Предложение за резолюция - B7-0411/2013Предложение за резолюция
B7-0411/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кризата в Египет

10.9.2013 - (2013/2820(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Адам Белан, Саджад Карим от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0411/2013

Процедура : 2013/2820(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0411/2013
Внесени текстове :
B7-0411/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0411/2013

Резолюция на Европейския парламент относно кризата в Египет

(2013/2820(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет и по-специално резолюцията си от 4 юли 2013 г.[1],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Арабската пролет от 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Египет от 27 февруари и 25 юни 2012 г., както и от 31 януари и 8 февруари 2013 г. и относно подкрепата на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход от 31 януари 2013 г.,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител Катрин Аштън от 3 юли 2013 г. относно положението в Египет и от 28 юни 2013 г. относно планираните демонстрации в Египет във връзка с първата годишнина от мандата на президента Морси,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц от 6 юни 2013 г. относно присъдите на 43-ма служители на неправителствени организации в Египет, съвместното изявление на върховния представител на ЕС Катрин Аштън и на члена на Комисията Щефан Фюле от 5 юни 2013 г. относно съдебните присъди срещу египетски неправителствени организации и изявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 2 юни 2013 г. относно новия закон за неправителствените организации в Египет,

–   като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и доклада на Комисията за постигнатия напредък по неговото изпълнение от 20 март 2013 г.,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

–   като взе предвид изявлението от 1 юли 2013 г. на генерал Абдул Фатах Халил Ал-Сиси, председател на Върховния съвет на въоръжените сили на Египет, и политическата пътна карта, представена от движението „6 април“,

–   като взе предвид изявлението във връзка с проектозакона относно гражданското общество в Египет на върховния комисар на ООН за правата на човека от 8 май 2013 г. и изявлението на генералния секретар на ООН от 5 юни 2013 г.,

–   като взе предвид неокончателното становище на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) относно проектозакона за гражданските организации на работници в Египет от нейната 95-та пленарна сесия, проведена на 14-15 юни 2013 г.,

–   като взе предвид изявлението на 40 организации на гражданското общество в Египет от 30 май 2013 г.,

–   като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата от 18 юни 2013 г. относно сътрудничеството на ЕС с Египет в областта на управлението,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че няколко милиона души излязоха на улиците в Кайро и в Египет през цялото лято; като има предвид, че възникнаха редица ожесточени сблъсъци между военното правителство на Египет и поддръжниците на бившия президент Морси; като има предвид, че около 850 души загинаха, а други бяха ранени в резултат на ожесточените сблъсъци, включително британският оператор Мик Дийн, който работеше за „Скай Нюз“, и британската тийнейджърка Дека Хасан, която загуби крака си при предполагаемо самоубийствено бомбено нападение в Кайро; като има предвид, че хиляди хора се нуждаеха от медицинско лечение на наранявания;

Б.  като има предвид, че Египет продължава да се намира в труден период на действителен преход към демокрация; като има предвид, че страната е изправена през основни предизвикателства в областта на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи и социалната справедливост;

В.  като има предвид, че на 14 август 2013 г. временното правителство обяви извънредно положение в Египет и въведе полицейски час в много египетски градове, включително в Кайро, продължаващ от 19.00 ч. до 6.00 ч.; като има предвид, че на 24 август 2013 г. този полицейски час беше съкратен до времето между 21.00 ч. и 6.00 ч. и като има предвид, че впоследствие беше допълнително съкратен до периода от 23.00 ч. до 6.00 ч. като сигнал за подобрено положение по отношение на сигурността;

Г.  като има предвид, че мнозина считат, че ръководството на Мюсюлманското братство не успя да нареди на своите политически фракции да се въздържат от насилие срещу полицията и армията и не успя да поведе Египет към истинска демокрация;

Д. като има предвид, че коптската християнска общност е конкретна мишена по време на неотдавнашните сблъсъци; като има предвид, че през летните месеци политическото напрежение между Мюсюлманското братство и християнските общности на територията на Египет се увеличи; като има предвид, че имаше съобщения за редица престрелки и палежи, насочени срещу египетски християни и техните църкви;

Е.  като има предвид, че Египет е изправен пред продължаващи икономически трудности, които не се облекчават от временното затваряне на редица популярни туристически дестинации; като има предвид, че икономическото благоденствие в страната изисква политическа стабилност, стабилни икономически политики, действия за борба с корупцията и международна подкрепа; като има предвид, че социалната справедливост и по-високият стандарт на живот за гражданите са ключови измерения на прехода към отворено, стабилно, демократично, свободно и проспериращо египетско общество;

1.  осъжда възможно най-категорично насилието, използвано от всички страни през летните месеци на цялата територия на Египет; изразява своята солидарност с египетския народ и своите искрени съболезнования на семействата на жертвите;

2.  подчертава неотложната необходимост от национално помирение, което също би могло да включва действителни усилия от страна на египетските лидери да бъдат конструктивна част от прехода към истинска демокрация, която подкрепя мира и е приобщаваща за всички граждани; настоятелно призовава лицата на ръководни позиции да обмислят поуките, извлечени от предходните египетски правителства, особено от правителството на бившия президент Морси;

3.  призовава египетското правителство да гарантира сигурността на всички граждани, независимо от техните политически и религиозни възгледи и принадлежност; призовава египетското правителство да зачита правата на човека и основните свободи, да защитава свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение и да зачита и изпълнява своите международни задължения; призовава всички партии да действат отговорно, така че да се избягват насилствени действия и провокации, които биха могли да подкопаят и възпрепятстват законното право на хората на мирен протест и свободно изразяване на тяхната воля и становища;

4.  изразява загриженост във връзка с това, че влошаващото се положение на Синайския полуостров и увеличаването на атаките от страна на въоръжени групи – включително атаката от 19 август 2013 г., при която бяха незабавно екзекутирани най-малко 24 египетски полицейски служители, биха могли да имат сериозни последици за Египет, Близкия изток, както и за региона като цяло;

5.  заявява, че лидерите на Египет трябва да имат готовност да проведат консултации с гражданите за реформиране на новата конституция на Египет и настоятелно призовава лидерите на Египет да проведат референдум относно тази нова конституция; очаква да бъдат произведени свободни и честни парламентарни избори; отново заявява, че лицата на ръководни позиции следва да обмислят поуките, извлечени от предходните египетски правителства;

6.  призовава лидерите на Египет да разгледат икономическата нестабилност паралелно с политическата нестабилност; счита, че ръководството на Египет трябва да осъществи икономическа реформа и че е от съществено значение египетските лидери да работят за установяване на демократична стабилност в Египет, за да възстановят туристическата икономика на Египет;

7.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят подкрепа и техническа помощ на египетските НПО и да работят заедно с тях за повишаване на осведомеността на гражданското общество, укрепване на културата на гражданско действие и засилване на дейностите на гражданското общество в страната, които са жизненоважни елементи на дълбоката и устойчива демокрация;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител/заместник-председател, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на парламента и правителството на Египет.