Procedură : 2013/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0337/2013

Texte depuse :

B7-0337/2013

Dezbateri :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0322

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 70k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.881v01-00
 
B7-0337/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la programul de supraveghere al Agenției naționale de securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))


Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de supraveghere al Agenției naționale de securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE (2013/2682(RSP))  
B7‑0337/2013

Parlamentul European,

–    având în vedere articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului,

–   având în vedere Acordul privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii(1),

–   având în vedere Acordul UE-SUA privind sfera de securitate (2000/520/CE), în special articolul 3, și lista participanților la acord,

–   având în vedere Patriot Act și Legea privind supravegherea activităților străine de spionaj (FISA) și actele de modificare ulterioare;

–   având în vedere negocierile în curs pentru încheierea unui acord-cadru UE-SUA privind protejarea datelor cu caracter personal atunci când sunt transferate și prelucrate pentru utilizarea în cadrul activităților specifice poliției sau pentru utilizarea în cadrul cooperării judiciare;

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât relatările din presa internațională din luna iunie 2013 au scos la lumină dovezi potrivit cărora, prin intermediul unor programe cum este PRISM, autoritățile SUA accesează și prelucrează pe scară largă date cu caracter personal ale cetățenilor UE atunci când aceștia utilizează furnizori de servicii online americani;

B.  întrucât comisarul Reding a trimis o scrisoare procurorului general al SUA, Eric Holder, în care exprimă preocupările europene și solicită clarificări și explicații cu privire la Programul PRISM și alte asemenea programe care implică colectarea datelor și căutările operate în acestea, precum și cu privire la legislația în temeiul căreia astfel de programe pot fi autorizate;

C. întrucât, în pofida discuțiilor purtate în cadrul reuniunii UE-SUA la nivel de miniștri de justiție, care a avut loc la Dublin, la 14 iunie 2013, autoritățile SUA încă nu au prezentat un răspuns complet;

D. întrucât parteneriatul transatlantic dintre UE și SUA se bazează pe respectarea drepturilor fundamentale, statul de drept și pe cooperarea loială și în condiții de egalitate;

E.  întrucât, în temeiul Acordului privind sfera de securitate, statele membre și Comisia au sarcina de a garanta securitatea și integritatea datelor cu caracter personal;

F.  întrucât, conform relatărilor din presa internațională, toate companiile implicate în Programul PRISM sunt părți la Acordul privind sfera de securitate;

G. întrucât Acordul privind asistența judiciară reciprocă dintre UE și SUA, astfel cum a fost ratificat de Uniune și de Congres, stipulează modalități de colectare și schimb de informații, precum și solicitarea și furnizarea de asistență în ceea ce privește probele existente într-o țară pentru a ajuta la desfășurarea cercetărilor sau procedurilor penale dintr-o altă țară;

H. întrucât, la 14 iunie 2013, comisarul Malmström a anunțat înființarea unui grup transatlantic de experți;

I.   întrucât presa internațională a relatat, de asemenea, despre presupusa cooperare și implicare a statelor membre ale UE în Programul PRISM și în alte asemenea programe sau despre accesul pe care l-ar fi avut la bazele de date create;

J.   întrucât mai multe state membre au programe de supraveghere similare cu programul PRISM sau poartă discuții despre înființarea unor astfel de programe;

K. întrucât reforma protecției datelor este în curs de desfășurare la nivelul UE, prin revizuirea Directivei 95/46/CE;

L.  întrucât statele membre sunt obligate să respecte valorile fundamentale consfințite în articolul 2 din TUE și în Carta drepturilor fundamentale;

1.  subliniază angajamentul său ferm pentru eforturile transatlantice comune de combatere a terorismului, a infracțiunilor grave și a criminalității organizate;

2.  consideră, de asemenea, că cooperarea transatlantică strânsă în domeniul schimburilor de date constituie un element vital al acestor eforturi;

3.  subliniază, de asemenea, angajamentul său ferm în favoarea dreptului cetățenilor UE la viață privată, a respectării statului de drept, a unei protecții solide a datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE, a funcționării unui internet liber și sigur și a securității juridice pentru cetățenii UE;

4.  exprimă, prin urmare, serioase preocupări în privința programului PRISM și a altor asemenea programe care, în cazul în care informațiile disponibile până în prezent se confirmă, ar putea constitui o încălcare gravă a drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor ale cetățenilor UE;

5.  invită autoritățile SUA să furnizeze fără întârziere informații complete cu privire la programul PRISM și alte asemenea programe care implică colectarea datelor, conform solicitării comisarului Reding cuprinsă în scrisoarea acesteia din 10 iunie 2013 transmisă procurorului general al SUA Eric Holder;

6.  invită autoritățile SUA să verifice legalitatea programului PRISM și a altor asemenea programe care implică colectarea datelor și să dovedească faptul că acestea respectă cel puțin legislația SUA și acordurile transatlantice;

7.  solicită ca grupului transatlantic de experți, menționat de comisarul Malmström și la care Parlamentul va participa, să i se acorde un nivel adecvat de autorizație de securitate și acces la toate documentele pertinente pentru a putea să-și desfășoare activitatea în mod corespunzător și în cadrul unui termen prestabilit; solicită, de asemenea, ca Parlamentul să fie reprezentat în mod adecvat în cadrul acestui grup de experți;

8.  invită Comisia și autoritățile SUA să reia fără întârziere negocierile pentru încheierea unui acord-cadru privind protejarea datelor cu caracter personal atunci când sunt transferate și prelucrate pentru utilizarea în cadrul activităților specifice poliției sau pentru utilizarea în cadrul cooperării judiciare;

9.  invită Comisia ca, în cursul acestor negocieri, să se asigure că acordul îndeplinește cel puțin criteriile următoare:

(a) acordă cetățenilor UE dreptul la informație atunci când datele lor sunt prelucrate în SUA;

(b) garantează că accesul cetățenilor UE la sistemul judiciar al SUA este egal cu cel de care se bucură cetățenii americani;

(c) acordă dreptul în special la căi de atac;

10. ținând seama de informațiile recente, invită Comisia să efectueze o examinare deplină a Acordului privind sfera de siguranță, în conformitate cu articolul 3 din acord;

11. exprimă o serioasă îngrijorare legată de dezvăluirile referitoare la presupusele programe de supraveghere derulate de unele state membre, fie cu ajutorul Agenției naționale de securitate a SUA, fie în mod unilateral;

12. subliniază faptul că toate întreprinderile care furnizează servicii în UE trebuie să respecte fără excepție legislația UE și sunt răspunzătoare pentru orice încălcări;

13. subliniază faptul că întreprinderile care funcționează în jurisdicții din țări terțe ar trebui să furnizeze utilizatorilor situați în UE un avertisment clar privind posibilitatea ca date cu caracter personal să fie prelucrate de agenții de aplicare a legii și de informații ca urmare a unor ordine sau interdicții secrete;

14. încredințează Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne sarcina de a urmări această chestiune în mod corespunzător;

15. este hotărât să reflecteze cu privire la crearea unui organism competent în cadrul Parlamentului care să implice și să aibă contacte cu comunitatea de informații și aspectele conexe în măsura în care acest lucru este cuprins în competențele sale sau ca o extindere a altor competențe;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 181, 19.7.2003, p. 34.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate