Postopek : 2013/2682(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0337/2013

Predložena besedila :

B7-0337/2013

Razprave :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0322

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 63k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.881v01-00
 
B7-0337/2013

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o programu nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (NSA), organih za nadzor v nekaterih državah članicah in vplivu na zasebnost državljanov EU (2013/2682(RSP))


Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o programu nadzorovanja Agencije ZDA za nacionalno varnost (NSA), organih za nadzor v nekaterih državah članicah in vplivu na zasebnost državljanov EU (2013/2682(RSP))  
B7‑0337/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike(1),

–   ob upoštevanju sporazuma med EU in ZDA o varnem pristanu (2000/520/ES), zlasti njegovega člena 3, in seznama udeležencev sporazuma,

–   ob upoštevanju ameriškega zakona o domovinski varnosti in zakona o nadzoru tujih obveščevalnih služb ter poznejših aktov, ki ju spreminjajo,

–   ob upoštevanju pogajanj med EU in ZDA o okvirnem sporazumu o varstvu osebnih podatkov pri prenosu in obdelavi za namene policijskega in pravosodnega sodelovanja,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so poročila v mednarodnem tisku junija 2013 razkrila dokaze, da oblasti ZDA prek programov, kot je PRISM, v širokem obsegu dostopajo do osebnih podatkov državljanov EU pri njihovi uporabi spletnih storitev ponudnikov iz ZDA in jih obdelujejo;

B.  ker je komisarka Viviane Reding napisala pismo ameriškemu ministru za pravosodje Ericu Holderju, v katerem je izrazila evropske pomisleke ter zahtevala pojasnila in razlago glede programa PRISM in drugih tovrstnih programov za zbiranje in iskanje podatkov ter zakonov, po katerih so takšni programi dovoljeni;

C. ker kljub razpravam, ki so potekale srečanju pravosodnih ministrov EU-ZDA 14. junija 2013 v Dublinu, oblasti ZDA še vedno niso podale izčrpnega odgovora;

D. ker čezatlantsko partnerstvo med EU in ZDA temelji na spoštovanju temeljnih pravic, pravne države ter lojalnem in enakopravnem sodelovanju;

E.  ker imajo na podlagi sporazuma o varnem pristanu države članice in Komisija nalogo zagotavljati varnost in integriteto osebnih podatkov;

F.  ker so po poročanju mednarodnega tiska vse strani, ki so vpletene v primer programa PRISM, podpisnice sporazuma o varnem pristanu;

G. ker sporazum med EU in ZDA o medsebojni pravni pomoči, ki sta ga ratificirala Unija in kongres ZDA, določa načine za zbiranje in izmenjavo informacij ter prošnje za pomoč in zagotavljanje pomoči pri zbiranju dokazov v eni državi, da bi zagotovili pomoč v kazenskih preiskavah ali postopkih v drugi državi;

H. ker je komisarka Cecilia Malmström napovedala ustanovitev čezatlantske skupine strokovnjakov;

I.   ker je mednarodni tisk poročal tudi o domnevnem sodelovanju in udeležbi držav članic EU v programu PRISM in drugih tovrstnih programih ter o njihovem dostopanju do ustvarjenih podatkovnih zbirk;

J.   ker ima več držav članic programe nadzorovanja, podobne programu PRISM, nekatere pa razpravljajo o njihovi uvedbi;

K. ker na ravni EU poteka reforma varstva podatkov z revizijo direktive 95/46/ES;

L.  ker so države članice dolžne spoštovati temeljne vrednote, zapisane v členu 2 PEU in v Listini o temeljnih pravicah;

1.  poudarja svojo trdno zavezanost skupnim čezatlantskim prizadevanjem na področju boja proti terorizmu ter resnemu in organiziranemu kriminalu;

2.  prav tako meni, da je tesno čezatlantsko sodelovanje na področju izmenjave podatkov bistven element takšnih prizadevanj;

3.  podobno pa poudarja tudi svojo trdno zavezanost pravici državljanov EU do zasebnosti, spoštovanju pravne države, visoki ravni zaščite osebnih podatkov državljanov EU, delovanju prostega in varnega interneta in pravni varnosti državljanov EU;

4.  zato izraža resne pomisleke glede programa PRISM in drugih takšnih programov, ki bi lahko, če bi bile do zdaj znane informacije potrjene, pomenili resno kršitev pravice državljanov EU do zasebnosti in varstva podatkov;

5.  poziva oblasti ZDA, naj EU brez nepotrebnega odlašanja posredujejo vse informacije o programu PRISM in drugih takšnih programih za zbiranje podatkov, kot je 10. junija 2013 zahtevala komisarka Viviane Reding v pismu ameriškemu ministru za pravosodje Ericu Holderju;

6.  poziva oblasti ZDA, naj preverijo zakonitost programa PRISM in drugih tovrstnih programov, ki zajemajo zbiranje podatkov, in naj dokažejo, da so skladni vsaj z zakonodajo ZDA in čezatlantskimi sporazumi;

7.  zahteva, naj se čezatlanstski skupini strokovnjakov, katere oblikovanje je napovedala komisarka Cecilia Malmström in v kateri bo sodeloval Parlament, zagotovi varnostno dovoljenje ustrezne stopnje in dostop do vseh pomembnih dokumentov, da bo lahko svoje delo opravljala ustrezno in pravočasno; poleg tega zahteva, naj bo Parlament v tej skupini strokovnjakov ustrezno zastopan;

8.  poziva Komisijo in oblasti ZDA, naj nemudoma obnovijo pogajanja o okvirnem sporazumu o varstvu osebnih podatkov pri prenosu in obdelavi za namene policijskega in pravosodnega sodelovanja;

9.  poziva Komisijo, naj pri pogajanjih zagotovi, da bo sporazum izpolnjeval najmanj naslednja merila:

(a) državljani EU imajo pravico, da so obveščeni, ko ZDA obdelujejo njihove podatke;

(b) dostop državljanov EU do sodnega sistema ZDA je enak dostopu državljanov ZDA;

(c) predvsem imajo pravico do uporabe pravnih sredstev;

10. poziva Komisijo, naj opravi celovit pregled sporazuma o varnem pristanu glede na najnovejše informacije v povezavi s členom 3 sporazuma;

11. izraža resno zaskrbljenost glede razkritij, povezanih z domnevnimi programi nadzora, ki jih države članice izvajajo s pomočjo Agencije ZDA za nacionalno varnost ali enostransko;

12. poudarja, da morajo vsa podjetja, ki opravljajo storitve v EU, brez izjeme spoštovati zakonodajo EU in so odgovorna za vse kršitve;

13. poudarja, da bi morala vsa podjetja, ki delujejo pod jurisdikcijo tretjih držav, uporabnike v EU jasno in nedvoumno opozoriti, da lahko organi kazenskega pregona ali obveščevalne službe na podlagi tajnih ukazov ali odredb obdelujejo osebne podatke;

14. naroči Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj ustrezno spremlja zadevo;

15. je odločen, da bo razmislil o oblikovanju pristojnega organa Parlamenta, ki bi sodeloval z obveščevalnimi službami in obravnaval z njimi povezana vprašanja, ki bodo v njegovi pristojnosti ali rezultat njegovih pristojnosti;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu Evrope ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

UL L 181, 19.7.2003, str. 34.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov