Prijedlog rezolucije - B7-0337/2013Prijedlog rezolucije
B7-0337/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, u ime kluba PPE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0336/2013

Postupak : 2013/2682(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0337/2013

B7‑0340/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a

(2013/2682(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir stavke 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država[1]

–   uzimajući u obzir Sporazum o sigurnoj luci između EU-a i SAD-A (2000/520/EC), a posebno njegov članak 3., te popis potpisnika Sporazuma,

–   uzimajući u obzir američki Patriotski zakon i Zakon o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA) i naknadne izmjene tih zakona,

–   uzimajući u obzir aktualne pregovore o okvirnom sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka pri njihovu prijenosu i obradi u svrhe policijske i pravosudne suradnje,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su izvješća u međunarodnom tisku u lipnju 2013. podastrijela dokaze da američke vlasti kroz programe kao što je PRISM u velikim razmjerima imaju pristup i obrađuju osobne podatke građana EU-a pri njihovu korištenju američkih internetskih pružatelja usluga;

B.  budući da je povjerenica Reding američkom državnom odvjetniku, Ericu Holderu, poslala dopis u kojem izražava zabrinutost EU-a te traži pojašnjenja i objašnjenja u vezi s programom PRISM i drugim sličnim programima, koji uključuju prikupljanje i pretraživanje podataka i u vezi sa zakonima kojima se ti programi odobravaju,

C. budući da se još uvijek očekuje podroban odgovor od američkih vlasti, bez obzira na pregovore održane u okviru sastanka ministara pravosuđa EU-a i SAD-a u Dublinu 14. lipnja 2013.;

D. budući da se transatlantsko partnerstvo između EU-a i SAD-a temelji na poštovanju temeljnih prava i vladavine prava te na odanoj i ravnopravnoj suradnji;

E.  budući da je prema Sporazumu o sigurnoj luci državama članicama i Komisiji povjerena zadaća jamčenja sigurnosti i integriteta osobnih podataka;

F.  budući da su, kako izvještava međunarodni tisak, svi poslovni subjekti uključeni u slučaj s programom PRISM strane u Sporazumu o sigurnoj luci;

G. budući da Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a kako ga je ratificirala Unija i Kongres predviđa načine prikupljanja i razmjene informacija te traženja i pružanja pomoći pri pribavljanju dokaza u jednoj zemlji za pomoć u kaznenim istragama ili postupcima u drugoj zemlji;

H. budući da je 14. lipnja 2013. povjerenik Malmström najavio osnivanje transatlantske skupine stručnjaka;

I.   budući da je međunarodni tisak isto tako izvještavao o navodnoj suradnji i uključenosti država članica EU-a u program PRISM i druge slične programe ili njihovu dobivanju pristupa kreiranim bazama podataka;

J.   budući da nekoliko država članica ima programe nadzora koji su po naravi slični programu PRISM ili razmatra uvođenje takvih programa;

K. budući da je u tijeku reforma zaštite podataka na razini EU-a, revizijom Direktive 95/46/EZ;

1.  ističe svoju odlučnu predanost zajedničkim transatlantskim naporima u borbi protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala;

2.  osim toga, usku transatlantsku suradnju na području razmjene podataka smatra osnovnim elementom takvih napora;

3.  međutim, isto tako ističe svoju odlučnu predanost pravu građana EU-a na privatnost, poštovanju vladavine prava, snažnoj zaštiti osobnih podataka građana EU-a, funkcioniranju slobodnog i sigurnog interneta te pravnoj sigurnosti za građane EU-a;

4.  stoga izražava duboku zabrinutost zbog programa PRISM i drugih sličnih programa koji bi, ako se trenutno dostupne informacije pokažu istinitima, mogli predstavljati teško kršenje temeljnog prava građana EU-a na privatnost i zaštitu podataka;

5.  poziva vlasti SAD-a da bez nepotrebnih odgoda EU-u pruže podrobne informacije o programu PRISM i drugim sličnim programima koji uključuju prikupljanje podataka, kako je to zatražila povjerenica Reding u svom dopisu od 10. lipnja 2013. državnom odvjetniku Ericu Holderu;

6.  poziva američke vlasti da provjere zakonitost programa PRISM i drugih sličnih programa koji uključuju prikupljanje podataka te da dokažu da su barem u skladu sa zakonima SAD-a i transatlantskim sporazumima;

7.  zahtijeva odgovarajuću razinu sigurnosnog odobrenja i pristup svim relevantnim dokumentima za transatlantsku skupinu stručnjaka, koju je najavio povjerenik Malmström, a u kojoj će sudjelovati i Parlament, kako bi mogla obaviti svoj posao pravilno i u zadanom roku; nadalje traži da Parlament bude primjereno zastupljen u navedenoj skupini stručnjaka;

8.  poziva Komisiju i vlasti SAD-a da bez odgode nastave s pregovorima o okvirnom sporazumu o zaštiti osobnih podataka pri prijenosu i obradi u svrhe policijske i pravosudne suradnje;

9.  poziva Komisiju da se tijekom tih pregovora pobrine da navedeni sporazum zadovolji barem sljedeće kriterije:

(a) osigurati građanima EU-a pravo na informacije kada se njihovi podaci obrađuju u SAD-u;

(b) osigurati građanima EU-a jednak pristup pravosudnom sustavu SAD-a koji imaju građani SAD-a;

(c) osigurati posebice pravo na pravnu zaštitu;

10. poziva Komisiju da provede opsežnu reviziju Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu nedavnih informacija, u skladu s člankom 3. Sporazuma;

11. izražava duboku zabrinutost zbog otkrića koja se odnose na navodne programe nadzora koji se provode u državama članicama, bilo uz pomoć američke Agencije za nacionalnu sigurnost ili jednostrano;

12. naglašava da svi poslovni subjekti koji se bave djelatnošću pružanja usluga u EU-u moraju bez iznimke poštovati zakonodavstvo EU-a i da su odgovorni za eventualne prekršaje;

13. naglašava da bi poslovni subjekti koji djeluju u nadležnosti trećih zemalja korisnicima koji se nalaze u EU-u trebali pružiti jasno i raspoznatljivo upozorenje koje se odnosi na mogućnost da tijela provedbe zakona i obavještajne službe obrađuju osobne podatke po tajnim nalozima;

14. nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da dodatno obradi ovo pitanje na odgovarajući način;

15. odlučio je da će razmotriti osnivanje nadležnog tijela unutar Parlamenta koje će se baviti obavještajnom zajednicom i pitanjima koja se na nju odnose u mjeri koliko je to obuhvaćeno njegovom nadležnošću ili kao odljev drugih nadležnosti;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom vijeću te vladama i parlamentima država članica.