Predlog resolucije - B7-0425/2013Predlog resolucije
B7-0425/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas v imenu skupine EFD

Postopek : 2013/2819(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0425/2013
Predložena besedila :
B7-0425/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0425/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji

(2013/2819(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti z dne 16. februarja 2012[1], 13. septembra 2012[2] in 23. maja 2013[3],

–    ob upoštevanju Ženevskega protokola, podpisanega leta 1925, ki prepoveduje uporabo kemičnega orožja,

–   ob upoštevanju Konvencije o biološkem orožju, ki je bila predložena v podpis leta 1972, veljati pa je začela leta 1975,

–   ob upoštevanju Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju, ki je bila podpisana leta 1993,

–   ob upoštevanju izjave koordinatorja EU za boj proti terorizmu Gillesa de Kerckhova, o evropskih „tujih borcih“ v Siriji z dne 19. junija 2013,

–   ob upoštevanju izjave članice neodvisne mednarodne preiskovalne komisije ZN o Siriji Carle del Ponte o kemičnem orožju, ki so ga islamski teroristi uporabili v Siriji, z dne 5. maja 2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je bilo 21. avgusta 2013 v mestih vzhodno od Damaska v napadu s kemičnim orožjem ubitih na stotine sirskih civilistov, vključno z ženskami in otroki;

B.  ker poteka preiskava ZN o množičnih pobojih v Siriji in ker se bo po njenem zaključku poslalo poročilo generalnemu sekretarju ZN, ki bo rezultate sporočil 193 državam članicam ZN ter petnajstčlanskemu varnostnemu svetu;

C. ker je bila naloga ekipe ZN v Siriji raziskati domnevno uporabo kemičnega orožja v številnih letošnjih incidentih v tej državi;

D. ker je spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva 29. avgusta 2013 zavrnil vojaško posredovanje v Siriji;

E.  ker je predsednik ZDA Barack Obama 31. avgusta 2013 napovedal, da se je v odziv na napade s kemičnim orožjem v Damasku 21. avgusta odločil izvesti omejene kaznovalne napade, vendar je dodal, da bo pred njihovo izvedbo počakal na odobritev kongresa;

F.  ker so humanitarne razmere v Siriji po treh letih državljanske vojne še vedno zelo resne in se je število sirskih beguncev povzpelo čez dva milijona, do katerih je polovica otrok;

1.  ostro obsoja množični poboj civilnega prebivalstva s kemičnim orožjem v Siriji; izreka sožalje družinam žrtev; obsoja tudi ubijanje in pokole na obeh straneh od začetka konflikta;

2.  poziva Združene narode, naj čim prej izvedejo temeljito preiskavo množičnega poboja v Siriji in ocenijo, kdo je zanj odgovoren; pozdravlja dejavnosti neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski republiki; poziva vse strani v sirskem konfliktu, naj dovolijo dostop preiskovalnim komisijam ZN;

3.  nasprotuje vsem vrstam oboroženega posredovanja v Siriji;

4.  poudarja, da bi bila uporaba sile proti Siriji dopustna le v okviru mandata na podlagi resolucije varnostnega sveta ZN;

5.  poudarja, da bi lahko s kaznovalnim vojaškim posredovanjem v Siriji, četudi bi omejili njegov obseg in trajanje, poglobili konflikt v regiji, obstaja pa tudi nevarnost stopnjevanja nasilja;

6.  je globoko zaskrbljen, ker bi lahko na stotine Evropejcev, ki se zdaj borijo kot džihadski bojevniki z uporniškimi silami in skupinami, povezanimi z Al Kajdo v Siriji, kot je Džabhat al Nusra, po vrnitvi domov uporabilo svojo ideološko zanesenost in bojne izkušnje, da bi spodbudili druge k radikalizmu in sveti vojni;

7.  meni, da je za odpravo konflikta bistvena politična rešitev, dosežena v sodelovanju s tistimi, ki so dejansko zavezani prehodu, obenem pa zagotavljajo celovito spoštovanje univerzalnih vrednot demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še zlasti pa pravice etničnih, kulturnih in verskih manjšin ter žensk;

8.  obsoja preganjanje in pobijanje kristjanov in alavitov, rušenje na stotine cerkev ter ugrabitve, posilstva in umore;

9.  poziva k takojšnji humanitarni pomoči za vse pomoči potrebne v Siriji, zlasti ranjence, begunce, notranje razseljene osebe, ženske in otroke;

10. poziva EU in nacionalne vlade, naj sprejmejo ustrezne in odgovorne ukrepe za pripravljenost v odziv na slabšajoče se humanitarne razmere v Siriji;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter vsem stranem, vpletenim v konflikt v Siriji.