Návrh usnesení - B7-0338/2013Návrh usnesení
B7-0338/2013

NÁVRH USNESENÍ o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA a sledovacích subjektech v různých členských státech

1. 7. 2013 - (2013/2682(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Postup : 2013/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0338/2013
Předložené texty :
B7-0338/2013
Přijaté texty :

B7‑0338/2013

Usnesení Evropského parlamentu o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA a sledovacích subjektech v různých členských státech

(2013/2682(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem předpisy Evropské unie týkající se základních hodnot, základních svobod a ochrany údajů a na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 30. června 2013 vydala vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová v souvislosti s údajným sledováním v prostoru EU,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 14. června 2013 učinila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová ohledně situace související programem PRISM,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že bývalý technický zaměstnanec CIA a Národní bezpečnostní agentury (NSA) Edward Snowden nařknul úřady USA z toho, že s pomocí velkých internetových společností shromažďují údaje o lidech a že si NSA a FBI vyměňují informace s internetovými společnostmi a sdílejí tyto informace s členskými státy EU;

B.  vzhledem k tomu, že Spojené státy, internetové společnosti a údajně zapojené členské státy důrazně odmítly, že by překročily zavedený rámec kontrol a záruk nebo že by jednaly bez zákonného dohledu; vzhledem k tomu, že zejména USA odkazovaly na oddíl 702 zákona o dohledu nad zahraničními zpravodajskými službami, který podléhá dohledu Soudu pro dohled nad zahraničními výzvědnými službami, výkonné moci a Kongresu;

C. vzhledem k tomu, že Komise a Parlament vyjádřili své znepokojení v souvislosti s právy evropských občanů a požádali o ujištění o tom, že jsou práva občanů EU ze zákonného a správního hlediska dodržovány;

D. vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti USA Eric Holder navrhl, aby se konala schůzka odborníků z USA a EU za účelem objasnění vzniklé situace;

E.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová prohlásila, že se ESVČ do doby, než bude jasnější situace, zdrží dalších vyjádření;

1.  zdůrazňuje, že Komise je strážkyní smluv; rovněž zdůrazňuje, že jakékoli hodnocení či úsudky by se měly zakládat zejména na skutečnostech a objektivním vyšetřování;

2.  konstatuje, že je úkolem Komise zajistit, aby členské státy dodržovaly evropské právní předpisy týkající se ochrany údajů a základní práva a aby členské státy jednaly v souladu se smlouvami EU a základními společnými demokratickými hodnotami;

3.  konstatuje rovněž, že národní bezpečnost spadá do kompetence členských států;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi USA a Kongresu USA.