Prijedlog rezolucije - B7-0380/2013Prijedlog rezolucije
B7-0380/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o navodnom prijevozu i nezakonitom pritvaranju zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e

4.9.2013 - (2013/2702(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B7‑0215/2013 i B7‑0216/2013
u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Charles Tannock u ime kluba ECR

Postupak : 2013/2702(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0380/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0380/2013
Doneseni tekstovi :

B7‑0380/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o navodnom prijevozu i nezakonitom pritvaranju zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e

(2013/2702(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir izjave Komisije da dotične države članice trebaju provesti istrage o navodnoj upletenosti u program izručenja i tajnog pritvora CIA-e,

–   uzimajući u obzir izjavu EU-a od 7. ožujka 2011. sa 16. sjednice Vijeća za ljudska prava o zajedničkoj studiji UN-a o tajnom pritvoru,

–   uzimajući u obzir izvršni nalog predsjednika Obame iz siječnja 2009. kojim je naredio zatvaranje pritvornog centra u zaljevu Guantánamo u roku od jedne godine,

–   uzimajući u obzir različite inicijative i tekuće istrage na nacionalnoj razini,

–   uzimajući u obzir zaključke nacionalnih istraživanja koja su već provedena u nekim državama članicama,

–   uzimajući u obzir obavijest DG-a IPOL pod nazivom „Rezultati istraživanja programa izvanrednog izručenja i tajnih zatvora CIA-e u europskim državama u svjetlu novog zakonskog okvira uvedenog Ugovorom iz Lisabona",

–   uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji   o navodnom prijevozu i nezakonitom pritvaranju zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e  (O-00079/2013 – B7‑0215/2013 i O-000080/2013 – B7‑0216/2013),

–   uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je EU utemeljen na predanosti demokraciji, vladavini prava, ljudskim pravima i temeljnim slobodama te poštovanju ljudskog dostojanstva i međunarodnog prava;

B.  budući da je nekoliko država članica provelo ili počelo provoditi istraživanja s obzirom na činjenicu da su optužene za upletenost u prijevoz i nezakonito pritvaranje zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e;

C. budući da je EU razvio politike unutarnje sigurnosti i protuterorističke politike koje se temelje na policijskoj i pravosudnoj suradnji te poticanju razmjene obavještajnih podataka; budući da su poštovanje temeljnih prava i vladavine prava te učinkovit demokratski parlamentarni nadzor obavještajnih službi važni elementi takve suradnje;

D. budući da odnosi između EU-a i SAD-a počivaju na snažnom partnerstvu i suradnji u mnogim područjima, uključujući borbu protiv terorizma, na temelju zajedničkih vrijednosti demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

E.  budući da je 22. siječnja 2009. predsjednik Obama potpisao tri izvršna naloga za zabranu mučenja tijekom ispitivanja, osnivanje međuagencijske radne skupine za sustavnu reviziju politika i postupaka pritvaranja i reviziju svakog pojedinog slučaja, te za zatvaranje zatvora u zaljevu Guantánamo;

1.  ponavlja da učinkovite protuterorističke mjere i poštovanje ljudskih prava nisu proturječni ciljevi nego se dopunjavaju i uzajamno jačaju; ističe da je poštovanje temeljnih ljudskih prava bitan sastavni dio uspješnih protuterorističkih politika;

2.  naglašava da su države članice izrazile svoju spremnost da poštuju međunarodno pravo;

3.  potiče države članice da, ako je to moguće, provedu neovisna i učinkovita istraživanja kršenja ljudskih prava;

4.  potvrđuje da bi se istrage država članica trebale temeljiti na solidnim sudskim dokazima te na poštovanju nacionalnih pravosudnih sustava, prava EU-a i međunarodnog prava, načela supsidijarnosti u pitanjima nacionalne sigurnosti te osjetljivosti mogućih tekućih kaznenih istraga;

5.  poziva države članice da u svjetlu pojačane suradnje i razmjene informacija između država članica i trećih zemalja osiguraju demokratski nadzor tih službi i njihovih aktivnosti odgovarajućim unutarnjim, izvršnim, sudskim i neovisnim parlamentarnim nadzorom;

6.  ponovno potvrđuje da se međunarodna borba protiv terorizma te bilateralna ili multilateralna međunarodna suradnja u tom području, uključujući i u okviru NATO-a ili između obavještajnih i sigurnosnih službi, mora voditi uz potpuno poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te uz odgovarajući demokratski i sudski nadzor;

7.  poziva Vijeće da što otvorenije i kooperativnije surađuje s Parlamentom i državama članicama;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica, država kandidatkinja i pridruženih država, Vijeću Europe, NATO-u, Ujedinjenim narodima te vladi i obama domovima Kongresa Sjedinjenih Država.