Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0425/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0425/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas az EFD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2013/2819(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0425/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0425/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0425/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről

(2013/2819(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szíriáról szóló korábbi, különösen a 2012. február 16-i[1], 2012. szeptember 13-i[2] és 2013. május 23-i[3] állásfoglalásaira,

–    tekintettel az 1925-ben aláírt genfi jegyzőkönyvre, amely hadviselés esetén tiltja a vegyi fegyverek használatát,

–   tekintettel az 1972-ben aláírásra megnyitott és 1975-ben hatályba lépő, a biológiai fegyverekről szóló egyezményre,

–   tekintettel a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1993-ban aláírt egyezményre,

–   tekintettel az EU terrorizmus elleni küzdelemért felelős koordinátorának, Gilles de Kerchove-nak a Szíriában bevetett európai „külföldi harcosokról” szóló 2013. június 19-i nyilatkozatára,

–   tekintettel Carla del Ponténak, az ENSZ Szíriával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottsága tagjának az iszlám terroristák által Szíriában használt vegyi fegyverekkel kapcsolatos 2013. május 5-i nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2013. augusztus 21-én több száz szíriai polgári személyt – köztük nőket és gyermekeket – gyilkoltak meg egy támadásban vegyi fegyverek alkalmazásával Damaszkusztól keletre található városokban;

B.  mivel a szíriai tömeggyilkosságokkal kapcsolatban jelenleg zajlik az ENSZ vizsgálata, és mivel annak lezárultakor jelentést fog kapni az ENSZ főtitkára, aki tájékoztatni fogja az eredményekről a 193 tagállamot és a 15 tagú Biztonsági Tanácsot;

C. mivel az ENSZ szíriai munkacsoportjának megbízatása arra terjedt ki, hogy megvizsgálja a vegyi fegyverek számos alkalommal történő állítólagos felhasználását Szíriában az év korábbi részében;

D. mivel 2013. augusztus 29-én a brit alsóház elutasította a Szíria elleni katonai fellépés támogatását;

E.  mivel 2013. augusztus 31-én Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke bejelentette azon döntését, hogy az augusztus 21-i damaszkuszi vegyi támadásokra adott válaszként korlátozott büntetőcsapást mér Szíriára, de hozzátette, hogy a csapások végrehajtása előtt a Kongresszus jóváhagyását kéri;

F.  mivel a három éve tartó polgárháború következtében a szíriai humanitárius válság továbbra is rendkívül súlyos, a szíriai menekültek száma meghaladja a 2 milliót, és ennek a fele gyermek;

1.  a lehető leghatározottabban elítéli a polgári személyek ellen Szíriában vegyi fegyverekkel elkövetett tömeggyilkosságokat; részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; továbbá úgyszintén elítéli a konfliktus kezdete óta mindkét oldalon elkövetett gyilkosságokat és öldökléseket;

2.  felhívja az ENSZ-t, hogy mihamarabb hajtson végre alapos vizsgálatot a Szíriában elkövetett tömeggyilkosságok kapcsán és állapítsa meg, hogy ki felel értük; üdvözli a Szíriai Arab Köztársaságért felelős független nemzetközi vizsgálóbizottság tevékenységét; felkér a szíriai konfliktusban érintett minden felet valamennyi ENSZ-vizsgálóbizottság munkájának támogatására;

3.  ellenez bármiféle fegyveres beavatkozást Szíriában;

4.  hangsúlyozza, hogy Szíria ellen bármely erőszak alkalmazása csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatában foglalt megbízatás keretében történhet;

5.  hangsúlyozza, hogy a Szíriában végrehajtott büntető katonai beavatkozás – még ha időben és mértékében korlátozott is – kiterjeszthetné a konfliktust a térségre, ami a fokozódás veszélyével járna;

6.  mélyen aggódik amiatt, hogy amikor a jelenleg dzsihádistaként a lázadó erőkkel és az al-Kaidához kapcsolódó csoportokkal – például a Dzsabhat al-Nuszrával – együtt harcoló több száz európai állampolgár hazatér, ideológiai lelkesedésüket és harci tapasztalataikat arra használhatják fel, hogy másokat a radikalizálódásra és a dzsihád folytatására ösztönözzenek;

7.  úgy véli, hogy a konfliktust politikai úton lehetne megoldani az átmenet iránt ténylegesen elkötelezettekkel együtt, biztosítva ugyanakkor a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok egyetemes értékeinek tiszteletben tartását, különös tekintettel az etnikai, kulturális és vallási kisebbségek és a nők jogaira;

8.  elítéli a keresztények és az alaviták üldözését és lemészárlását, templomok százainak lerombolását, valamint az emberrablásokat, a nemi erőszakot és a gyilkosságokat;

9.  kéri, hogy Szíriában minden rászoruló kapjon azonnali humanitárius segítséget, különös tekintettel a sebesültekre, a menekültekre, az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyekre, a nőkre és a gyermekekre;

10. kéri az EU-t és a nemzeti kormányokat, hogy tegyenek megfelelő, felelős előkészületi intézkedéseket a humanitárius helyzet Szíriában tapasztalható romlására adott válaszul;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, valamint a szíriai konfliktusban érintett összes félnek.