Förfarande : 2013/2161(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0384/2013

Ingivna texter :

B7-0384/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2013 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0349

FÖRSLAG TILL BESLUT
PDF 110kWORD 47k
5.9.2013
PE515.952v01-00
 
B7-0384/2013

i enlighet med artikel 107a i arbetsordningen


med förslag om att utnämna Luigi Berlinguer till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2013/2161(INS))


Klaus-Heiner Lehne för utskottet för rättsliga frågor

Europaparlamentets beslut med förslag om att utnämna Luigi Berlinguer till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2013/2161(INS))  
B7‑0384/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Luigi Berlinguer uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet föreslår att Luigi Berlinguer utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy