Propunere de rezoluţie - B7-0426/2013Propunere de rezoluţie
B7-0426/2013

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Siria

  10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0413/2013

  Procedură : 2013/2819(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0426/2013
  Texte depuse :
  B7-0426/2013
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0426/2013

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

  (2013/2819(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

  –   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, referitoare la ultimele rapoarte privind utilizarea armelor chimice la Damasc, din 21 august 2013, la marea urgență cu care se impune o soluționare politică a conflictului sirian, din 23 august 2013, și pe aceea care reflectă poziția convenită a UE cu privire la Siria, din 7 septembrie 2013,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât activiștii au afirmat că rachetele cu agenți chimici au lovit suburbiile Damascului Ain Tarma, Zamalka și Jobar la 21 august 2013, în cursul unui bombardament intens, executat de forțele guvernamentale înainte de răsăritul soarelui;

  B.  întrucât, potrivit Organizației Națiunilor Unite, de la începutul represiunii violente a protestatarilor pașnici din Siria, în martie 2011, au fost ucise peste 100 000 de persoane, majoritatea civili;

  1.  condamnă cu fermitate uciderea în masă a civililor prin utilizarea armelor chimice la 21 august 2013 care, conform serviciilor de informații occidentale, s-a soldat cu moartea a cel puțin 1400 de persoane, dintre care 400 erau copii;

  2.  consideră că folosirea armelor chimice, care constituie o formă de distrugere în masă biologică și chimică, nu poate rămâne fără răspuns și că comunitatea internațională are datoria morală de a reacționa pentru protejarea populației civile;

  3.  salută misiunea de inspecție din Siria a echipei Organizației Națiunilor Unite în legătură cu armele chimice; solicită Organizației Națiunilor Unite să finalizeze cercetările și să evalueze responsabilitățile; cere ca raportul echipei de inspectori să fie transmis cât mai repede cu putință Consiliului de securitate al ONU; cere membrilor Consiliului de securitate al ONU să ia în discuție uciderea în masă din Siria pe baza concluziilor grupului de experți al Organizației Națiunilor Unite și să evalueze măsurile care ar putea fi adoptate pentru a răspunde utilizării armelor chimice în Siria;

  4.  salută poziția UE cu privire la Siria, convenită în cadrul reuniunii informale a miniștrilor de externe din UE din 7 septembrie 2013; subliniază că situația din Siria impune o abordare comună coerentă din partea statelor membre; cheamă UE și statele membre să continue discuțiile despre situația din Siria în cadrul Consiliului Afaceri externe și să evalueze măsurile pe care UE le-ar putea adopta pentru a sprijini forțele democratice din cadrul opoziției siriene, să faciliteze dialogul și o abordare comună alături de alți membri ai comunității internaționale, cum sunt Statele Unite, Rusia, Turcia și Liga Arabă și să acorde asistență umanitară populației din Siria și din țările învecinate;

  5.  consideră că comunitatea internațională, în sens larg, ar trebui să definească o soluție politică pentru Siria care să permită stoparea violenței, prevenirea utilizării în continuare a armelor chimice și să promoveze o tranziție democratică;

  6.  solicită, în particular, Rusiei și Chinei, ca membri permanenți ai Consiliului de securitate al ONU, să-și asume responsabilitățile ce le revin și să faciliteze realizarea unei poziții comune și a unei soluții diplomatice a crizei siriene;

  7.  subliniază că, dacă dovezile confirmă utilizarea unor astfel de arme de distrugere în masă de către regimul Assad, acestuia să-i fie adresat un ultimatum în vederea punerii stocului de agenți chimici sub control internațional, ceea ce ar putea implica Rusia; subliniază faptul că regimul ar trebui, de asemenea, să se alăture în mod necondiționat procesului politic de pace de la Geneva;

  8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.