Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0309/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0309/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a törökországi helyzetről

11.6.2013 - (2013/2664(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2013/2664(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0309/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0309/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0309/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a törökországi helyzetről

(2013/2664(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogokról szóló 1950. évi európai egyezményre és az egyezmény egyesülési és szólásszabadságról szóló rendelkezéseire,

–   tekintettel a polgári és politikai jogok 1996. évi nemzetközi egyezségokmányára, különösen annak a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló19. cikkére és az egyesülési szabadságról szóló 21. és 22. cikkére, emlékeztetve arra, hogy e rendelkezések garantálják az egyesülési szabadsághoz és a szakszervezet-alapításhoz fűződő jogot, továbbá meghatározzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapelveit,

–   tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2012. évi bizottsági jelentésre (SWD(2012)0336),

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel a Tanács 2010. december 14-i, 2011. december 5-i és 2012. december 11-i következtetéseire,

–   tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Törökország a csatlakozási tárgyalások során elkötelezte magát a reformok, a jószomszédi kapcsolatok és az Unióhoz való fokozatos közeledés mellett, és mivel ezekre az erőfeszítésekre olyan lehetőségként kell tekinteni, amely lehetővé teszi Törökország számára a modernizáció folytatását és demokratikus intézményeinek, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának a megerősítését és továbbfejlesztését;

B.  mivel a török kormány gyors ütemben valósítja meg az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatos neoliberális gazdasági reformokat és deregulációt, ugyanakkor a politikai és demokratikus reformok, például az emberi jogok tiszteletben tartásának erősítése ezzel ellentétben igen lassan halad előre;

C. mivel a tüntetők elleni rendszeres erőszak gyakori jelenséggé vált Törökországban;

D. mivel az isztambuli Gezi park átalakítása elleni tiltakozásként induló tömegtüntetések válaszként a rendőri brutalitásra és a Taksim téri felvonulókat ért érőszakra gyorsan az elnyomás elleni tiltakozó mozgalommá alakultak;

E.  mivel az emberi jogi szervezetek és az orvosok szakszervezetei szerint a legutóbbi napokban tapasztalt erőszak mára átterjedt az egész országra, és négy ember halálát okozta, valamint Isztambulban legalább 1500, Ankarában pedig több mint 700 személy megsérült;

F.  mivel a rendőrség a kezdetben békés tiltakozók ellen széles körben vetett be könnygázt, és helikopterekből olyan lakóterületekre is dobtak le még nagyobb számban könnygázgránátokat, ahol nem voltak tiltakozók; mivel többször előfordult, hogy a szükségesség és arányosság elvét megszegve lakásokba is belőtték a könnygázgránátokat;

G. mivel a török kormányt olyan súlyos vádak érik, hogy megpróbálta blokkolni a közösségi hálózatokat és megszakítani az internethez való hozzáférést, hogy megakadályozza az információáramlást a kormányellenes gyűlések helyszíneiről; mivel Recep Tayyip Erdoğan miniszterelnök „fenyegetésnek” nevezte a közösségi médiát;

H. mivel a tömeges tüntetések rámutattak az ország politikai instabilitására; mivel a népi megmozdulások ideológiai spektruma igen tág, ezzel együtt világosan kifejezik a török nép haragját Erdoğan kormányával és a hatalmon lévő AKP párttal szemben;

I.   mivel az iszlámbarát program megvalósítása és végrehajtása szakadásokat és konfliktusokat okozott Törökországban a különböző társadalmi, politikai és gazdasági csoportok között;

J.   mivel a tiltakozások és a tömeges részvétel azt mutatja, hogy az emberek számos mélyen gyökeredző problémával küzdenek, hiszen Törökországban a gazdasági növekedést nem kíséri az emberek életszínvonalának javítása, és eközben a török polgárok és munkavállalók nem élvezik a nyilvánvaló jogokat és szabadságokat, a bérek és juttatások pedig rendkívül alacsony szintűek;

K. mivel az elégedetlenség másik fő oka Erdoğan Szíria irányában folytatott külpolitikája, tekintettel arra, hogy Törökországra is átterjedt a szomszédos ország háborús klímája azon stratégia következtében, hogy az ellenzéki erőkkel történő együttműködés révén akár az ország határain belül is beavatkoznak a szíriai polgárháborúba;

L.  mivel a török rohamrendőrség a politikai pártokat veszi célba, és jelentések szerint a TKP politikai párt irodái, valamint a Nazim Hikmet Kulturális Központ ellen is támadást intéztek;

M. mivel 2013. június 11-én a rohamrendőrség erői könnygázt és vízágyúkat bevetve visszavonultak a Taksim térre;

N. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága már három alkalommal elítélte Törökországot a tüntetők jogainak megsértéséért, valamint a fogvatartottakkal szemben alkalmazott rossz bánásmódért;

O. mivel Törökország EU-tagjelölt országként köteles tiszteletben tartani és előmozdítani a demokráciát, valamint erősíteni a demokratikus és emberi jogokat és szabadságokat; mivel a Törökország által elért eredményekről szóló 2012. évi bizottsági jelentés megállapította, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből 810 millió eurót különítettek el az igazságügyi és rendőrségi reformra;

P.  mivel a tiltakozáshoz fűződő demokratikus jog egyre nagyobb fenyegetésnek van kitéve, tekintettel arra, hogy az emberek a világ minden részén egyre fokozódó haraggal lépnek fel a neoliberális és társadalomellenes politikákkal szemben;

1.  határozottan elítéli a török kormány által a tüntetők és a törökországi emberek ellen elkövetett állami erőszakot;

2.  határozottan elítéli, hogy a török rohamrendőrök a politikai pártokat veszik célba;

3.  felszólítja a török kormányt a tüntetők elleni erőszakos fellépés azonnali beszüntetésére és a jelenleg fogva tartott békés tiltakozók szabadon engedésére;

4.  kifejezi szolidaritását a tüntetőknek a demokrácia, valamint a demokratikus és emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása iránti követeléseivel; úgy véli, hogy a polgári jogokat, a nők jogait, valamint a szociális és gazdasági jogokat semmilyen vallás nem csorbíthatja;

5.  elítéli a fő török elektronikus tömegtájékoztatás arra irányuló próbálkozásait, hogy elhallgassa az eseményeket;

6.  hangsúlyozza a békés tiltakozók elleni erőszak iránti zéró tolerancia fontosságát, és felszólít független és pártatlan, az emberi jogi szervezeteket, a tüntetők bizottságait és valamennyi érintettet bevonó vizsgálóbizottság felállítására, amely kivizsgálja a rendőrség tagjai által állítólag elkövetett kínzásokat, bántalmazásokat és az erőszak alkalmazását;

7.  felszólítja a török kormányt, hogy vessen véget az önkényuralmi stílusú kormányzásnak, és tárgyaljon a tiltakozók szervezeteivel annak érdekében, hogy elkerülje az erőszak továbbterjedését, amely még több áldozatot fog követelni;

8.  felszólít a 10 000 politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására, akik közül sokan baloldali vagy kurd aktivisták, valamint újságírók, és akiket a jogállamiságnak ellentmondó körülmények között tartanak fogva;

9.  felszólítja a török kormányt szociális, politikai, kulturális és gazdasági elképzeléseinek újbóli vizsgálatára, amely politikák okolhatók elsősorban azért, hogy az emberek fellázadtak, hiszen a Gezi parkban lezajlott incidens csak ürügyként szolgált a helyzet kirobbanásához;

10. elítéli a török tisztviselők által tett nyilatkozatokat, amelyek ahelyett, hogy elősegítenék a helyzet rendezését, továbbra is szítják a szenvedélyeket és fokozzák a nyugtalanságot az országban;

11. aggodalmának ad hangot, amiért a törökországi civil társadalmi szervezeteket továbbra is pénzbüntetésekkel, megszüntetési eljárásokkal és a működésüket gátló közigazgatási akadályokkal sújtják, valamint nem tartják teljes tiszteletben a szakszervezeti aktivisták és a munkavállalók jogait; felszólítja a török kormányt, hogy haladéktalanul hajtsa végre a munkaügyi és a szakszervezeti jogokkal kapcsolatos új jogszabályt annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az uniós vívmányoknak és az ILO-egyezményeknek, különösen ami a sztrájkhoz és a kollektív szerződéshez fűződő jogot illeti;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európa Tanács főtitkárának, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének, valamint a tagállamok és a Török Köztársaság kormányának és Nagy Nemzetgyűlésének.