Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0424/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0424/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2013/2819(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0424/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0424/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0424/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről

(2013/2819(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–   tekintettel a vegyifegyver-tilalmi egyezményre (CWC) és a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezményre (BTWC),

–   tekintettel a nemzetközi humanitárius jogra,

–   tekintettel a menekültekről szóló genfi egyezményekre,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsának 2013. szeptember 6-i nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel különböző források szerint 2013. augusztus 21-én Gútában, Damaszkusz külvárosában vegyi fegyverek használatára került sor, ami több száz ember halálához és sérüléséhez vezetett;

B.  mivel az állítólagos vegyifegyver-támadás elkövetőinek kiléte továbbra sem került megerősítésre; mivel nem szabad elfelejteni, hogy az iraki tömegpusztító fegyverek létezésével kapcsolatos hamis állítások háborúba és folyamatos tragédiába sodorták az országot, amelynek megismétlődését el kell kerülni;

C. mivel az ENSZ vegyi fegyverek használatát vizsgáló csoportja mintákat gyűjtött az állítólagos vegyifegyver-használat helyszínén, és az elemzés folyamata most zajlik a Vegyi Fegyverek Betiltásának Szervezete (OPCW) által elismert legszigorúbb ellenőrzési normák betartásával; mivel a kormányok nem foglalhatnak állást a kérdésben az eredmények ismertetése előtt;

D. mivel az Egyesült Államok kormánya és Franciaország azzal fenyegetőzik, hogy katonai támadást indítanak Szíria ellen az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül is;

E.  mivel a NATO már részt vesz a Szíria elleni katonai támadás előkészületeiben;

F.  mivel a Szíria szárazföldi és tengeri határai körüli, valamint a Földközi-tenger keleti részén tapasztalható helyzet rendkívül ingatag amiatt, hogy a térségben különböző hadseregek és hadiflották vannak jelen; mivel ez a bizonytalanság könnyen átterjedhet a határokon az egész forrongó térségbe, ami beláthatatlan következményekkel járhat;

G. mivel Bassár el-Aszad szíriai elnök kormánya 2013. szeptember 9-én, hétfőn bejelentette, hogy üdvözli azt az orosz javaslatot, amely az Egyesült Államok katonai csapásainak megelőzésére irányul azáltal, hogy Damaszkusz átengedné a vegyi fegyverei feletti ellenőrzést nemzetközi ellenőröknek;

H. mivel a 2011 márciusában a szíriai rezsim által a lakossággal szemben alkalmazott brutális elnyomással kezdődő szíriai konfliktus fegyveres polgárháborúvá, sőt vallási csoportok közötti háborúvá súlyosbodott a szíriai katonai és biztonsági erők és a külső erők és országok által támogatott különböző felfegyverzett csoportok között; mivel a mindennapos vérontás a humanitárius jog kirívó megsértéseivel párosul, és az ENSZ becslései szerint több mint 100 000 halálesetet okozott, valamint 7 millió ember menekült külföldre és kényszerült elhagyni lakóhelyét az országon belül;

I.   mivel 2013 májusában az EU megszüntette a Szíria elleni fegyverembargót, ami elmélyítette a konfliktust, hiszen ez növelte a Szíria határait illegálisan átlépő, a különböző katonai csoportok felfegyverzésére szolgáló fegyverek és felszerelések mennyiségét, beleértve a kettős felhasználású eszközöket is; mivel – miközben az EU az elmúlt két évben több ízben is célzott szankciókat foganatosított Szíriával szemben, beleértve a beutazási tilalmat, a vagyonok befagyasztását, a luxuscikkek és a kettős felhasználású cikkek országba irányuló kivitelének tilalmát – ezek a szankciók nem jártak eredménnyel a konfliktus megoldása tekintetében;

J.   mivel a II. Genfi Konferencia elhalasztásra került; mivel az elmúlt napokban sok ország és vezető megismételte, hogy támogatja a szíriai konfliktus politikai megoldását;

1.  erőteljesen elítéli a vegyi fegyvereknek a szíriai nép ellen történő felhasználását, az elkövető kilététől függetlenül; ragaszkodik ahhoz, hogy az ENSZ vegyi fegyvereket vizsgáló csoportja időt kapjon küldetése teljesítésére;

2.  üdvözli a szíriai külügyminiszter azon nyilatkozatát, amelyben üdvözli a vegyi fegyverek feletti ellenőrzés nemzetközi ellenőröknek való átengedésére irányuló orosz javaslatot, és e javaslat végrehajtását kéri;

3.  ragaszkodik azon állítások kivizsgálásához, hogy a „lázadó erőket” Szaúd-Arábia látta el vegyi fegyverekkel;

4.  erőteljesen ellenez minden Szíria elleni katonai támadást; különösen ellenzi az Egyesült Államok és Franciaország által az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül bejelentett támadást; hangsúlyozza, hogy egy ilyen támadás az ENSZ Alapokmányának megsértését jelentené és tovább súlyosbítaná a helyzetet, ami beláthatatlan következményekkel járna az egész közel-keleti térség számára;

5.  ragaszkodik ahhoz, hogy Szíria jövőbeli sorsát kizárólag a szír nép határozhassa meg; támogatja a válság bárminemű külföldi beavatkozás nélküli, szíriaiak által történő politikai megoldását, amely olyan befogadó jellegű nemzeti párbeszédet tenne lehetővé, amelynek célja a szír nép politikai és demokratikus változásokkal kapcsolatos jogos törekvéseinek és aggodalmainak hathatós kezelése;

6.  valamennyi érintett felet és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjait arra kéri, hogy működjenek együtt a II. Genfi Konferencia összehívása érdekében;

7.  határozottan ellenzi a „védelmi felelősségnek” a katonai beavatkozás ürügyéül való felhasználását; hangsúlyozza, hogy a múltban az emberi jogok védelmét, a vegyi és tömegpusztító fegyverek bevetését használták fel ürügyként a Jugoszlávia és Irak elleni háborúk indoklására, és most ugyanez történik a Szíria elleni háború esetében;

8.  hangsúlyozza, hogy sok országban a lakosság jelentős része ellenzi a Szíria elleni támadást, és arra sürgeti a kormányokat, hogy hallgassanak népeik békés politikai megoldás iránti kérésére;

9.  határozottan ellenzi az ország felosztására irányuló terveket;

10. támogat minden olyan erőfeszítést, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a szíriai konfliktus békés megoldásának megtalálásához;

11. hangsúlyozza, hogy a fegyverkereskedelem és a fegyverek vagy akár halált nem okozó felszerelések szállítása is súlyosbította a konfliktust; felhív minden országot, hogy fejezzenek be mindenféle fegyverszállítást; felhívja a Tanácsot, hogy újra vezessen be embargót a Szíriába irányuló fegyverkivitelre;

12. fokozott nemzetközi támogatást és segítséget kér mind a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerülő, mind a szomszédos országokba távozó menekültek számára; aggódik amiatt, hogy egyre több a menekült, akik nyitott hajókon kockáztatják életüket azért, hogy Európába menekülhessenek, és kéri számukra menedékjog és támogatás biztosítását;

13. felhívja a Tanácsot, hogy vállaljon vezető szerepet a világ teljes tömegpusztító fegyverállományának környezetbarát alapon való betiltására és megsemmisítésére irányuló nemzetközi konferencia összehívásában;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Ligának.