Πρόταση ψηφίσματος - B7-0411/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0411/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο

  10.9.2013 - (2013/2820(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0411/2013

  Διαδικασία : 2013/2820(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0411/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0411/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0411/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο

  (2013/2820(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013[1],

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 27ης Φεβρουαρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2012, της 31ης Ιανουαρίου 2013 και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αίγυπτο, καθώς και της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton στις 3 Ιουλίου 2013 σχετικά με τις σχεδιαζόμενες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο για την πρώτη επέτειο της θητείας του Προέδρου Μόρσι, στις 28 Ιουνίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, στις 6 Ιουνίου 2013, σχετικά με την καταδίκη 43 εργαζομένων σε ΜΚΟ στην Αίγυπτο, την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton και του Επιτρόπου Štefan Füle, στις 5 Ιουνίου 2013, σχετικά με τις αποφάσεις της δίκης των εργαζομένων στις αιγυπτιακές ΜΚΟ, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, στις 2 Ιουνίου 2013, σχετικά με τον νέο νόμο για τις ΜΚΟ στην Αίγυπτο,

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

  –   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  –   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Ιουλίου 2013 ο Στρατηγός Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, καθώς και τον πολιτικό χάρτη πορείας που παρουσίασε το «Κίνημα της 6ης Απριλίου»,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 8 Μαΐου 2013, και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 5 Ιουνίου του 2013, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη νομοθεσία για την κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο,

  –   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση γνώμη επί του νομοσχεδίου για τις οργανώσεις παροχής κοινωνικού έργου στην Αίγυπτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) κατά την 95η σύνοδο ολομέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουνίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση 40 αιγυπτιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της 30ής Μαΐου 2013,

  –   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη «συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης» της 18ης Ιουνίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά εκατομμύρια κάτοικοι κατέβηκαν στους δρόμους στο Κάιρο και σε ολόκληρη την Αίγυπτο κατά τη θερινή περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης της Αιγύπτου και των οπαδών του πρώην προέδρου Μόρσι· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι 850 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν λόγω βίαιων συγκρούσεων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο βρετανός εικονολήπτης Mick Deane που εργαζόταν για το Sky News καθώς και η βρετανίδα έφηβος Deqa Hassan, η οποία έχασε το πόδι της σε εικαζόμενη βομβιστική επιχείρηση αυτοκτονίας στο Κάιρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας λόγω τραυματισμών σε χιλιάδες ανθρώπους·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να διέρχεται μια δύσκολη μεταβατική περίοδο για γνήσια μετάβαση προς τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατες προκλήσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Αυγούστου 2013 το προσωρινό συμβούλιο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αίγυπτο και εισήγαγε το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε καθημερινή βάση σε πολλές πόλεις της Αιγύπτου, περιλαμβανομένου του Καΐρου, διάρκειας από 19.00 έως 6.00· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Αυγούστου η απαγόρευση αυτή περιορίσθηκε μεταξύ 21.00 και 6.00 και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, περιορίσθηκε ακόμη περισσότερο από 23.00 έως 6.00, ως ένδειξη βελτίωσης της κατάστασης ασφάλειας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι η ηγεσία των Αδελφών Μουσουλμάνων απέτυχε να εισακουστεί από τις πολιτικές της παρατάξεις να απέχουν από πράξεις βίας κατά της αστυνομίας και του στρατού και απέτυχε να οδηγήσει την Αίγυπτο σε πραγματική δημοκρατία·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των Κοπτών Χριστιανών έγινε ιδιαίτερος στόχος κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους θερινούς μήνες αυξήθηκαν οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ των Αδελφών Μουσουλμάνων και των χριστιανικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν αρκετές αναφορές πυροβολισμών και εμπρηστικών επιθέσεων με στόχο τους αιγύπτιους χριστιανούς και τις εκκλησίες τους·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει συνεχή οικονομικά προβλήματα, κατάσταση που επιδεινώνεται και λόγω της προσωρινής παύσης της λειτουργίας ορισμένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία της χώρας απαιτεί πολιτική σταθερότητα, σταθερή οικονομική πολιτική, καταπολέμηση της διαφθοράς και διεθνή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες αποτελούν κρισιμότατες παραμέτρους για την μετάβαση προς μία ανοιχτή, σταθερή, δημοκρατική, ελεύθερη και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία·

  1.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών σε ολόκληρη την Αίγυπτο· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και τα ειλικρινά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

  2.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη για εθνική συμφιλίωση, η οποία θα συνεπαγόταν επίσης πραγματικές προσπάθειες από τους αιγύπτιους ηγέτες, ώστε να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο για τη μετάβαση προς την πραγματική δημοκρατία, η οποία στηρίζει τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης και είναι ανοικτή προς όλους τους πολίτες· προτρέπει όσους βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις να αντλήσουν διδάγματα από τις προηγούμενες αιγυπτιακές κυβερνήσεις, ιδίως από αυτήν του πρώην προέδρου Μόρσι·

  3.  καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διαφυλάξει την ασφάλεια όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές τους απόψεις και πεποιθήσεις· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να προστατεύσει τις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και να εκπληρώσει και να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις· καλεί όλα τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα, με στόχο την αποφυγή βιαιοτήτων και προκλήσεων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή να εμποδίσουν το νόμιμο δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά και να εκφράζουν ελεύθερα τη θέληση και τη γνώμη τους·

  4.  εκφράζει την ανησυχία του ότι η επιδείνωση της κατάστασης στη χερσόνησο του Σινά και η αύξηση των επιθέσεων από στρατιωτικές ομάδες – περιλαμβανομένης και της επίθεσης της 19ης Αυγούστου 2013 κατά την οποία τουλάχιστον 24 αιγύπτιοι αστυνομικοί εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες – θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή·

  5.  δηλώνει ότι οι αιγύπτιοι ηγέτες πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ακούσουν την άποψη των πολιτών για τη μεταρρύθμιση του νέου Συντάγματος της Αιγύπτου και παροτρύνει τους αιγύπτιους ηγέτες να διενεργήσουν δημοψήφισμα σχετικά με το νέο αυτό Σύνταγμα· αναμένει ότι θα ακολουθήσουν ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές εκλογές· επαναλαμβάνει ότι όσοι βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις θα πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από τις προηγούμενες αιγυπτιακές κυβερνήσεις·

  6.  καλεί τους Αιγύπτιους ηγέτες να αντιμετωπίσουν την αστάθεια τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο· θεωρεί ότι οι ηγέτες της Αιγύπτου πρέπει να προβούν σε οικονομική μεταρρύθμιση και ότι είναι απαραίτητο οι Αιγύπτιοι ηγέτες να εργαστούν για την αποκατάσταση της δημοκρατικής σταθερότητας στην Αίγυπτο με στόχο την αποκατάσταση της τουριστικής οικονομίας της Αιγύπτου·

  7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη και τεχνική βοήθεια στις αιγυπτιακές ΜΚΟ και να συνεργάζονται μαζί τους για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, την ενίσχυση της κουλτούρας της κοινωνικής δράσης και των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα, που αποτελούν βασικά στοιχεία μιας εδραιωμένης και βιώσιμης δημοκρατίας·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου.