Prijedlog rezolucije - B7-0394/2013Prijedlog rezolucije
B7-0394/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Rebecca Harms, Werner Schulz u ime kluba Verts/ALE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0389/2013

Postupak : 2013/2826(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0394/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0394/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0394/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu

(2013/2826(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir treći sastanak na vrhu Istočnog partnerstva koji će se u studenom 2013. održati u Vilniusu,

–   uzimajući u obzir izglede Ukrajine, Armenije, Gruzije i Moldove za potpisivanje odnosno parafiranje sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom; uzimajući posebno u obzir da je upitan novi, poboljšani tip pridruživanja koji pruža širi i dublji odnos s europskim partnerima i koji samim tim znatno nadilazi isključivo ekonomske koristi u smislu jačih političkih i društvenih odnosa,

–   uzimajući u obzir Memorandum iz Budimpešte iz 1994. godine o nuklearnom razoružanju Ukrajine, kojim se toj zemlji daju jamstva protiv upotrebe sile ili prijetnje silom i pruža joj se potpora u slučaju da bude izložena ekonomskom iznuđivanju,

–   uzimajući u obzir Helsinški završni akt,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se sporazumima o pridruživanju i detaljnim i sveobuhvatnim sporazumima o slobodnoj trgovini između EU-a i zemalja Istočnog partnerstva iskazuje privrženost onih koji žele i mogu jačati suradnju među stranama u raznim područjima i nastaviti njezino uspješno provođenje;

B.  budući da je pritisak kojem su nedavno izložene zemlje Istočnog partnerstva koje napreduju na putu prema sporazumima o pridruživanju, uključujući trgovinska ograničenja i zaštitne mjere koje provodi Rusija, te zemlje doveo u težak položaj zbog geopolitičkih ograničenja kojima one ne bi smjele biti izložene;

C. budući da tip pritiska na zemlje Istočnog partnerstva, koji se kreće od aktualnih ekonomskih i političkih aspekata do najave budućih ekonomskih ograničenja, ukazuje na namjeru Rusije da regiju Istočnog partnerstva i dalje smatra vlastitom sferom utjecaja i da se suprotstavi izgledima tih zemalja za jaču integraciju u Europsku uniju preko sporazuma o pridruživanju;

D. budući da još uvijek postoji velika međuovisnost ekonomija zemalja Istočnog partnerstva i Rusije, trgovinske sankcije i ograničenja Moskve imaju ozbiljne posljedice na dotične zemlje;

E.  budući da su Europska unija i Rusija, bez obzira na napore da razviju strateško partnerstvo tijekom posljednjih nekoliko godina, pokazale da imaju suprotstavljene poglede na demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava, pri čemu se Rusija udaljava od vrijednosti na kojima je Europska unija osnovana;

F.  budući da zemlje Istočnog partnerstva imaju suvereno pravo i slobodu graditi odnose kao ravnopravni partneri sa zemljama po vlastitom izboru, u skladu sa Helsinškim završnim aktom;

G. budući da sada više no ikad odgovarajuću pozornost treba usmjeriti na sve veće pritiske u Istočnom susjedstvu EU-a i na projekt Istočnog partnerstva kao takav, kojem se Rusija u praksi protivi i dovodi ga u pitanje;

H. budući da je u Rusiji ključ rješenja zamrznutih sukoba; budući da se zamrznuti sukobi opetovano koriste za slabljenje ili podrivanje punog suvereniteta nekih zemalja Istočnog partnerstva u skladu s geopolitičkim i gospodarskim interesima Moskve;

1.  podsjeća da načela ravnopravnosti i poštovanja prava koja proizlaze iz suverenosti, neuplitanja u unutarnje poslove, dobre suradnje među država i ispunjavanja obveza iz međunarodnog prava u dobroj vjeri, kako je dogovoreno u okviru Sporazuma iz Helsinkija, predstavljaju temelj za međunarodne odnose neovisnih država i da se ta načela u tom smislu ne bi smjela kršiti;

2.  izražava žaljenje zbog činjenice da, kako se približava sastanak na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu, rastu razne vrste pritisaka na zemlje Istočnog partnerstva koje su došle u završnu fazu pregovora o potpisivanju ili parafiranju svojih sporazuma o pridruživanju; te pritiske smatra nedopustivima i poziva Rusiju da se suzdrži od svih djelovanja koja nisu u skladu s gore spomenutim načelima iz Helsinkija;

3.  snažno naglašava činjenicu da sloboda izbora zemalja Istočnog partnerstva, koja nema nikakvog negativnog utjecaja na bilo kakvu trgovinu s Rusijom, ne bi smjela dovesti do toga da te zemlje snose posljedice kao što su trgovinske mjere, vizna ograničenja, ograničenja slobode kretanja radnika i uplitanje u zamrznute sukobe;

4.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da ovaj razvoj situacije vrijedan žaljenja promatra kao nešto što nadilazi isključivo trgovinsku dimenziju koja je samo krinka za eklatantan politički pritisak, te da poduzmu mjere za obranu partnera Unije odašiljanjem snažne poruke potpore zemljama Istočnog partnerstva u njihovim europskim aspiracijama i izboru;

5.  istodobno poziva Komisiju i Vijeće da Moskvi jasno još jednom pokažu da razvoj projekta Istočnog partnerstva nije usmjeren na nanošenje štete odnosima tih zemalja s Ruskom Federacijom, te poziva Komisiju da s tim u vezi poduzme sve moguće napore za ublažavanje i nadilaženje svih prepreka kako sporazumi o pridruživanju ne bi imali negativan utjecaj na partnerske zemlje i njihove aktualne odnose s Rusijom;

6.  poziva Komisiju i Vijeće da usvoje konkretne ekonomske i financijske mjere za pomoć u stabilizaciji ekonomija tih zemalja od očekivanog i već najavljenog financijskog i ekonomskog pritiska Rusije nakon moguće finalizacije sporazuma o pridruživanju u Vilniusu;

7.  poziva zemlje Istočnog partnerstva da ususret sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu nastave i ojačaju svoje napore u okončanju aktualnih teškoća i da ne pokleknu pred pritiscima kojima su izložene;

8.  naglašava činjenicu da uvjeti Vijeća za vanjske poslove za moguće potpisivanje sporazuma o pridruživanju moraju biti ispunjeni, posebno u vezi s vladavinom prava, demokracijom i ljudskim pravima;

9.  podsjeća da je ponuda sporazuma o pridruživanju i pregovaranje o istima s našim istočnoeuropskim partnerima te partnere izložilo otvorenim, zabrinjavajućim i sve većim pritiscima Rusije kako bi ih se odvratilo od pridruživanja s Europskom unijom, što pak pred Uniju stavlja odgovornost da se angažira u pružanju potpore tim zemljama;

10. Poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da u najkraćem roku osmisli i pokrene široku informativnu kampanju i kampanju podizanja svijesti javnosti u predmetnim zemljama o prirodi, koristima i uvjetima sporazuma o pridruživanju;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću i Komisiji te predsjednicima država, predsjednicima vlada i parlamentima Armenije, Azerbajdžana, Bjelarusa, Gruzije, Moldove i Ukrajine te Ruske Federacije.