Procedūra : 2013/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0338/2013

Pateikti tekstai :

B7-0338/2013

Debatai :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 50k
1.7.2013
PE515.882v01-00
 
B7-0338/2013

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos ir sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse (2013/2682(RSP))


Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos ir sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse (2013/2682(RSP))  
B7‑0338/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nuostatas dėl pagrindinių vertybių, pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos, taip pat į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2013 m. birželio 30 d. pareiškimą dėl įtariamo sekimo ES patalpose,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Komisijos narės, atsakingos už teisingumą, Viviane Reding 2013 m. birželio 14 d. pareiškimą dėl PRISM duomenų bazės padėties,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi buvęs CŽV ir Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) techninis darbuotojas Edward Snowden pareiškė, kad JAV agentūros rinko duomenis apie žmones, naudodamosi pagrindinėmis interneto bendrovėmis, ir kad NSA ir FTB keitėsi informacija su interneto bendrovėmis ir teikė ją ES valstybėms narėms;

B.  kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos, interneto bendrovės ir tariamoj su tuo susijusios valstybės narės griežtai paneigė vykdžiusios veiksmus, nesusijusius su nustatyta kontrole ir pusiausvyra arba be teisinės priežiūros; kadangi konkrečiai JAV pateikė nuorodą į Užsienio žvalgybos informacijos sekimo akto 702 skirsnį, kuriam taikoma Užsienio žvalgybos priežiūros teismo, vykdomosios valdžios ir Kongreso priežiūra;

C. kadangi Komisija ir Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl Europos piliečių teisių ir pareikalavo garantijų, kad ES piliečių teisės būtų ginamos laikantis teisės nuostatų ir administraciniu požiūriu;

D. kadangi JAV generalinis prokuroras Eric Holder pasiūlė sušaukti JAV ir ES ekspertų susitikimą, kad galima būtų išaiškinti padėtį;

E.  kadangi ES vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton, kad EIVT neteiks jokių papildomų komentarų, kol situacija taps aiškesnė;

1.  pabrėžia, kad Komisija yra Sutarčių sergėtoja; taip pat pažymi, kad bet koks vertinimas ar nuomonė visų pirma turėtų būti pagrįstas faktais ir išlaikančiu pusiausvyrą tyrimu;

2.  atkreipia dėmesį tai, kad Komisija turi užtikrinti, jog valstybės narės laikytųsi Europos duomenų apsaugos teisės ir pagrindinių teisių reikalavimų ir veiktų laikydamosi privalomų ES Sutarčių ir pagrindinių bendrų demokratinių vertybių;

3.  taip pat pažymi, kad nacionalinis saugumas yra valstybių narių kompetencijos sritis;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui bei JAV Kongresui.

Teisinė informacija - Privatumo politika