Propunere de rezoluţie - B7-0424/2013Propunere de rezoluţie
B7-0424/2013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Siria

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2013/2819(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0424/2013
Texte depuse :
B7-0424/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0424/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

(2013/2819(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere Convenția privind armele chimice (CWC) și Convenția privind armele biologice și toxice (BTWC),

–   având în vedere prevederile dreptului internațional umanitar,

–   având în vedere Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților,

–   având în vedere declarația Consiliului Afaceri Externe din 6 septembrie 2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, potrivit unor diferite surse, au fost folosite arme chimice în Ghouta, la periferia Damascului, în data de 21 august 2013, ceea ce a dus la moartea și rănirea a sute de persoane;

B.  întrucât identitatea autorilor presupuselor atacuri cu arme chimice nu a fost până în prezent confirmată; întrucât ar trebui să se aibă în vedere faptul că afirmațiile false privind existența armelor de distrugere în masă (ADM) în Irak au condus la declanșarea războiului în țară și la o tragedie continuă și întrucât acest lucru nu ar trebui să se repete;

C. întrucât o echipă de inspectori ai ONU specializați în arme chimice a colectat probe în locul unde a avut loc presupusa utilizare a armelor chimice, iar procesul de analiză este în curs de desfășurare, cu respectarea celor mai ridicate standarde de verificare recunoscute de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC); întrucât guvernele nu ar trebui să adopte o poziție privind această chestiune înainte de publicarea rezultatelor;

D. întrucât administrația SUA și Franța amenință să lanseze un atac militar asupra Siriei, în ciuda lipsei unei decizii din partea Consiliului de Securitate al ONU;

E.  întrucât NATO este deja implicată în pregătirile pentru un atac militar îndreptat împotriva Siriei;

F.  întrucât situația din jurul frontierelor terestre și maritime ale Siriei, precum și în estul Mediteranei este extrem de volatilă, dată fiind prezența diferitelor armate și flote în regiune; întrucât situația s-ar putea extinde cu ușurință dincolo de frontiere și în toată această regiune marcată de turbulențe, consecințele acestui lucru fiind imprevizibile;

G. întrucât luni, 9 septembrie 2013, guvernul președintelui sirian Bashar al Assad a afirmat că salută propunerea Rusiei de a evita atacurile militare din partea SUA prin cedarea de către Damasc a controlului asupra armelor sale chimice în favoarea unor observatori internaționali;

H. întrucât conflictul din Siria, care a început în martie 2011 prin reprimarea brutală de către regimul sirian a populației sale, a escaladat, luând proporțiile unui război civil și chiar sectar, cu confruntări armate între forțele militare și de securitate siriene și diferitele grupări armate sprijinite de forțe exterioare și țări; întrucât vărsările de sânge zilnice sunt însoțite de încălcări flagrante ale dreptului umanitar și, potrivit estimărilor ONU, s-au soldat cu peste 100 000 de morți și fuga a 7 milioane de refugiați și persoane strămutate intern;

I.   întrucât, în mai 2013, UE a ridicat embargoul asupra armelor impus Siriei și acest lucru a dus la exacerbarea conflictului, întrucât a crescut volumul armelor și echipamentelor, inclusiv al produselor cu dublă utilizare, transferate ilegal peste frontierele Siriei în vederea înarmării diferitelor grupări militare; întrucât, deși UE a impus în decursul ultimilor doi ani sancțiuni specifice Siriei în mai multe etape, printre care o interdicție de călătorie, o înghețare a activelor și o interdicție privind exportul către această țară al bunurilor de lux și al produselor cu dublă utilizare, aceste sancțiuni nu au produs niciun rezultat în ceea ce privește soluționarea conflictului;

J.   întrucât Conferința Geneva II a fost amânată; întrucât, în ultimele zile, numeroase țări și lideri și-au reiterat sprijinul pentru soluționarea pe cale politică a conflictului sirian,

1.  critică aspru utilizarea armelor chimice împotriva poporului sirian, indiferent cine este autorul acestor fapte; insistă asupra faptului că ar trebui să se acorde timp echipei de inspectori ai ONU specializați în arme chimice să își finalizeze misiunea;

2.  salută declarația ministrului de externe al Siriei prin care se salută o propunere din partea Rusiei de a ceda controlul asupra armelor chimice în favoarea unor observatori internaționali și solicită punerea în aplicare a acestei propuneri;

3.  insistă asupra faptului că ar trebui să se efectueze investigații privind relatările potrivit cărora Arabia Saudită ar fi furnizat arme chimice „forțelor rebele”;

4.  se opune ferm oricărui atac militar împotriva Siriei; se opune, în special, atacului anunțat de către SUA și Franța fără să existe măcar o decizie din partea Consiliului de Securitate al ONU; subliniază faptul că o astfel de manevră ar constitui o încălcare a Cartei ONU și ar exacerba și mai mult situația, consecințele asupra regiunii Orientului Mijlociu în ansamblul său fiind imprevizibile;

5.  insistă asupra faptului că viitorul destin al Siriei trebuie să se afle în mâna poporului sirian; sprijină o soluție politică la conflict, convenită de sirieni, fără nicio intervenție străină, care ar permite un dialog național favorabil incluziunii și menit să abordeze preocupările și aspirațiile legitime ale poporului sirian privind schimbările politice și democratice;

6.  solicită tuturor părților interesate și membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU să depună eforturi pentru convocarea Conferinței Geneva II;

7.  se opune ferm utilizării principiului „responsabilității de a proteja” ca motiv pentru a justifica intervenția militară; subliniază că protecția drepturilor omului și utilizarea armelor chimice și a ADM au fost invocate în trecut pentru a justifica războaiele împotriva Iugoslaviei și Irakului, iar acum a unui război împotriva Siriei;

8.  subliniază faptul că, în numeroase țări, un mare procentaj al populației se opune unui atac împotriva Siriei și îndeamnă guvernele să asculte apelurile adresate de populațiile lor pentru găsirea unei soluții politice pe cale pașnică;

9.  se opune ferm planurilor de divizare a țării;

10. sprijină toate eforturile depuse pentru găsirea unei soluții pașnice la conflictul din Siria;

11. subliniază că comerțul cu arme și furnizarea de armament și chiar de echipamente neletale au dus la exacerbarea conflictului; invită toate țările să înceteze să furnizeze orice tip de arme; invită Consiliul să reintroducă embargoul asupra exportului de arme către Siria;

12. solicită sporirea sprijinului internațional și a asistenței acordate refugiaților, atât celor strămutați intern, cât și celor care se mută în țări învecinate; trage un semnal de alarmă privind numărul ridicat de refugiați care își riscă viața în nave deschise pentru a fugi în Europa și solicită să li se acorde acestora azil și sprijin;

13. invită Consiliul să preia inițiativa în ceea ce privește convocarea unei conferințe internaționale pentru interzicerea și distrugerea, într-un mod ecologic, a întregului arsenal mondial de arme de distrugere în masă (nucleare, chimice și bacteriologice);

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene și Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana, precum și Ligii Statelor Arabe.