Prijedlog rezolucije - B7-0389/2013Prijedlog rezolucije
B7-0389/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva (u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuiness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobinska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi u ime kluba PPE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0389/2013

Postupak : 2013/2826(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0389/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0389/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0389/2013

Rezolucija Europskog parlamenta o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva (u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu)

(2013/2826(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva koji će se u studenom 2013. održati u Vilniusu,

–   uzimajući u obzir izglede Ukrajine, Armenije, Gruzije i Moldove za potpisivanje odnosno pokretanje sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom; uzimajući posebno u obzir da je upitan novi, poboljšani tip pridruživanja koji pruža širi i dublji odnos s europskim partnerima i koji samim tim znatno nadilazi isključivo ekonomske koristi u smislu jačih političkih i društvenih odnosa,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. podsjećajući na to da Memorandum iz Budimpešte iz 1994. godine o nuklearnom razoružanju Ukrajine toj zemlji daje jamstva protiv upotrebe sile ili prijetnje silom i daje joj potporu u slučaju da bude izložena ekonomskom iznuđivanju,

B.  budući da se sporazumima o pridruživanju i detaljnim i sveobuhvatnim sporazumima o slobodnoj trgovini između EU-a i zemalja Istočnog partnerstva iskazuje privrženost onih koji žele i mogu jačati suradnju među stranama u raznim područjima i nastaviti njezino uspješno provođenje;

C. budući da je pritisak kojem su nedavno izložene zemlje Istočnog partnerstva koje napreduju na putu prema sporazumima o pridruživanju, uključujući trgovinska ograničenja i zaštitne mjere koje provodi Rusija, te zemlje doveo u težak položaj zbog geopolitičkih ograničenja kojima one ne bi smjele biti izložene;

D. budući da se tip pritiska na zemlje Istočnog partnerstva kreće od aktualnih ekonomskih i političkih aspekata do najave budućih ekonomskih ograničenja, te se suprotstavlja izgledima tih zemalja za jaču integraciju u Europsku uniju preko sporazuma o pridruživanju;

E.  budući da zemlje Istočnog partnerstva imaju suvereno pravo i slobodu graditi odnose kao ravnopravni partneri sa zemljama po vlastitom izboru;

F.  budući da sada više no ikad pozornost treba usmjeriti na uznemirujuće pritiske u Istočnom susjedstvu EU-a i na projekt Istočnog partnerstva kao takav, koji Rusija osporava i dovodi u pitanje;

1.  podsjeća da načela suverene ravnopravnosti i poštovanja prava koja proizlaze iz suverenosti, neuplitanja u unutarnje poslove, dobre suradnje među država i ispunjavanja obveza iz međunarodnog prava u dobroj vjeri, kako je dogovoreno u okviru Sporazuma iz Helsinkija, predstavljaju temelj za međunarodne odnose neovisnih država i da se ta načela u tom smislu ne bi smjela kršiti;

2.  izražava žaljenje zbog činjenice da, kako se približava sastanak na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu, rastu razne vrste pritisaka na zemlje Istočnog partnerstva koje su došle u završnu fazu pregovora o potpisivanju ili pokretanju svojih sporazuma o pridruživanju; te pritiske smatra nedopustivima i poziva Rusiju da se suzdrži od svih djelovanja koja su u očiglednoj suprotnosti s gore spomenutim načelima iz Helsinkija;

3.  snažno naglašava činjenicu da slobodan izbor zemalja Istočnog partnerstva, koji nema nikakvog negativnog utjecaja na bilo kakvu trgovinu s Rusijom, ne bi smio dovesti do toga da te zemlje snose posljedice kao što su trgovinske mjere, vizna ograničenja, ograničenja slobode kretanja radnika i uplitanje u zamrznute sukobe;

4.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da taj razvoj situacije promatra kao nešto što nadilazi isključivo trgovinsku dimenziju koja je samo krinka za eklatantan politički pritisak, te da poduzmu mjere za obranu partnera Unije odašiljanjem snažne poruke potpore zemljama Istočnog partnerstva u njihovim europskim aspiracijama i izboru;

5.  poziva zemlje Istočnog partnerstva da ususret sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu nastave i ojačaju svoje napore u okončanju aktualnih teškoća i da ne pokleknu pred pritiscima kojima su izložene;

6.  podsjeća da je ponuda sporazuma o pridruživanju i pregovaranje o istima s našim istočnoeuropskim partnerima te partnere izložilo otvorenim, zabrinjavajućim i sve većim prijetnjama Rusije kako bi ih se odvratilo od pridruživanja s Europskom unijom, što pak pred Uniju stavlja odgovornost da se angažira u njihovoj obrani;

7.  podsjeća da je cilj sporazuma o pridruživanju i detaljnih i sveobuhvatnih sporazuma o slobodnoj trgovini jačanje konkurentnosti, gospodarskih rezultata i uspješnosti partnerskih zemalja i Europske unije, što će također imati pozitivan utjecaj na Rusiju, te da oni kao takvi ne ugrožavaju dugotrajne trgovinske odnose koje zemlje Istočnog partnerstva i dalje imaju u regiji; naprotiv, vjeruje da te sporazume ne bi trebalo smatrati nespojivim s tim trgovinskim odnosima i da bi sve trgovinske sporove trebalo rješavati u skladu s pravilima i obvezama koje je utvrdila Svjetska trgovinska organizacija; potvrđuje da je Europska unija spremna pomoći europskim partnerima ne samo u očuvanju, nego i u jačanju gospodarske suradnje s Rusijom na način koji će biti od koristi za sve strane;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, vladama i parlamentima zemalja Istočnog partnerstva, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.