Predlog resolucije - B7-0424/2013Predlog resolucije
B7-0424/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Willy Meyer, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2013/2819(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0424/2013
Predložena besedila :
B7-0424/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0424/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji

(2013/2819(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju Konvencije o kemičnem orožju in Konvencije o biološkem in toksičnem orožju,

–   ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava,

–   ob upoštevanju Ženevske konvencije o statusu beguncev,

–   ob upoštevanju izjave Sveta za zunanje zadeve z dne 6. septembra 2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker različni viri poročajo, da je bilo 21. avgusta 2013 v Guti na obrobju Damaska uporabljeno kemično orožje, zaradi česar je bilo na stotine mrtvih in ranjenih;

B.  ker identiteta storilcev domnevnega napada s kemičnim orožjem še ni potrjena; ker ne smemo pozabiti, da so napačne trditve o obstoju orožja za množično uničevanje v Iraku državo pahnile v vojno in tragične razmere, ki še vedno trajajo, in ker se to ne bi smelo ponoviti;

C. ker je skupina inšpektorjev Združenih narodov za kemično orožje na kraju domnevne uporabe tega orožja zbrala vzorce, ki jih sedaj analizirajo v skladu z najvišjimi standardi preverjanja, ki jih priznava Organizacija za prepoved kemičnega orožja; ker vlade o tem vprašanju ne bi smele zavzeti stališča, dokler ne bodo znani rezultati;

D. ker ameriška administracija in Francija grozita, da bosta izvedli vojaški napad na Sirijo, kljub temu, da Varnostni svet Združenih narodov še ni sprejel nobene odločitve;

E.  ker se NATO že pripravlja na vojaški napad Sirije;

F.  ker so razmere na kopenskih in morskih mejah Sirije in v vzhodnem Sredozemlju zaradi prisotnosti različnih vojsk in ladjevja v tej regiji izjemno nestabilne; ker bi se lahko zlahka razširile prek mej na celotno nemirno območje, kar bi imelo nepredvidljive posledice;

G. ker je v ponedeljek, 9. septembra 2013, vlada sirskega predsednika Bašarja Al Asada dejala, da pozdravlja ruski predlog, da bi ZDA odvrnili od vojaškega napada, če bi Damask predal nadzor nad svojim kemičnim orožjem mednarodnim opazovalcem;

H. ker je konflikt v Siriji, ki se je začel marca 2011 z okrutnim zatiranjem, ki ga je sirski režim izvajal nad svojim prebivalstvom, prerasel v državljansko in celo sektaško vojno z oboroženimi spopadi med sirskimi vojaškimi in varnostnimi silami ter različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo zunanje sile in države; ker vsakodnevno prelivanje krvi spremljajo hude kršitve humanitarnega prava, zaradi česar je po ocenah Združenih narodov umrlo nad 100.000 ljudi, 7 milijonov pa je beguncev in notranje razseljenih oseb;

I.   ker je EU maja 2013 odpravila embargo na orožje za Sirijo, kar je konflikt še zaostrilo, saj se je povečala količina orožja in opreme, tudi blaga z dvojno rabo, ki se nezakonito prenaša prek sirskih mej za oboroževanje različnih vojaških skupin; ker je Evropska unija v zadnjih dveh letih uvedla ciljno usmerjene sankcije proti Siriji, vključno s prepovedjo potovanja, zamrznitvijo sredstev ter prepovedjo izvoza luksuznega blaga in blaga z dvojno rabo v to državo, ki pa niso dale nobenih rezultatov pri reševanju konflikta;

J.   ker je bila druga ženevska konferenca preložena; ker so v zadnjih dneh številne države in voditelji znova izrazili podporo politični rešitvi sirskega konflikta;

1.  odločno obsoja uporabo kemičnega orožja proti sirskemu narodu, ne glede na to, kdo je storilec; vztraja, da bi bilo treba skupini inšpektorjev Združenih narodov za kemično orožje omogočiti, da zaključi misijo;

2.  pozdravlja izjavo sirskega zunanjega ministra, ki se strinja z ruskim predlogom o predaji nadzora nad kemičnim orožjem mednarodnim opazovalcem, in poziva k uresničitvi tega predloga;

3.  vztraja, da bi bilo treba raziskati trditve, po katerih naj bi Savdska Arabija dobavljala kemično orožje uporniškim silam;

4.  odločno nasprotuje vsakršnemu vojaškemu napadu na Sirijo; še posebej nasprotuje napadu, ki sta ga napovedali ZDA in Francija, ne da bi o tem odločal Varnostni svet Združenih narodov; poudarja, da bi bila s tem kršena Ustanovna listina Združenih narodov, razmere pa bi se še poslabšale, kar bi imelo nepredvidljive posledice za celotno območje Bližnjega vzhoda;

5.  vztraja, da mora prihodnost Sirije ostati trdno v rokah njenih državljanov; podpira politično reševanje konflikta, o katerem se bodo dogovorili Sirci brez vsakršnega tujega vmešavanja, kar bo omogočilo vključujoč nacionalni dialog, katerega cilj bo učinkovito obravnavati želje in pomisleke sirskega prebivalstva pri političnih in demokratičnih spremembah;

6.  poziva vse zainteresirane strani in stalne člane Varnostnega sveta Združenih narodov, naj se zavzemajo za sklic druge ženevske konference;

7.  močno nasprotuje temu, da se vojaško posredovanje upravičuje na podlagi „odgovornosti za zaščito“; poudarja, da so s sklicevanjem na varstvo človekovih pravic ter uporabo kemičnega orožja in orožja za množično uničevanje v preteklosti upravičevali vojno proti Jugoslaviji in Iraku, sedaj pa tudi proti Siriji;

8.  poudarja dejstvo, da v številnih državah velik odstotek prebivalstva nasprotuje napadu na Sirijo, in poziva vlade, naj prisluhnejo pozivu svojega naroda k miroljubni politični rešitvi;

9.  odločno nasprotuje načrtom o delitvi te države;

10. podpira vsa prizadevanja za mirno rešitev sirskega konflikta;

11. poudarja, da se je zaradi trgovine z orožjem in njegove dobave, pa tudi dobave nesmrtonosne opreme, konflikt še bolj zaostril; poziva vse države, naj prenehajo dobavljati vsakršno orožje; poziva Svet, naj znova uvede embargo na izvoz orožja v Sirijo;

12. poziva k večji mednarodni podpori in pomoči za begunce, tako tiste, ki so notranje razseljeni, kot tiste, ki so se zatekli v sosednje države; opozarja na vse večje število beguncev, ki tvegajo življenje, ko bežijo v Evropo na odprtih plovilih, in poziva, naj se jim odobri azil in podpora;

13. poziva Svet, naj prevzame vodilno vlogo v prizadevanjih za sklic mednarodne konference o prepovedi in okolju prijaznem uničenju celotne svetovne zaloge orožja za množično uničevanje, tako jedrskega kot kemičnega in biološkega;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Sirske arabske republike, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje in Ligi arabskih držav.