Procedură : 2013/2702(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0381/2013

Texte depuse :

B7-0381/2013

Dezbateri :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Voturi :

PV 10/10/2013 - 9.4
CRE 10/10/2013 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0418

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 172kWORD 112k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0378/2013
4.9.2013
PE515.946v01-00
 
B7-0381/2013

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7‑0215/2013 și B7‑0216/2013

în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la măsurile întreprinse în urma raportului Parlamentului European privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri [2013/2702(RSP)]


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile întreprinse în urma raportului Parlamentului European privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: (2013/2702(RSP))  
B7‑0381/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 13 decembrie 2012 prin care se condamnă fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (FYROM) pentru încălcările „extrem de grave” ale Convenției europene a drepturilor omului (articolele 3, 5, 8 și 13) pe durata predării extraordinare a lui Khaled El-Masri,

–   având în vedere următoarele cauze aflate pe rolul CEDO: Al‑Nashiri împotriva Poloniei, Abu Zubaydah împotriva Lituaniei și Abu Zubaydah împotriva Poloniei; având în vedere plângerea depusă de dl al-Nashiri împotriva României în august 2012 și plângerea depusă de Institutul de Monitorizare a Drepturilor Omului (HRMI) și de Open Society Justice Initiative împotriva Lituaniei în decembrie 2012 pentru încălcarea dreptului la informare și a dreptului la o cale de atac eficientă,

–   având în vedere hotărârea Curții Supreme a Italiei din septembrie 2012 prin care se confirmă condamnarea a 23 de agenți ai SUA în legătură cu răpirea lui Abu Omar din 2003, printre care și Robert Seldon Lady, fost șef al biroului CIA din Milano, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare,

–   având în vedere hotărârea Curții de Apel din Milano din februarie 2013 prin care au fost condamnați de la șase la șapte ani de închisoare alți trei agenți CIA(1) care fuseseră anterior considerați ca beneficiind de imunitate diplomatică; având în vedere hotărârea aceleiași instanțe prin care au fost condamnați Nicolò Pollari, fostul șef al serviciului militar italian de informații și securitate (SISMI), la zece ani de închisoare, fostul șef adjunct al SISMI, Marco Mancini, la nouă ani de închisoare, și trei agenți ai SISMI la câte șase ani fiecare,

–   având în vedere decizia din 5 aprilie 2013 a președintelui italian Napolitano de a-l grația pe colonelul american J.L. Romano, care fusese condamnat în Italia pentru implicarea sa în răpirea lui Abu Omar în această țară, având în vedere scrisoarea trimisă de raportori în iulie 2013 prin care s-au cerut explicații președintelui Napolitano,

–   având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European [2012/2033(INI)](2),

–   având în vedere documentele comunicate de Comisie raportorului, printre care scrisorile fără caracter specific unei anumite țări trimise în martie 2013 tuturor statelor membre, la care au răspuns numai câteva țări (Finlanda, Ungaria, Spania și Lituania),

–   având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Guantánamo, cea mai recentă fiind cea din 23 mai 2013 referitoare la Guantánamo: deținuții aflați în greva foamei(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011)(4)2,

–   având în vedere scrisorile trimise de raportor procurorilor României, Poloniei și Lituaniei, precum și șefilor de stat ai acelorași țări în noiembrie 2012, în care se subliniază recomandările cu caracter specific pentru fiecare țară făcute în rezoluția Parlamentului, scrisori la care niciunul dintre statele membre vizate nu a răspuns,

–   având în vedere datele privind zborurile, primite de la Eurocontrol până în septembrie 2012,

–   având în vedere cererea de cooperare pentru dezvăluirea datelor legate de zboruri, trimisă de raportor în aprilie 2013 Agenției pentru siguranța navigației aeriene din Africa și Madagascar (ASECNA) și răspunsul pozitiv primit în iunie 2013,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind drepturile fundamentale și statul de drept și privind raportul Comisiei pe 2012 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Luxemburg, 6 - 7 iunie 2013),

–   având în vedere „Programul de la Stockholm - o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora (2010-2014)”,

–   având în vedere declarația inițială prezentată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, la cea de-a 23-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului (Geneva, mai 2013), declarație care citează rezoluția menționată anterior a Parlamentului din 11 septembrie 2012 și prin care se solicită „investigații credibile și independente” care să reprezinte „un prim pas vital spre stabilirea responsabilității”, statele fiind îndemnate să „acționeze cu prioritate în acest scop”,

–   având în vedere Raportul anual pe 2013(5) al Raportorului special al ONU pentru promovarea și apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cursul acțiunilor de combatere a terorismului, Ben Emmerson, în care se citează activitatea Parlamentului și se aprobă unele dintre recomandările făcute în rezoluția Parlamentului din 11 septembrie 2012, menționată anterior,

–   având în vedere numeroasele rapoarte din mass-media și numeroasele acte de investigație jurnalistică pe acest subiect, în special, dar fără a se limita la acestea, acțiunile de investigație difuzate pe canalul de televiziune Antena 1 din România în aprilie 2013,

–   având în vedere cercetările și investigațiile realizate în special de Interights, Redress and Reprieve, dar și rapoartele realizate de la adoptarea rezoluției Parlamentului de către investigatori independenți, organizații ale societății civile, precum și organizații naționale și internaționale neguvernamentale, în special raportul Open Society Justice Initiative intitulat „Globalizarea torturii: Programul secret de detenție și de predare extraordinară al CIA” (februarie 2013), un studiu bipartit și independent realizat în SUA de către grupul operativ Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment (aprilie 2013), baza de date privind zborurile de predare, publicată pe site-ul proiectului universitar britanic The Rendition Project (mai 2013), raportul Amnesty International intitulat Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention (iunie 2013), precum și scrisoarea trimisă autorităților lituaniene de către Human Rights Watch (iunie 2013),

–   având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la măsurile întreprinse în urma raportului Parlamentului European privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (O‑000079 – B7‑0215/2013 și O-000080/2013 – B7‑0216/2013),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul a condamnat programul de predare și de detenție secretă al CIA condus de SUA, care a implicat multiple încălcări ale drepturilor omului, inclusiv detenția ilegală și arbitrară, tortura și alte forme de maltratare, încălcări ale principiului nereturnării, precum și disparițiile forțate prin utilizarea de către CIA a spațiului aerian și a teritoriului european; întrucât Parlamentul a cerut în mod repetat să se realizeze investigații complete privind colaborarea guvernelor și a agențiilor naționale cu programele CIA;

B.  întrucât Parlamentul s-a angajat să continue mandatul care i-a fost acordat de Comisia temporară, în conformitate cu articolele 2, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și a încredințat comisiilor sale competente sarcina de a prezenta acest subiect Parlamentului în ședință plenară la un an de la adoptarea rezoluției din 11 septembrie 2012 menționate mai sus, deoarece a considerat că este esențial să se evalueze în ce măsură recomandările adoptate de Parlament au fost puse în aplicare;

C. întrucât stabilirea răspunderii în cazul predărilor este esențială pentru a promova și a apăra în mod eficace drepturile omului în cadrul politicii interne și externe a UE și pentru a garanta existența unor politici de securitate eficiente și legitime, care să respecte statul de drept; întrucât instituțiile UE s-au angajat recent într-o dezbatere cu privire la modul în care UE poate apăra și promova mai bine drepturile fundamentale și statul de drept;

D. întrucât nu au existat răspunsuri substanțiale la recomandările Parlamentului din partea Consiliului sau a Comisiei;

E.  întrucât autoritățile lituaniene și-au reafirmat angajamentul de a redeschide ancheta penală referitoare la implicarea Lituaniei în programul CIA în cazul în care vor apărea elemente noi, însă până în prezent nu au efectuat niciun demers în acest sens; întrucât, în cadrul observațiilor transmise la CEDO în cauza Abu Zubaydah, autoritățile lituaniene au dat dovadă de carențe grave în investigațiile întreprinse și s-au arătat incapabile să înțeleagă sensul noilor informații; întrucât autoritățile lituaniene dețin președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2013;

F.  întrucât acțiunile minuțioase de investigație difuzate pe canalul de televiziune românesc Antena 1 în aprilie 2013 au prezentat indicații suplimentare referitoare la rolul central al României în cadrul rețelei de închisori; întrucât fostul consilier pe probleme de securitate națională, Ioan Talpeș, a afirmat că România a pus la dispoziția CIA sprijin logistic; întrucât un fost senator român a recunoscut caracterul limitat al anchetei parlamentare anterioare și a solicitat procurorilor să inițieze proceduri judiciare;

G. întrucât o a treia persoană, yemenitul Waleed Mohammed Bin Attash, a depus o cerere în 11 iunie 2013 la procuratura poloneză pentru a fi recunoscut oficial ca victimă, deoarece fusese arestat ilegal în Pakistan în 2003 și ținut într-o închisoare secretă în Polonia din iunie până în septembrie 2003, în prezent fiind deținut la Guantánamo; întrucât procurorii polonezi au prelungit până în octombrie 2013 ancheta penală începută cu cinci ani în urmă;

H. întrucât autoritățile britanice continuă să amâne procedurile în cauza deschisă de libianul Abdel Hakim Belhadj, trimis de CIA cu asistență britanică spre a fi torturat în Libia, și și-au exprimat intenția de a audia acest caz în cadrul unor noi proceduri secrete;

I.   întrucât, în decembrie 2012, Italia a emis un mandat internațional de arestare împotriva lui Robert Seldon Lady, care a fost arestat în Panama în iulie 2013; întrucât cererea de extrădare prezentată ulterior de Italia nu a fost acceptată de Panama și întrucât Robert Seldon Lady s-a întors în Statele Unite în iulie 2013; întrucât președintele italian, Giorgio Napolitano, a hotărât la 5 aprilie 2013 grațierea colonelului american J.L. Romano, care fusese condamnat pentru implicarea sa în răpirea lui Abu Omar în Italia;

J.   întrucât în noiembrie 2012, Ombudsmanul parlamentar din Finlanda a început o anchetă privind utilizarea teritoriului și a spațiului aerian finlandez, dar și a sistemelor de înregistrare a zborurilor din această țară pentru programul CIA de transfer al deținuților și a trimis cereri scrise detaliate de informare către 15 agenții guvernamentale și a cerut, de asemenea, autorităților lituaniene să ofere informații specifice cu privire la zborurile legate de aceste operațiuni;

K. întrucât Președintele SUA, Barack Obama, și-a reafirmat angajamentul de a închide Guantánamo, anunțând la 23 mai 2013 că va reîncepe eliberarea deținuților și că va ridica moratoriul privind eliberarea prizonierilor yemeniți despre care se consideră că pot fi transferați în siguranță în Yemen, în ciuda rezistenței întâmpinate din partea Congresului SUA; întrucât autoritățile SUA nu și-au respectat obligațiile internaționale de a-l aduce pe Robert Seldon Lady înapoi în Statele Unite la 19 iulie 2013 ca urmare a arestării sale în Panama,

1.  regretă profund faptul că nu s-au pus în aplicare recomandările cuprinse în rezoluția Parlamentului din 11 septembrie 2012 menționată mai sus, în special de către Consiliu, Comisie, guvernele statelor membre, ale țărilor candidate și ale țărilor asociate, de către NATO și autoritățile Statelor Unite, în special având în vedere încălcările grave ale drepturilor fundamentale suferite de victimele programului CIA;

2.  consideră că climatul de impunitate referitor la programele CIA a permis continuarea încălcărilor drepturilor fundamentale în cadrul politicilor de combatere a terorismului ale UE și ale SUA, după cum s-a dezvăluit în urma activităților de spionaj în masă întreprinse în cadrul programului de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA și a activităților diverselor organe de supraveghere din diverse state membre, care sunt în prezent investigate de Parlament;

Procesul de asumare a răspunderii în statele membre

3.  reiterează apelul adresat statelor membre care nu și-au îndeplinit încă obligația de a desfășura anchete independente și eficiente să investigheze încălcările drepturilor omului, ținând seama de toate dovezile noi care au ieșit la lumină, și să dezvăluie toate informațiile necesare privind toate zborurile suspecte asociate cu CIA și teritoriul acestora; solicită în special statelor membre să analizeze dacă au avut loc operațiuni în cadrul programului CIA în care persoane au fost ținute în centre secrete de pe teritoriul lor;

4.  îndeamnă Lituania, care în prezent deține președinția Consiliului UE și care este astfel în poziția de a conduce prin puterea exemplului, să redeschisă anchetele penale referitoare la centrele de detenție secrete ale CIA și să desfășoare o investigație riguroasă ținând seama de toate dovezile faptice care au fost dezvăluite, în special în ceea ce privește cazul de la CEDO Zubaydah împotriva Lituaniei; solicită Lituaniei să permită anchetatorilor să desfășoare o examinare a rețelei de zboruri și să contacteze persoane cunoscute în mod public ca aflându-se printre organizatorii sau participanții la respectivele zboruri; solicită autorităților lituaniene să realizeze examene medico-legale ale locurilor de detenție, precum și analiza convorbirilor telefonice; îndeamnă autoritățile lituaniene să coopereze pe deplin cu CEDO în cauza Zubaydah împotriva Lituaniei; invită Lituania, în contextul redeschiderii anchetelor penale, să aibă în vedere cererile de constituire ca parte civilă sau de participare la anchete din partea altor posibile victime; îndeamnă Lituania să răspundă integral la cererile de informații venite din partea altor state membre ale UE, în special la cererea de informații primită din partea Ombudsmanului din Finlanda, cu privire la un zbor sau la mai multe zboruri care ar putea lega Finlanda și Lituania de o posibilă rută de transfer;

5.  îndeamnă autoritățile române să găsească toate documentele lipsă din anchetele parlamentare și să deschidă rapid o anchetă independentă, imparțială, detaliată și eficientă; regretă intransigența și tăcerea autorităților române în legătură cu acest subiect, care sunt incompatibile cu obligațiile care le revin;

6.  solicită Poloniei să își continue ancheta într-un mod mai transparent, în special prezentând dovezi ale acțiunilor concrete întreprinse în cadrul anchetei, permițând reprezentanților victimelor să își reprezinte clienții și dându-le dreptul de a avea acces la toate materialele secrete și de a acționa pe baza materialului obținut; invită autoritățile poloneze să înceapă urmărirea penală împotriva tuturor actorilor statali implicați; îndeamnă Procurorul General al Poloniei ca, în mod urgent, să analizeze cererea lui Walid Bin Attash și să ajungă la o decizie; solicită Poloniei să coopereze strâns cu CEDO în cauzele Al-Nashiri împotriva Poloniei și Abu Zubaydah împotriva Poloniei;

7.  solicită autorităților britanice să coopereze cu anchetele penale în curs și să permită urmărirea cazurilor în deplină transparență, și nu prin proceduri secrete, pentru a încheia investigațiile legate de transferul de cetățeni străini în teritorii de peste mări; solicită autorităților britanice să desfășoare o anchetă care să respecte drepturile omului referitoare la actele de transfer, tortură și maltratare aplicate deținuților în străinătate;

8.  regretă grațierea de către președintele italian Napolitano a colonelului american Joseph Romano, act care a contribuit la climatul general de impunitate pentru persoanele implicate în programele de transfer și de detenție secretă desfășurate sub conducerea SUA; încurajează autoritățile italiene să își continue eforturile de a face dreptate în cazurile de încălcare a drepturilor omului de către CIA pe teritoriul italian, insistând asupra extrădării lui Robert Seldon Lady și cerând extrădarea celorlalți 22 de agenți ai SUA condamnați;

9.  încurajează Ombudsmanul din Finlanda să își finalizeze ancheta în mod transparent și responsabil și, în acest scop, îndeamnă toate autoritățile naționale să coopereze pe deplin; solicită autorităților finlandeze să urmărească orice piste care implică participarea unor reprezentanți ai statului finlandez în programul de transfer;

Răspunsul instituțiilor UE

10. este profund dezamăgit de refuzul Comisiei de a răspunde concret la recomandările Parlamentului și consideră că scrisorile trimise de Comisie statelor membre sunt insuficiente pentru stabilirea și asumarea răspunderii, din cauza caracterului lor generic;

11. reiterează recomandările specifice adresate Comisiei:

–  să investigheze dacă dispozițiile UE, în special cele privind azilul și cooperarea judiciară, au fost încălcate prin colaborarea cu programul CIA;

–  să faciliteze și să sprijine asistența juridică și cooperarea judiciară dintre autoritățile de anchetă, care să respecte drepturile omului, precum și cooperarea dintre avocații implicați în activitatea de stabilirea a răspunderii în statele membre;

–  să adopte un cadru, care include cerințe de raportare pentru statele membre, pentru monitorizarea și sprijinirea proceselor de stabilire a răspunderii care au loc la nivel național;

–  să adopte măsuri menite să întărească capacitatea UE de a preveni și de a acorda reparații pentru încălcările drepturilor omului la nivelul UE și să asigure consolidarea rolului Parlamentului;

–  să prezinte propuneri pentru elaborarea unor măsuri de supraveghere democratică a activităților transfrontaliere ale serviciilor de informații, în contextul politicilor UE de combatere a terorismului;

12. îndeamnă autoritățile lituaniene să profite de ocazia oferită de deținerea de către Lituania a președinției Consiliului UE pentru a garanta punerea în aplicare integrală a recomandărilor cuprinse în raportul Parlamentului și astfel să pună acest subiect pe ordinea de zi a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) înainte de finalul Președinției lituaniene;

13. invită Consiliul și Comisia să includă, în cadrul programelor lor multianuale respective care urmează Programului de la Stockholm, măsuri specifice pentru a garanta respectarea statului de drept și asumarea răspunderii pentru încălcarea drepturilor fundamentale, în special de către serviciile de informații și de autoritățile de aplicare a legii: solicită Comisiei să includă problema asumării răspunderii pe ordinea de zi pentru „Assises de la Justice”, care va avea loc în noiembrie 2013;

14. reamintește că, pentru a garanta credibilitatea Parlamentului, este esențial ca acestei instituții să i se consolideze în mod substanțial drepturile de investigație în cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale în UE, printre care ar trebui să se afle și dreptul deplin de a audia sub jurământ persoanele implicate, inclusiv membrii guvernului(6);

15. solicită Eurocontrol să recunoască, la fel cum o face Autoritatea Federală Americană pentru Aviație, faptul că datele privind rutele aeriene de zbor nu ar trebui în niciun caz considerate confidențiale și să pună la dispoziție respectivele date în scopul realizării unor anchete eficiente;

16. se așteaptă ca ancheta Parlamentului privind programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA și organismele de supraveghere din diferite state membre să propună măsuri în vederea unei supravegheri parlamentare democratice eficiente a serviciilor de informații, ca urmare a colectării informațiilor din toate sursele posibile referitoare la presupusele practici de supraveghere în cadrul statelor membre,

17. reiterează recomandările specifice adresate Consiliului:

–  să prezinte scuze pentru încălcarea principiului cooperării loiale între instituțiile Uniunii, consacrat în tratate, atunci când a încercat în mod incorect să convingă Parlamentul să accepte versiuni prescurtate în mod intenționat ale proceselor-verbale ale reuniunilor Grupului de lucru pentru drept internațional public (COJUR) și ale Grupului de lucru pentru relațiile transatlantice (COTRA) cu înalți funcționari americani;

–  să prezinte o declarație prin care să recunoască implicarea statelor membre în programul CIA și dificultățile întâmpinate de statele membre în cadrul anchetelor;

–  să își ofere sprijinul deplin în procesele de aflare a adevărului și de stabilire a răspunderii care se desfășoară în statele membre, prin abordarea în mod oficial a acestei probleme în cadrul reuniunilor JAI, prin împărtășirea tuturor informațiilor, prin oferirea de sprijin în anchete și, în special, prin aprobarea solicitărilor de acces la documente;

–  să organizeze audieri împreună cu agențiile de securitate competente ale UE în vederea clarificării cunoștințelor lor cu privire la implicarea statelor membre în programul CIA și reacția UE;

–  să propună măsuri de protecție, astfel încât să garanteze respectarea drepturilor omului în cadrul schimbului de informații, precum și delimitarea strictă a rolurilor între activitățile serviciilor secrete și ale celor de aplicare a legii, astfel încât serviciile de informații să nu aibă dreptul de a-și asuma competențe de arestare și detenție;

18. solicită UE să urmărească cu atenție progresele realizate de FYROM în ceea ce privește punerea în aplicare a hotărârii CEDO în cauza El-Masri împotriva Macedoniei, pa care Comitetul de Miniștri l-a înscris în cadrul unui proces mai amplu, în contextul cererii de aderare a FYROM; îndeamnă autoritățile FYROM să deschidă o anchetă penală cu privire la complicitatea unor actori statali în cauza El‑Masri și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați;

19. solicită guvernului SUA să coopereze cu privire la toate cererile de informații venite din partea statelor membre ale UE în legătură cu programul CIA și în special cu privire la cererile de extrădare; îndeamnă guvernul SUA să înceteze folosirea de ordine draconice de conservare prin care avocații care îi reprezintă pe deținuții de la Guantánamo Bay sunt împiedicați să dezvăluie informații cu privire la orice detalii legate de detenția lor secretă în Europa; îl încurajează să își ducă la bun sfârșit planul de închidere imediată a închisorii de la Guantánamo Bay; solicită statelor membre să accepte deținuții de la Guantánamo Bay al căror transfer a fost aprobat;

20. solicită Agenției pentru siguranța navigației aeriene din Africa și Madagascar să își înceapă prompt cooperarea cu Parlamentul, furnizând datele solicitate referitoare la zboruri;

21. invită membrii următoarei legislaturi a Parlamentului (2014-2019) să continue să realizeze și să pună în aplicare mandatul acordat de Comisia temporară și, prin urmare, să garanteze urmărirea recomandărilor, să analizeze noi elemente care pot apărea, precum și să facă uz la maximum și să își dezvolte drepturile de anchetă;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Printre care Jeffrey W. Castelli, fost șef al biroului CIA din Roma.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0309

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0231.

(4)

2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0500.

(5)

Principii-cadru prin care să se asigure stabilirea responsabilității funcționarilor publici pentru încălcările grave sau sistematice ale drepturilor omului comise în contextul inițiativelor statului de combatere a terorismului, A/HRC/22/52, 1 martie 2013.

(6)

A se vedea: Propunere de regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei din 19 aprilie 1995, 23 mai 2012, texte adoptate P7_TA(2012)0219. 2009/2212(INI).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate