Förfarande : 2013/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0338/2013

Ingivna texter :

B7-0338/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 48k
1.7.2013
PE515.882v01-00
 
B7-0338/2013

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater (2013/2682(RSP))


Timothy Kirkhope för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater (2013/2682(RSP))  
B7‑0338/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens bestämmelser om grundläggande värderingar och grundläggande friheter samt om uppgiftsskydd, och av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det uttalande som den 30 juni 2013 gjordes av unionens höga representant, Catherine Ashton, om den påstådda övervakningen av EU:s lokaler,

–   med beaktande av det uttalande som den 14 juni 2013 gjordes av Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap, om övervakningsprogrammet Prism,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Edward Snowden, som tidigare arbetade som tekniker vid CIA och den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA, har påstått att amerikanska myndigheter har samlat in uppgifter om individer med hjälp av de största internetföretagen och att NSA och FBI har utbytt information med internetföretag och förmedlat denna information till EU‑medlemsstater.

B.  Förenta staterna, internetföretag och de medlemsstater som påstås vara inblandade har kraftigt förnekat att de skulle ha agerat utanför etablerade kontrollmekanismer eller utan rättslig tillsyn. Särskilt Förenta staterna har hänvisat till avsnitt 702 i landets lag om avlyssning som utförs inom ramen för underrättelseverksamheten gentemot utlandet (Foreign Intelligence Surveillance Act), som är föremål för tillsyn av domstolen för avlyssning som utförs inom ramen för underrättelseverksamheten gentemot utlandet (Foreign Intelligence Surveillance Court), verkställande myndigheter och Förenta staternas kongress.

C. Kommissionen och parlamentet har uttryckt sin oro när det gäller EU-medborgares rättigheter och har begärt garantier för att EU-medborgares rättigheter rättsligt och administrativt respekteras.

D. Förenta staternas justitieminister Eric Holder har föreslagit att sakkunniga från Förenta staterna och från EU skulle samlas för att klargöra situationen.

E:  Unionens höga representant, Catherine Ashton, har meddelat att Europeiska utrikestjänsten inte kommer att ge fler kommentarer förrän situationen har klarnat.

1.  Europaparlamentet betonar att kommissionen är fördragens väktare. Parlamentet betonar också att all bedömning och kritik bör grunda sig på fakta och en balanserad utredning.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissions roll är att garantera att EU:s lagar om uppgiftsskydd och grundläggande rättigheter upprätthålls av medlemsstaterna och att medlemsstaterna agerar i enlighet med kommissionens tillämpning av EU:s fördrag och grundläggande gemensamma demokratiska värderingar.

3.  Europaparlamentet konstaterar också att nationell säkerhet faller under medlemsstaternas behörighet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Förenta staternas president och kongress.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy