Procedūra : 2012/2799(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0334/2013

Pateikti tekstai :

B7-0334/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 6.2
CRE 03/07/2013 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0304

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 122kWORD 66k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0334/2013
1.7.2013
PE515.878v01-00
 
B7-0334/2013

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP (2012/2799(RSP))


Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP (2012/2799(RSP))  
B7‑0334/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. birželio 29 d. pasiūlymą ir į iš dalies pakeistą Komisijos 2012 m. liepos 6 d. pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių ir į 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. išvadų dėl daugiametės finansinės programos,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant, kad būtų sėkmingai užbaigta 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūra,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7–8 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas dėl daugiametės finansinės programos,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 27 d. pasiektą politinį Tarybos pirmininko ir Europos Parlamento pirmininko susitarimą dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

1.  atkreipia dėmesį į politinį Tarybos ir Europos Parlamento pirmininko susitarimą dėl 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos ir palankiai vertina pasiektą pažangą;

2.  mano, kad birželio 27 d. susitarimu bus patobulinti ankstesni pasiūlymai;

3.  mano, kad nauji elementai, susiję su mokėjimų lankstumu, bus svarbus žingsnis į priekį, kuris padės užtikrinti, kad nepanaudotos lėšos būtų perskirstomos kitiems metams ir pagal kitas išlaidų kategorijas;

4.  galutinai pritars DFP reglamentui, dėl kurio bus balsuojama rugsėjo mėn., po to, kai iki galo bus patikrinta pažanga, paaiškinimas ir panaudoti įsipareigojimai, susiję su šiais elementais:

–   derybos dėl teisinio daugiamečių programų pagrindo turi būti užbaigtos iš anksto ir visiškai atsižvelgiant į Lisabonos sutartimi Parlamentui suteiktas teisėkūros galias;

–   labai svarbu laikotarpio pradžiai numatyti lėšų, skirtų jaunimo užimtumui ir mokslinių tyrimų politikai finansuoti; vis dėlto būtina ir toliau numatyti lėšų Skaitmeninei darbotvarkei įgyvendinti;

–   Taryba privalo užtikrinti, kad iš 2013 m. į 2014 m. nebus perkeltas joks deficitas; ragina Komisiją skubiai pasiūlyti antrąjį taisomąjį biudžetą siekiant, kad Taryba jį patvirtintų kuo greičiau ir bet kokiu atveju anksčiau, negu patvirtins DFP;

–   kitos kadencijos Parlamentą būtina įpareigoti atlikti bendros biudžeto programos peržiūrą; taigi ragina iš DFP reglamento išbraukti žodį „prireikus“ ir reikalauja, kad ši peržiūra apimtų ne tik išlaidas, įskaitant bendrosios mokėjimų maržos ribojimą, kuris šios peržiūros metu bus panaikintas, bet taip pat ir pajamas, įskaitant teisėkūros pasiūlymus dėl nuosavų išteklių sistemos reformos;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentam, taip pat kitoms susijusioms institucijoms ir įstaigoms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika