Prijedlog rezolucije - B7-0338/2013Prijedlog rezolucije
B7-0338/2013

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o programu nadzora Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a i nadzornim tijelima u različitim državama članicama

  1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  Timothy Kirkhope u ime kluba ECR

  Postupak : 2013/2682(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0338/2013
  Podneseni tekstovi :
  B7-0338/2013
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0338/2013

  Rezolucija Europskog parlamenta o programu nadzora Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a i nadzornim tijelima u različitim državama članicama

  (2013/2682(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir odredbe Europske unije o temeljnim vrijednostima i temeljnim slobodama te o zaštiti podataka, i uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir izjavu Visoke predstavnice EU-a Catherine Ashton od 30. lipnja 2013. o navodnom nadzoru prostorija EU-a,

  –   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije i povjerenice za pravosuđe Viviane Reding od 14. lipnja 2013. o situaciji u vezi s programom PRISM,

  –   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da je Edward Snowden, bivši tehničar CIA-e i Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a (NSA), tvrdio da su agencije SAD-a uz pomoć najvećih internetskih poduzetnika prikupljale podatke o osobama te da su NSA i FBI izmjenjivali te podatke s internetskim poduzetnicima i dijelili ih s državama članicama EU-a;

  B.  budući da su Sjedinjene Američke Države, internetski poduzetnici i navodno umiješane države članice odlučno zanijekale da su djelovale izvan uspostavljenog sustava međusobnog nadzora i ravnoteže ili bez pravnog nadzora; budući da se SAD pozivao posebno na odjeljak 702. Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi koji podliježe nadzoru Suda za nadzor stranih obavještajnih službi, izvršne vlasti i Kongresa;

  C. budući da su Komisija i Parlament izrazili zabrinutost u pogledu prava europskih građana i zahtijevali jamstva da se pravno i administrativno poštuju prava građana EU-a;

  D. budući da je državni odvjetnik SAD-a Eric Holder predlagao susret stručnjaka iz SAD-a i EU-a kako bi se razjasnila situacija;

  E.  budući da je Visoka predstavnica Catherine Ashton izjavila da se Europska služba za vanjsko djelovanje neće izjašnjavati na tu temu dok situacija ne bude jasnija;

  1.  naglašava da je Komisija čuvarica Ugovora; naglašava također da se sve ocjene i odluke moraju temeljiti prije svega na činjenicama i uravnoteženoj istrazi;

  2.  napominje da je uloga Komisije osigurati da države članice poštuju europske zakone o zaštiti podataka i temeljna prava te da djeluju u skladu s njezinom primjenom Ugovora o EU-u i temeljnim zajedničkim demokratskim vrijednostima;

  3.  napominje da je nacionalna sigurnost u nadležnosti država članica;

  4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladama i parlamentima država članica, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i Kongresu SAD-a.