Návrh uznesenia - B7-0425/2013Návrh uznesenia
B7-0425/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas v mene skupiny EFD

Postup : 2013/2819(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0425/2013
Predkladané texty :
B7-0425/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0425/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

(2013/2819(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenia zo 16. februára[1], z 13. septembra 2012[2] a z 23. mája 2013[3],

–    so zreteľom na ženevský protokol podpísaný v roku 1925, ktorý zakazuje použitie chemických zbraní vo vojne,

–   so zreteľom na Dohovor o biologických a toxínových zbraniach, ktorý bol sprístupnený na podpis v roku 1972 a nadobudol platnosť v roku 1975,

–   so zreteľom na Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o zničení ich zásob podpísaný v roku 1993,

–   so zreteľom na vyhlásenie Gillesa de Kerckhove, koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, o zahraničných bojovníkoch v Sýrii pochádzajúcich z Európy z 19. júna 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie Carly del Ponteovej, členky nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN pre Sýriu, o chemických zbraniach používaných islamskými teroristami v Sýrii z 5. mája 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 21: augusta 2013 boli pri útoku v mestách na východ od Damasku, v ktorom boli použité chemické zbrane, zabité stovky sýrskych civilistov vrátane žien a detí;

B.  keďže v súčasnosti prebieha vyšetrovanie OSN týkajúce sa hromadného zabíjania v Sýrii; a keďže po jeho ukončení sa vypracuje správa pre generálneho tajomníka OSN, ktorý jej výsledky oznámi 193 členským štátom a 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN;

C. keďže podľa mandátu mal tím OSN v Sýrii vyšetriť údajné použitie chemických zbraní pri viacerých incidentoch v Sýrii v priebehu tohto roka;

D. keďže 29. augusta 2013 dolná snemovňa britského parlamentu odmietla schváliť vojenskú akciu v Sýrii;

E.  keďže 31. augusta 2013 prezident Spojených štátov amerických Barack Obama oznámil, že rozhodol o uskutočnení obmedzených represívnych útokov na Sýriu v reakcii na chemické útoky v Damasku 21. augusta, ale pripomenul, že pred ich vykonaním sa bude snažiť získať súhlas Kongresu;

F.  keďže po troch rokoch občianskej vojny je humanitárna kríza v Sýrii veľmi vážna a počet utečencov zo Sýrie prekročil 2 milióny a z toho polovica sú deti;

1.  čo najrozhodnejšie odsudzuje masové vraždenie civilistov chemickými zbraňami v Sýrii; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; podobne odsudzuje zabíjanie a masakre na oboch stranách od začiatku konfliktu;

2.  vyzýva OSN, aby čo najskôr uskutočnila dôkladné vyšetrovanie masových vrážd v Sýrii a aby posúdila, kto je za ne zodpovedný; víta činnosť nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku; vyzýva všetky strany v sýrskom konflikte, aby umožnili prístup každej vyšetrovacej komisii OSN;

3.  je proti akémukoľvek ozbrojenému zásahu v Sýrii;

4.  zdôrazňuje, že k akémukoľvek použitiu sily v Sýrii by malo dôjsť len v rámci mandátu na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;

5.  zdôrazňuje, že represívny vojenský zásah v Sýrii, aj keď obmedzený časovo aj v rozsahu, by mohol rozšíriť konflikt v oblasti, pričom je nebezpečná perspektíva jeho eskalácie;

6.  je hlboko znepokojený tým, že keď sa stovky európskych džihádistov, ktorí v súčasnosti bojujú s rebelmi a skupinami prepojenými na sieť al-Káida v Sýrii, ako je Jabhat al-Nusra, vrátia domov, mohli svojim ideologickým zápalom a bojovými skúsenosťami inšpirovať ďalších, radikalizovať ich a viesť džihád;

7.  domnieva sa, že kľúč k vyriešeniu konfliktu spočíva v politickom riešení dosiahnutom v súčinnosti s tými, ktorí sa skutočne usilujú o transformáciu, pri súčasnom zabezpečení plného dodržiavania univerzálnych hodnôt demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, so zvláštnym zreteľom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín a žien;

8.  odsudzuje prenasledovanie a masakry kresťanov a Alawitov, zničenie stoviek kostolov, únosy, znásilnenia a vraždy;

9.  požaduje okamžitú humanitárnu pomoc pre všetkých tých v Sýrii, ktorí ju potrebujú, s osobitným zreteľom na zranených, utečencov, vnútorne vysídlené osoby, ženy a deti;

10. vyzýva EÚ a vlády členských štátov, aby prijali primerané opatrenia, zodpovedné opatrenia pripravenosti v reakcii na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Sýrii;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a všetkým stranám zapojených do konfliktu v Sýrii.