Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0427/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0427/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion az ALDE képviselőcsoport nevében
Hélène Flautre

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0413/2013

Eljárás : 2013/2819(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0427/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0427/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0427/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről

(2013/2819(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a szíriai helyzetről szóló 2012. február 16-i[1], a Szíriáról szóló 2012. szeptember 13-i[2], valamint a szíriai menekülteknek a szomszédos országokban tapasztalható helyzetéről szóló 2013. május 23-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló 2013. január 23-i, február 18-i, március 11-i, március 11-i, április 22-i, május 27-i, június 24-i, július 9-i, július 22-i és szeptember 22-i következtetéseire; tekintettel az Európai Tanács Szíriára vonatkozó, 2013. február 13-i következtetéseire,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton 2013. május 9-i, június 14-i, június 24-i, augusztus 21-i és augusztus 23-i nyilatkozataira, tekintettel az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa, Kristalina Georgieva nyilatkozataira, és különösen a 2013. szeptember 3-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2004. április 28-i 1540. számú határozatára, valamint az ENSZ főtitkárának és szóvivőjének számos nyilatkozatára, és különösen a 2013. augusztus 25-i, 26-i és 28-i, valamint szeptember 2-i és 3-i nyilatkozatokra,

–   tekintettel az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottságának Szíriáról szóló, 2013. július 18-i jelentésére,

–   tekintettel az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama 2013. augusztus 31-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a szíriai menekültek számáról szóló 2013. szeptember 3-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a szíriai akciócsoport által kiadott 2012. június 30-i záróközleményre („genfi közlemény”),

–   tekintettel az 1949-es genfi egyezményekre és az azokhoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvekre, különösen a fojtó, mérgező vagy egyéb gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának tilalmáról szóló, a Hágai Egyezményhez csatolt genfi jegyzőkönyvre, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezményben előírt szabályokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ENSZ 2013. szeptemberi becslése szerint legalább 100 000 ember, főleg polgári személyek veszítették életüket az elmúlt két évben Szíriában alkalmazott erőszak miatt; mivel az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint a régióban példa nélküli válság, kihívások és bizonytalanság miatt 4,25 millió ember kényszerült belföldön lakóhelye elhagyására, és több mint 2 millió szíriai menekült távozott főként Törökországba, Libanonba és Irakba, akiknek több mint ötven százaléka 17 év alatti gyermek;

B.  Mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2004. április 28-i 1540. számú határozata kijelenti, hogy „a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek elterjedése fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra”;

C. mivel a vegyi fegyverek Szíriában történő alkalmazását, valamint a rezsim magatartását és a civil lakosság ellen végrehajtott tetteit emberiség elleni bűncselekményeknek kell tekinteni, amelyek elkövetéséért a rezsimet el kell számoltatni, és amelyek súlyos fenyegetést jelentenek a régió stabilitására és a világ békéjére nézve; mivel a nyomásgyakorlás, a retorziók és a szankciók széles skálája, valamint egy nemzetközi bíróság áll készen arra, hogy megfelelő választ kapjanak – amennyiben beigazolódnak – a Bassár el-Aszad által elkövetett kegyetlenségek, akit senki sem kíván felmenteni felelőssége alól;

D. mivel az a tény, hogy az Aszad-rezsim képtelen biztonságban tartani vegyi fegyvereinek készletét, éppoly súlyos fenyegetést jelent a biztonságra és a stabilitásra Szíriában és az egész régióban egyaránt;

E.  mivel az Egyesült Államok elnöke úgy döntött, hogy kéri a Kongresszus jóváhagyását az erő alkalmazásához; mivel a brit parlament augusztus 29-én elutasította a Szíriában végrehajtandó beavatkozás elve mellett síkra szálló David Cameron miniszterelnök indítványát;

F.  mivel az Egyesült Államok szerint a katonai támadások célja válaszadás a vegyi fegyverek alkalmazására, valamint annak megakadályozása és potenciális lehetőségének csökkentése, hogy a szíriai kormány a jövőben ilyen fegyvereket bevethessen;

G. mivel a vegyi fegyverek alkalmazása nem maradhat válasz nélkül az EU és a nemzetközi közösség részéről, mivel kötelességük reagálni annak érdekében, hogy megvédjék a polgári lakosságot és kiküszöböljék annak kockázatát, hogy a jövőben ismét sor kerülhessen vegyi fegyverek bevetésére;

H. mivel 2013. augusztus 21-én Damaszkusz külvárosában nagyszabású vegyi támadást hajtottak végre, amelynek során több száz ember, közöttük sok nő és gyermek vesztette életét; mivel ez a támadás a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértése, háborús bűn és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény; mivel számos különböző forrásból származó információ megerősíti e támadás tényleges megtörténtét, és a jelek szerint biztos bizonyítéka van annak, hogy a szíriai rezsim a felelős e támadásokért, mivel csak a rezsim rendelkezik fegyverként felhasználható vegyi anyagokkal, valamint a megfelelő mennyiségben történő szállításukhoz szükséges eszközökkel;

I.   mivel Oroszország és Kína magatartása és vétója megakadályozta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa közös álláspontot fogadjon el a Szíriában kialakult válság tekintetében;

J.   mivel 2013. szeptember 1-jén az Arab Liga sürgette az ENSZ-t és a nemzetközi közösséget, hogy “az ENSZ chartájával és a nemzetközi joggal összhangban tegyen eleget kötelezettségeinek, és hozza meg a szükséges elrettentő intézkedéseket” a szíriai rezsimmel szemben; mivel az Arab Liga 2011-ben felfüggesztette Szíria tagságát, és 2013. március 26-án a szíriai forradalmi és ellenzéki erők nemzeti koalícióját fogadta el mint Szíria képviselőjét;

K. mivel 2013. augusztus 21-e, a Damaszkusz külvárosában fekvő al-Gútában végrehajtott támadás előtt az ENSZ egy vizsgálócsoportja Dr. Åke Sellström svéd tudós vezetésével engedélyt kapott a Szíriába történő belépésre, hogy vizsgálatot folytasson a vegyi fegyverek alkalmazása ügyében; mivel több nap telt el, amíg a szíriai kormány engedélyezte, hogy a vizsgálócsoport a nevezett támadás helyszínére, al-Gútába látogathasson; mivel a vizsgálócsoport mintákat vett, amelyek elemzésére Szírián kívül, a következő hetekben kerül majd sor; mivel a vizsgálócsoport 2013. augusztus 31-én elhagyta Szíriát;

L.  mivel a Külügyek Tanácsa 2013. május 27-én jóváhagyta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedések megújítását és különösen a fegyverembargó feloldását, lehetővé téve az EU tagállamai számára a katonai felszereléseknek, illetve a belső elnyomás céljaira alkalmas felszereléseknek a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója számára történő, és a polgári lakosság védelmére szolgáló értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét;

M. mivel a polgárháború folytatódásával a politikai és humanitárius helyzet napról-napra rosszabbodik, és a szíriai menekültek és a rászorulók száma drámaian növekszik; mivel az EU több mint 1,3 milliárd euróval járult hozzá a Szíriának és a Szíriával szomszédos, több mint 2 millió menekültet befogadó országoknak nyújtott humanitárius segítséghez;

N. mivel a szélsőséges csoportok és fegyveresek egyre növekvő szerepe mély aggodalomra ad okot, és alaposan mérlegelni kell az EU Szíriával és az egész érintett térséggel kapcsolatos fellépésének összefüggésrendszerében;

1.  a lehető legerélyesebben elítéli a civil lakosság tömeges legyilkolását Szíriában és az Aszad-rezsim Damaszkusz külvárosában, al-Gútában vegyi fegyverekkel végrehajtott támadását, amelynek során nyugati hírszerzők adatai szerint legalább 1400 ember, közöttük 400 gyermek vesztette életét; mély aggodalommal emlékeztet arra, hogy a Szaddam Husszein erői által civilekkel szemben Észak-Irakban végrehajtott támadás óta ez a vegyi fegyverekkel elkövetett legnagyobb tömeggyilkosság; emlékezteti Aszad elnököt a vegyi fegyverek használatát tiltó genfi jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeire, és felszólítja a szíriai hatóságokat, hogy szigorúan tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségeiknek;

2.  elítéli a törvénytelen, bírósági tárgyalás nélküli kivégzéseket és az emberi jogok megsértésének minden egyéb formáját, melyeket az Aszad-rezsimmel szemben álló szélsőséges csoportok és erők követtek el;

3.  aggodalmát fejezi ki a Szíriában jelenleg tapasztalható erőszak miatt, és felhív minden szereplőt, hogy haladéktanul vessenek véget az erőszaknak; emlékeztet a különböző regionális szereplők – többek között a fegyverszállítással kapcsolatos – szerepére, és attól tart, hogy a szíriai válság hatásai átgyűrűzhetnek a szomszédos országokba;

4.  részvétét fejezi ki az áldozatok családjának; ismételten kifejezi szolidaritását a szabadságért, méltóságért és demokráciáért küzdő szíriai emberekkel, és elismeréssel adózik bátorságuknak és elszántságuknak, különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre;

5.  hangsúlyozza, hogy a vegyi fegyverek e cinikus alkalmazását a nemzetközi közösség nem nézheti tétlenül; úgy véli, hogy a világos és erőteljes válaszlépés – és ha szükséges, az erő korlátozott mértékű és körültekintő alkalmazása – döntő fontosságú annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az ilyen bűntettek elfogadhatatlanok, és hogy nem maradhatnak büntetlenül; úgy gondolja, hogy e stratégia következetes összhangban áll az Európai Uniónak a konfliktus tárgyalások útján történő politikai rendezésére irányuló törekvésével; és hogy elejét kell vennünk egy olyan szörnyű precedens teremtésének, amelynek alapján ismét sor kerülhet Szíriában – vagy bárhol másutt – vegyi fegyverek bevetésére;

6.  kéri az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy mihamarabb zárja le a vegyi fegyverek Szíriában történő alkalmazásának megállapítása tekintetében végzett alapos vizsgálatát, és számoltassa el az ezért felelős személyeket; kéri az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy az ENSZ vizsgálócsoportjának megállapításai alapján vitassák meg a Szíriában elkövetett tömeges emberölés ügyét, és fontolják meg, hogy következésképpen milyen intézkedések elfogadására van szükség a vegyi fegyverek Szíriában történő alkalmazására adandó válasz érdekében;

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa mindeddig nem tett semmit, és nem hozott határozatot, amely erőteljes és hatásos nyomást fejtene ki annak érdekében, hogy Szíriában véget érjen az erőszak; különösen felhívja Oroszországot és Kínát arra, hogy tegyenek végre eleget kötelezettségeiknek, és járuljanak hozzá egy közös álláspont kialakításához; megjegyzi, hogy a jelenleg folyó diplomáciai erőfeszítések ellenére sem valószínű, hogy sikerül leküzdeni a Biztonsági Tanácson belüli ellenállást az Aszad-rezsim elleni katonai fellépés engedélyezésével szemben; ismételten leszögezi, hogy határozottan támogatja az ENSZ emberi jogi biztosának azon felhívását, hogy a Biztonsági Tanács hivatalos kivizsgálás céljából utalja a szíriai helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé;

8.  kéri az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet a szíriai konfliktus minden érintett felét mozgósító diplomáciai erőfeszítések megújításában annak érdekében, hogy sürgősen és konstruktív módon részt vegyen a Genf II. folyamatban, amelynek politikai megoldást kell találnia a szíriai válságra;

9.  véleménye szerint a nemzetközi közösségnek tárgyalások útján kell olyan politikai megoldást találnia Szíria számára, amely képes az erőszak megfékezésére, elejét veszi a vegyi fegyverek jövőbeni bevetésének és hozzájárul a szíriaiak vezette politikai átmenethez, eleget tesz a szír nép jogos igényeinek és a befogadó párbeszédre épül, mélyreható demokratikus reformfolyamatot indít útjára az összes demokratikus erő és a szír társadalom valamennyi rétegének részvételével és a nemzeti megbékélés szükségességének szem előtt tartásával, valamint elkötelezetten tiszteletben tartja a kisebbségek, köztük az etnikai, vallási, kulturális és egyéb kisebbségek jogait;

10. úgy véli, hogy a szíriai konfliktus tárgyalásos politikai rendezésének elérésére irányuló stratégiának magába kell foglalnia az alábbiakat: (1) segítség nyújtása minden formában a szíriai Legfelsőbb Katonai Tanács és a Bassár el-Aszad kormányával szemben álló más olyan szíriai szerveződések számára, amelyek megfelelő átvilágításon estek át és az Európai Unióval közös demokratikus értékeket és érdekeket képviselnek; (2) segítség nyújtása minden formában a szíriai politikai ellenzék számára, ideértve az ellenzéki koalíciót is; (3) erőfeszítések a Szíriában működő szélsőséges és terrorista csoportok elszigetelésére, megakadályozva, hogy befolyást gyakorolhassanak a jövőbeni átmeneti és állandó kormányra; (4) egyeztetés a szövetségesekkel és a partnerekkel; és (5) erőfeszítések az iráni kormány és mások által a szíriai rezsim számára juttatott támogatás korlátozására;

11. hangsúlyozza, hogy az EU különös felelősséget visel a szomszédságában fekvő országok stabilitása és biztonsága tekintetében, és rámutat, hogy a szíriai helyzet az uniós tagállamok közös megközelítését teszi szükségessé, a NATO-val együttműködve; felhívja ezért az EU-t és tagállamait, hogy kezdjenek intenzív diplomáciai erőfeszítésekbe katonai hírszerzésük együttműködése, bármely hadművelet politikai következményeinek mélyreható elemzése, valamint a katonai beavatkozás természetének, céljainak és időtartamának pontos meghatározása érdekében, döntést hozva arról, milyen intézkedéseket kell a EU-nak foganatosítania a vegyi fegyvereknek az Aszad-rezsim által történő alkalmazásra adandó válaszként; nyomatékosan kéri, hogy az EU összpontosítsa diplomáciai fellépését valamennyi mérvadó regionális szereplőre, közöttük Oroszországra, Iránra, Izraelre és Törökországra, és hogy e fellépés célja opciók kialakítása legyen a szíriai konfliktus tartós, a pluralista demokrácián és a jogállamiságon alapuló politikai rendezése tekintetében;

12. ismételten felszólítja Aszad elnököt és rezsimjét az azonnali távozásra, lehetővé téve ezáltal, hogy szíriaiak vezette békés, befogadó, működőképes és demokratikus átmenetre kerülhessen sor a lehető legrövidebb időn belül;

13. súlyos aggodalmának ad hangot a jelenlegi szíriai válság és a szomszédos országokra gyakorolt következményei miatt; emlékeztet arra, hogy elsősorban az Aszad-kormány a felelős lakosai jólétéért; kéri a szíriai lakosságnak és a szomszédos országoknak, különösen Libanonnak és Jordániának nyújtott humanitárius segítség fokozását; támogatja és üdvözli a Bizottság és az uniós tagállamok jelentős hozzájárulását a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási programokhoz, kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy tegyék meg a szükséges, felelősségteljes intézkedéseket a menekültek uniós tagállamokban történő fogadása tekintetében, csökkentve a feszültséget a Szíriával szomszédos országokban; kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy gyakoroljanak nyomást azokra az országokra, amelyek felajánlották segítségüket, de mégsem utalták át az ígért forrásokat;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Egyesült Államok kormányának és képviselőházának, a Jordán Hásimita Királyság kormányának és parlamentjének, a Libanoni Köztársaság kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, a szíriai forradalmi és ellenzéki erők nemzeti koalíciójának, valamint a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.