Propunere de rezoluţie - B7-0425/2013Propunere de rezoluţie
B7-0425/2013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Siria

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas în numele Grupului EFD

Procedură : 2013/2819(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0425/2013
Texte depuse :
B7-0425/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0425/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

(2013/2819(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, în special cele din 16 februarie[1] și 13 septembrie 2012[2], precum și cea din 23 mai 2013[3],

–    având în vedere Protocolul de la Geneva din 1925, care interzice folosirea în război a armelor chimice,

–   având în vedere Convenția privind armele biologice, deschisă spre semnare în 1972 și în vigoare din 1975,

–   având în vedere Convenția privind interzicerea dezvoltării, a producerii, a acumulării și a folosirii armelor chimice și privind distrugerea acestora, semnată în 1993;

–   având în vedere declarația din 19 iunie 2013 a coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului, Gilles de Kerckhove, cu privire la „combatanții străini” europeni din Siria,

–   având în vedere declarația din 5 mai 2013 a Carlei del Ponte, membră a Comisiei internaționale independente de anchetă privind Siria, cu privire la recurgerea la arme chimice de către teroriștii islamiști din Siria,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 21 august 2013, sute de civili sirieni, inclusiv femei și copii, și-au pierdut viața în urma unui atac cu arme chimice care a avut loc în orașe situate la est de Damasc;

B.  întrucât ONU întreprinde în prezent o anchetă privind masacrele săvârșite în Siria și întrucât, după finalizarea acestei anchete, Secretarul General al ONU va primi un raport și va anunța concluziile acestuia celor 193 de state membre și celor 15 membri ai Consiliului de Securitate;

C. întrucât mandatul echipei ONU din Siria a avut drept obiect desfășurarea unei anchete privind presupusa utilizare a armelor chimice într-o serie de incidente care au avut loc în Siria anul acesta;

D. întrucât, la 29 august 2013, Camera Comunelor a Regatului Unit a refuzat să sprijine lansarea unei acțiuni militare în Siria;

E.  întrucât, la 31 august 2013, Președintele SUA, Barack Obama, a anunțat că a decis să lanseze atacuri limitate, cu rol punitiv, împotriva Siriei în semn de răspuns la atacurile chimice de la Damasc din 21 august, dar a adăugat că va încerca să obțină aprobarea Congresului înainte de a lansarea atacurilor;

F.  întrucât, după trei ani de război civil, criza umanitară din Siria este în continuare foarte gravă, în condițiile în care numărul refugiaților provenind din Siria a depășit două milioane, dintre care jumătate sunt copii,

1.  condamnă cu maximă fermitate uciderea în masă a civililor cu ajutorul armelor chimice săvârșită în Siria; transmite condoleanțe familiilor victimelor; condamnă în aceeași termeni asasinatele și masacrele comise de ambele tabere de la începutul conflictului;

2.  solicită Organizației Națiunilor Unite să finalizeze, cât mai curând posibil, o investigație completă a acțiunii de ucidere în masă comisă în Siria și să stabilească responsabilitățile; salută activitatea Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Republica Arabă Siriană, invită toate părțile la conflict să autorizeze accesul oricăreia dintre comisiile de anchetă ale ONU;

3.  se opune oricărei intervenții armate în Siria, indiferent de natura acesteia;

4.  subliniază că orice recurgere la forță împotriva Siriei ar trebui să aibă loc doar în cadrul unui mandat conferit printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU;

5.  subliniază că o intervenție militară punitivă în Siria, chiar dacă durata și sfera sa de acțiune sunt limitate, ar putea conduce la extinderea conflictului în regiune, existând grave riscuri de escaladare a acestuia;

6.  își exprimă deosebita îngrijorare în legătură cu faptul că, atunci când se vor întoarce acasă, cele câteva sute de cetățeni europeni care sunt în prezent combatanți în rândurile jihadiștilor alături de forțele rebele și de grupări care întrețin legături cu al-Qaeda în Siria, precum Jabhat al-Nusra, ar putea face uz de zelul lor ideologic și de experiența de luptă pentru a convinge și alte persoane să adopte poziții radicale și să participe la jihad;

7.  consideră că metoda-cheie de aplanare a acestui conflict constă într-o soluție politică adoptată împreună cu actorii angajați în mod real în favoarea tranziției, respectând totodată pe deplin valorile universale ale democrației, statului de drept, drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, acordând o atenție deosebită drepturilor minorităților etnice, culturale și religioase, precum și drepturilor femeilor;

8.  condamnă persecuțiile și masacrele comise împotriva creștinilor și a alauiților, distrugerea a sute de biserici și răpirile, violurile și asasinatele;

9.  solicită să se acorde de urgență asistență umanitară tuturor persoanelor care au nevoie de aceasta din Siria, acordându-se o atenție deosebită răniților, refugiaților, persoanelor strămutate intern, femeilor și copiilor;

10. solicită UE și guvernelor naționale să ia măsuri adecvate și responsabile pentru a se pregăti în eventualitatea unei agravări a situației umanitare din Siria;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.