sú základné princípy EÚ;

E.  keďže sa zdá, že projekt prestavby parku Gezi bol skôr katalyzátorom ako príčinou demonštrácií;

F.  keďže podľa rôznych správ bolo v celej krajine zatknutých viac ako 3000 demonštrantov, z toho minimálne 1 500 mladých ľudí;

G. keďže štyria občania prišli o život;

H. keďže podstatná časť demonštrantov sú bežní občania, ktorých k činom často vyzývajú sociálne siete; keďže mnohí z nich majú riadne zamestnanie vrátane bankárov, právnikov, akademických pracovníkov a iných zamestnancov v súkromnom sektore; keďže ženy sa na demonštráciách zúčastňujú v mimoriadne vysokom počte;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zjavnou surovosťou polície a odsudzuje prílišné používanie sily zo strany tureckej polície proti demonštrantom;

2.  vyzýva turecké orgány, aby osoby zodpovedné za prílišné a neprimerané použitie sily postavili pred súd a aby obetiam ponúkli odškodnenie;

3.  požaduje dôkladné vyšetrenie doterajších incidentov a maximálnu umiernenosť policajných síl;

4.  naliehavo vyzýva turecké orgány, aby stiahli policajné sily z pokojných demonštrácií a zhromaždení a aby ich používali len na ochranu majetku v prípade vandalizmu a rabovania;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že zatiaľ čo sa udalosti v Turecku vyvíjajú, turecké médiá o nich náležite neinformujú; vyzýva, aby najrozšírenejšie turecké televízne stanice informovali o udalostiach čo najkompletnejšie;

6.  poukazuje na to, že prezident Tureckej republiky uviedol, že demokracia neznamená len víťazstvo vo voľbách, ale aj to, že by mala existovať sloboda prejavu; vyzýva prezidenta, aby naďalej plnil úlohu prostredníka medzi verejnosťou a tureckou vládou;

7.  vyzýva tureckú vládu, aby sa spojila s hlavnými demonštrantami a umožnila im vyjadriť ich záujmy; zdôrazňuje, že turecký premiér by mohol ohlásiť inkluzívnejší proces, v ktorom sa rozhodne o budúcnosti priestranstiev, ako je park Gezi, a iných priestorov celonárodného významu;

8.  vyzýva turecké orgány, aby oznámili, že na námestí Taksim sa môžu konať pokojné demonštrácie;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že účinky krízy v Sýrii sa prejavujú na domácej situácii v Turecku; konštatuje so znepokojením, že sunitskí extrémisti neustále prechádzajú z jednej strany turecko-sýrskych hraníc na druhú a že znepokojivo narastá diskriminácia alevitských komunít v Turecku;

10. konštatuje, že kríza by sa mala využiť ako odrazový mostík na obnovenie procesu reforiem Turecka, ktorý sa zastavil;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0184.

(2)

Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia