Návrh uznesenia - B7-0424/2013Návrh uznesenia
B7-0424/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2013/2819(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0424/2013
Predkladané texty :
B7-0424/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0424/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

(2013/2819(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–   so zreteľom na Dohovor o chemických zbraniach (CWC) a Dohovor o biologických a toxínových zbraniach (BTWC),

–   so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo,

–   so zreteľom na ženevské dohovory o utečencoch,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady pre zahraničné veci zo 6. septembra 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa rôznych zdrojov boli chemické zbrane použité v Ghoute, na periférii Damasku, 21. augusta 2013 a v dôsledku ich použitia zomreli a boli zranené stovky ľudí;

B.  keďže totožnosť páchateľov údajných útokov chemickými zbraňami nebola potvrdená; keďže je potrebné pripomenúť, že nepravdivé tvrdenia o existencii zbraní hromadného ničenia (ZHN) v Iraku priviedla krajinu do vojny a dlhotrvajúcej tragédie, a preto by sa to nemalo opakovať;

C. keďže vyšetrovací tím OSN pre chemické zbrane zozbieral vzorky na mieste údajného použitia chemických zbraní a proces analýzy prebieha pri dodržiavaní najvyšších noriem overovania stanovených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW); keďže vlády by nemali zaujať postoj pred tým, ako budú známe výsledky;

D. keďže vlády USA a Francúzska hrozia vojenským útokom proti Sýrii napriek tomu, že Bezpečnostná rada OSN ešte neprijala žiadne rozhodnutie;

E.  keďže NATO sa už zapojilo do príprav na vojenský útok proti Sýrii;

F.  keďže situácia v okolí pozemných a námorných hraníc Sýrie a vo východnom Stredozemí je mimoriadne nestabilná vzhľadom na prítomnosť rôznych armád a flotíl v regióne; keďže by sa mohla ľahko rozšíriť cez hranice a do celej nepokojnej oblasti a dôsledky by boli nepredvídateľné;

G. keďže v pondelok 9. septembra 2013 vláda sýrskeho prezidenta Baššára al-Assada uviedla, že víta ruský návrh na odvrátenie vojenských útokov USA tým, že Sýria odovzdá kontrolu nad svojimi chemickými zbraňami medzinárodným pozorovateľom;

H. keďže konflikt v Sýrii, ktorý sa začal v marci 2011 brutálnymi represiami zo strany sýrskeho režimu proti obyvateľom krajiny, sa vystupňoval do občianskej a dokonca aj sektárskej vojny s ozbrojenými zrážkami medzi sýrskou armádou a bezpečnostnými silami a rôznymi ozbrojenými skupinami podporovanými vonkajšími silami a krajinami; keďže každodenné krviprelievania je sprevádzané zjavným porušovaním humanitárneho práva a podľa odhadov OSN si vyžiadal viac než 100 000 úmrtí a odchod 7 miliónov utečencov a vnútorne vysídlených osôb;

I.   keďže v máji 2013 Európska únia zrušila embargo na Sýriu, a tým sa konflikt prehĺbil, pretože sa tým zvýšil objem zbraní a vybavenia vrátane položiek dvojakého použitia nelegálne prevážaných cez Sýrske hranice na vyzbrojenie rôznych vojenských skupín; keďže zatiaľ čo EÚ v priebehu posledných dvoch rokov v niekoľkých kolách uvalila na Sýriu cielené sankcie vrátane zákazu cestovania, zmrazenia aktív a zákazu vývozu luxusného tovaru a tovaru s dvojakým použitím do krajiny, tieto sankcie nepriniesli žiadne výsledky, pokiaľ ide o vyriešenie konfliktu;

J.   keďže konferencia Ženeva II bola odložená; keďže v posledných dňoch mnohé krajiny a vedúci predstavitelia zopakovali svoju podporu politickému riešeniu sýrskeho konfliktu;

1.  dôrazne odsudzuje použitie chemických zbraní proti sýrskemu obyvateľstvu bez ohľadu na to, kto je zaň zodpovedný; trvá na tom, že tím OSN vyšetrujúci použitie chemických zbraní potrebuje čas na dokončenie svojej misie;

2.  víta vyhlásenie sýrskeho ministra zahraničných vecí, v ktorom uvítal ruský návrh na odovzdanie kontroly nad chemickými zbraňami medzinárodným pozorovateľom, a požaduje uskutočnenie tohto návrhu;

3.  trvá na tom, aby sa vyšetrili tvrdenia, podľa ktorých boli rebelom dodávané chemické zbrane zo Saudskej Arábie;

4.  je dôrazne proti akémukoľvek vojenskému zásahu proti Sýrii; je najmä proti ohláseným útokom USA a Francúzska bez akéhokoľvek rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN; zdôrazňuje, že takýto krok by predstavoval porušenie charty OSN a situáciu by ešte zhoršil, pričom dôsledky by pre celý región Blízkeho východu boli nepredvídateľné;

5.  trvá na tom, že budúci osud Sýrie musí pevne spočívať v rukách sýrskeho ľudu; podporuje politické riešenie konfliktu dohodnuté Sýrčanmi, a to bez akéhokoľvek zahraničného zásahu, ktoré by umožnilo všeobecný národný dialóg zameraný na skutočné naplnenie oprávnených očakávaní a záujmov sýrskeho ľudu týkajúcich sa politických a demokratických zmien;

6.  vyzýva všetky zainteresované strany a stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby sa pokúsili zvolať konferenciu Ženeva II;

7.  ostro odmieta použitie „povinnosti poskytovať ochranu“ ako zámienku na ospravedlnenie vojenského zásahu; zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv, použitie chemických zbraní a zbraní hromadného ničenia boli v minulosti použité ako zámienky vojen proti Juhoslávii a Iraku, a teraz sa používajú ako zámienka vojny proti Sýrii;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že v mnohých krajinách sa vysoké percento obyvateľstva stavia proti útoku proti Sýrii, a vyzýva vlády, aby si vypočuli volanie svojich obyvateľov po mierovom politickom riešení;

9.  dôrazne sa stavia proti plánom na rozdelenie krajiny;

10. podporuje všetko úsilie s cieľom pomôcť nájsť mierové riešenie sýrskeho konfliktu;

11. zdôrazňuje, že obchod so zbraňami a dodávky zbraní, ako aj nesmrtonosného vybavenia konflikt prehĺbili; vyzýva všetky krajiny, aby prestali dodávať všetky typy zbraní; vyzýva Radu, aby opätovne zaviedla embargo na vývoz zbraní do Sýrie;

12. požaduje rozšírenú medzinárodnú podporu a pomoc pre utečencov, a to vnútorne vysídlených, ako aj tých, ktorí odchádzajú do susedných krajín; upozorňuje na zvýšení počet utečencov, ktorí riskujú svoje životy v snahe doplaviť sa do Európy na otvorených plavidlách a žiadajú o udelenie azylu a podpory;

13. vyzýva Radu, aby prevzala hlavnú úlohu v snahe zvolať medzinárodnú konferenciu o zákaze a ekologickom zničení celého arzenálu zbraní hromadného ničenia – jadrového, chemického a bakteriologického;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie a Lige arabských štátov.