Prijedlog rezolucije - B7-0396/2013Prijedlog rezolucije
B7-0396/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva

6.9.2013 - (2013/2826(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u ime kluba ECR

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0389/2013

Postupak : 2013/2826(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0396/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0396/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0396/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o pritisku koji Rusija vrši na zemlje Istočnog partnerstva

(2013/2826(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva koji će se u studenom 2013. održati u Vilniusu,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i o sporazumima o pridruživanju sa zemljama Istočnog partnerstva,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da sporazumi o pridruživanju predstavljaju dobar okvir za produbljivanje odnosa jačanjem političkog pridruživanja, društveno-ekonomske integracije i pravnog usklađivanja s Europskom unijom te za razvijanje kulturnih odnosa;

B.  budući da su Armenija, Gruzija, Moldova i Ukrajina okončale dug proces pregovaranja o sporazumima o pridruživanju s EU-om te imaju dobre izglede da ih parafiraju ili potpišu na sastanku na vrhu u Vilniusu koji će se održati u studenom 2013.;

C. budući da su ruski dužnosnici u više navrata izjavili da Rusija zemlje Istočnog partnerstva smatra svojom sferom utjecaja;

D. budući da projekt carinske unije, koji Rusija od 2010. provodi s Bjelarusom i Kazahstanom, dosad nije ostvaren i Moskva ga koristi kao geopolitičko sredstvo za vršenje pritiska na zemlje Istočnog partnerstva i Južnog Kavkaza;

E.  budući da je Rusija ususret sastanku na vrhu u Vilniusu pojačala svoje napore da zemlje Istočnog partnerstva odvrati od parafiranja i potpisivanja sporazuma o pridruživanju s EU-om koristeći sva raspoloživa sredstva, uključujući ekonomski, politički i diplomatski pritisak, prijetnje i ekonomski neopravdano povećanje cijena plina i nafte;

F.  budući da Rusija vrši golem pritisak na neke zemlje Istočnog partnerstva upotrebom neriješenih regionalnih zamrznutih sukoba u kojima ima ili može imati aktivnu sigurnosnu ulogu;

G. budući da ruske vlasti vrše stalan ekonomski pritisak na zemlje čija ekonomija uvelike ili u cijelosti ovisi o suradnji s Ruskom Federacijom; budući da Kremlj tu situaciju koristi za postizanje kontrole nad energetskom infrastrukturom i domaćom mrežom za opskrbu plinom i naftom;

H. budući da takve vrste ekonomskog pritiska jasno pokazuju geopolitičke planove Kremlja da smanji neovisnost i suverenost svojih susjeda i ponovno izgradi svoju sferu isključivog interesa;

I.   budući da bi uspjeh Rusije sa samo jednom zemljom Istočnog partnerstva mogao izazvati „domino-efekt” i biti težak udarac cijelom programu EU-a;

1.  naglašava važnost spremnosti EU-a da što prije parafira ili potpiše sporazume o pridruživanju sa zemljama Istočnog partnerstva, ako treba čak i prije sastanka na vrhu u Vilniusu;

2.  snažno osuđuje nepošten pritisak koji Ruska Federacija vrši na zemlje Istočnog partnerstva; smatra da sredstva kojima se koristi Kremlj predstavljaju kršenje uobičajenih diplomatskih standarda, a u nekim slučajevima možda i međunarodnog prava;

3.  upozorava Rusiju da instrumentalizacija neriješenih sukoba za postizanje kratkoročnih političkih ciljeva može ponovno dovesti do neprijateljstava i do destabilizacije cijele regije;

4.  priznaje suvereno pravo zemalja Istočnog partnerstva da donose odluke o svojem sudjelovanju u bilo kojem regionalnom ekonomskom ili političkom bloku; ističe, međutim, da bi te odluke trebale imati velik demokratski legitimitet i podsjeća vlasti na sredstva koja im stoje na raspolaganju, poput referenduma na nacionalnoj razini;

5.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i Komisiju da što prije otvore pristup tržištima EU-a za one zemlje Istočnog partnerstva koje su okončale pregovore o sporazumima o pridruživanju čim se ispune u njima postavljeni uvjeti;

6.  isto tako, poziva na brzu liberalizaciju viznog režima EU-a, što bi bio najbolji način za jačanje kontakata među ljudima i razvoj odnosa među društvima Europske unije i zemalja Istočnog partnerstva, što bi zauzvrat postalo važan čimbenik u većoj političkoj i ekonomskoj integraciji;

7.  podsjeća da je ponuda sporazuma o pridruživanju i pregovaranje o istima s našim istočnoeuropskim partnerima te partnere izložilo otvorenim prijetnjama i sve većim pritiscima Rusije kako bi ih se odvratilo od pridruživanja s Europskom unijom, što pak pred Uniju stavlja odgovornost da se angažira u njihovoj obrani;

8.  naglašava činjenicu da bi ulaskom u carinsku uniju mogla biti prekršena glavna pravila i načela Svjetske trgovinske organizacije (STO) za one države koje su njezine članice; podsjeća da Kazahstan i Bjelarus nisu članice STO-a; osim toga napominje da bi se situacija još više zakomplicirala nepostojanjem zajedničkih granica među postojećim i potencijalnim članicama carinske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje te vlastima zemalja Istočnog partnerstva i Ruske Federacije.