Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0442/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0442/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai konfliktus keltette menekülthullám problémájának leküzdésére irányuló uniós és tagállami intézkedésekről

4.10.2013 - (2013/2837(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2837(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0442/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0442/2013
Elfogadott szövegek :

B7‑0442/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai konfliktus keltette menekülthullám problémájának leküzdésére irányuló uniós és tagállami intézkedésekről

(2013/2837(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szíriáról szóló korábbi, különösen a 2012. február 16-i[1], 2012. szeptember 13-i[2], 2013. május 23-i[3] és 2013. szeptember 12-i[4] állásfoglalásaira, valamint a fegyveres konfliktus elől menekülőkről szóló állásfoglalására,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló 2013. január 23-i, február 18-i, március 11-i, április 22-i, május 27-i, június 24-i, július 9-i és július 22-i következtetéseire, tekintettel az Európai Tanács Szíriára vonatkozó, 2013. február 8-i következtetéseire,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton által a vegyi fegyverek damaszkuszi bevetésével kapcsolatos legutóbbi jelentésekről tett, 2013. augusztus 21-i, a szíriai konfliktus politikai megoldásának sürgető szükségességéről tett (az Unió Szíriáról elfogadott 2013. szeptember 7-i álláspontját tükröző) 2013. augusztus 23-i, a Szíria vegyi fegyvereinek nemzetközi ellenőrzés alá helyezésére irányuló javaslatról tett, 2013. szeptemberi 10-i, a szíriai vegyi fegyverekről szóló orosz–amerikai megállapodást követően tett, 2013. szeptember 14-i, valamint az általa a Parlament, 2013. szeptember 11-i strasbourgi plenáris ülésén tett nyilatkozatokra,

–   tekintettel az Európai Bizottság nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa, Kristalina Georgieva által a szíriai menekültekről és az EU válaszintézkedéseiről tett nyilatkozatokra, különösen a szíriai válság sújtotta térségből érkező menekültek számára vonatkozó legfrissebb adatokról szóló, 2013. szeptember 3-i nyilatkozatára, valamint a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) által Szíriáról készített helyzetjelentésekre és tájékoztatókra,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa, António Guterres által a Bel- és Igazságügyi Tanács 2013. július 18-i, vilniusi nem hivatalos ülésén tett megállapításokra[5],

–   tekintettel a Biztonsági Tanács számára az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettesének és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátorának, Valerie Amosnak a Szíriáról szóló feljegyzéseire, különösen a 2013. április 18-ira,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa által 2013. szeptember 4-én a Szíriával szomszédos országok számára szervezett miniszteri találkozón kiadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Szíriáról elfogadott határozataira,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és bánásmódok elleni egyezményre, a gyermekek jogairól szóló egyezményre és az ahhoz csatolt, a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, valamint a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményre, amelyek mindegyikének Szíria részes fele,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78., 79. és 80. cikkére,

–   tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2013. szeptember 20-ig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a szomszédos országokban és Észak-Afrikában összesen 1 929 227 szíriai menekültet regisztrált; mivel a nem regisztrált menekültekkel együtt a menekültek összlétszáma 2 102 582-re tehető; mivel ugyanezen források szerint a szíriai menekültek 76%-a nő és gyermek; mivel 410 000 szíriai menekült gyermek általános iskolás korú (5 és 11 év közötti); mivel az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala a szerint 2013. szeptember 9-én a belső menekültek száma 4,25 milliót tett ki;

B.  mivel az UNHCR adatai szerint 2013. szeptember 20-án a fogadó országokban tartózkodó menekültek létszáma az alábbiak szerint alakult (a regisztrációra várakozókkal együtt): Törökország: 492 687; Libanon: 748 608; Jordánia: 531 768; Irak: 190 857; Egyiptom: 124 373; Marokkó, Algéria és Líbia: 14 289 (regisztrált); mivel naponta szíriaiak ezrei menekülnek a szomszédos országokba és az ENSZ szíriai regionális reagálási tervének előrejelzése szerint a szíriai menekültek összlétszáma 2013 végére elérheti a 3,5 millió főt;

C. mivel 2013-ban tovább nőtt a szíriai állampolgárok által benyújtott, uniós menedékjog iránti kérelmek száma: a konfliktus 2011-es kezdete óta 52 037 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be az Európai Unióban és a legközelebbi szomszédos országokban (Svájcban és Norvégiában);

D. mivel az Unió 28 tagállamában beérkező kérelmek 59%-át Németországhoz (14 842) és Svédországhoz (14 083) nyújtották be; mivel, bár más országokban is jelentősen megemelkedett a kérelmek száma, csupán egy tagállamhoz érkezett több mint 2000 kérelem (az Egyesült Királysághoz, 2634);

E.  mivel az Európába menekülő szíriaiak összlétszámáról és az európai országokban menedékjogot keresők és jelen lévők számáról nincsenek teljesen pontos és megbízható adatok; mivel az UNHCR szerint e hiányosságok, valamint a menedékjog iránti kérelmek uniós tagállamokbeli megítélési gyakorlatára vonatkozó statisztikák és adatok hiányos volta ellenére is lehet az adatokból arra következtetni, hogy az Európai Unióban továbbra is hiányosságok vannak a szíriaiak védelme terén;

F.  mivel a szíriai menekültválság az újonnan felülvizsgált közös európai menekültügyi rendszer első próbaköve;

G. mivel az uniós jogszabályok már biztosítanak néhány olyan, humanitárius vízum kiadását lehetővé tevő eszközt, mint a Vízumkódex[6] és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex[7];

H. mivel a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy használják a Menekültügyi és Migrációs Alapban a jövőben rendelkezésre bocsátandó, valamint a „A menekültek áttelepítésének elősegítése vészhelyzetekben” elnevezésű előkészítő intézkedés keretében rendelkezésre álló forrásokat, mely többek között a következő intézkedéseket foglalja magában: az UNHCR által már menekültként elismert személyek támogatása; sürgősségi fellépések támogatása elsőbbséget élvező menekültcsoportok esetében, akiket fegyveres támadás ér, és akik olyan helyzetben vannak, amely rendkívül kiszolgáltatottá teszi őket, és az életüket fenyegeti; szükség esetén további pénzügyi támogatás nyújtása az UNHCR-nek, valamint a tagállamokban és uniós szinten tevékenykedő összekötő szervezeteinek;

1.  súlyos aggodalmát fejezi ki a folytatódó szíriai humanitárius válság miatt, amely komoly terhet ró a szomszédos országokra is; aggódik amiatt, hogy a menekültek kiáramlása továbbra is növekvő tendenciát mutat, és semmi jel nem utal arra, hogy a hamarosan véget érne;

2.  elismeréssel adózik a szomszédos országok hatóságainak erőfeszítéseiért és szolidaritásáért, valamint azért a nagylelkűségért, amellyel ezen országok lakossága segíti a Szíriából áramló menekülteket;

3.  üdvözli Szíria szomszédos országainak befogadó politikáját, és kéri őket, hogy tartsák nyitva határaikat a Szíriából áramló valamennyi menekült előtt;

4.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyre több szíriai teszi kockára életét azzal, hogy veszedelmes hajóútra szánva el magát a Földközi-tengeren át kíván bejutni az EU-ba;

5.  üdvözli, hogy az EU és tagállamai több mint 1 milliárd eurót irányoztak elő a Szíriában és Szírián kívül élő szíriaiaknak történő humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtásra; megállapítja, hogy a szíriai válságban az EU a legbőkezűbb humanitárius adományozó; felszólítja az EU-t e finanszírozás elosztásának nyomon követésére is;

6.  kéri az EU-t, hogy a továbbiakban is tartsa fenn a szíriai lakosság és a szomszédos országokban tartózkodó menekültek szükségleteinek kielégítését célzó humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtáshoz adott bőkezű pénzügyi támogatást;

7.  bátorítja a tagállamokat, hogy a meglévő nemzeti kvótákon felül és humanitárius befogadás keretében végrehajtott áttelepítéssel segítsenek kielégíteni a sürgős szükségleteket;

8.  kéri a nemzetközi közösséget, az EU-t és tagállamait, hogy a kivételes humanitárius válságra tekintettel folytassák a segítségnyújtást, és kötelezzék el magukat a Szíriával szomszédos országoknak való hatékony segítségnyújtás iránt;

9.  kéri az EU-t, hogy hívjon össze humanitárius konferenciát a szíriai menekültválság kapcsán, elsőbbséget adva a régió fogadó országaiba (különösen Libanonba, Jordániába, Törökországba és Irakba) irányuló fellépéseknek a folyamatosan növekvő menekülttömegek befogadására és határaik nyitva tartására tett erőfeszítéseik támogatása céljából; hangsúlyozza, hogy egy ilyen konferencián valamennyi uniós intézménynek és civil társadalmi szervezetnek képviseltetnie kell magát, és hogy a konferenciának a humanitárius erőfeszítésekre és az EU-nak a szíriai konfliktus lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekben való szerepvállalásának fokozására kell összpontosítania;

10. hangsúlyozza, hogy e pillanatban fontos lenne konkrétan megvizsgálni, hogy a tagállamok tehetnek-e többet a Szíriának való védelmi segítségnyújtás megerősítésére, s ha igen, hogyan és mikor; kiemeli a szolidaritás, valamint az EU által összességében biztosított védelmi segítségnyújtás fokozott együttműködésen, információmegosztáson, kapacitásépítésen és politikai párbeszéden keresztül történő proaktív megerősítésének fontosságát;

11. üdvözli a tagállamok között kialakult általános egyetértést a tekintetben, hogy a szíriai állampolgárokat nem kell visszaküldeni Szíriába; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egységesebb megközelítésre és a különösen nagy nyomásnak kitett tagállamokkal vállalt szolidaritás fokozására van szükség a szíriai menekültek befogadása ügyében; kéri a tagállamokat a közös európai menekültügyi rendszer különböző eszközeire vonatkozó valamennyi rendelkezés megfelelő végrehajtásának biztosítására;

12. kéri a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen uniós jogszabályok és eljárások állnak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik a hazájukat elhagyó szíriai menekültek EU-ba való biztonságos ideiglenes belépését; megjegyzi, hogy előnyben kell részesíteni az EU-ba való jogszerű belépést a szabálytalan belépéssel szemben, amely veszélyeket – többek között emberkereskedelemmel összefüggő kockázatokat – hordoz magában; megállapítja, hogy egyes tagállamok (pl. Svédország) állandó tartózkodási engedélyt, mások (pl. Németország) ideiglenes tartózkodási engedélyt adtak a szíriai állampolgároknak;

13. emlékezteti a tagállamokat, hogy a konfliktus sújtotta övezetből érkező, nemzetközi védelemért folyamodó szíriaiakat az illetékes nemzeti menekültügyi hatóságokhoz kell irányítani, méltányos és hatékony menekültügyi eljárásokat biztosítva számukra;

14. felkéri az EU-t, hogy hozza meg a szükséges felelősségteljes intézkedéseket arra az esetre, amennyiben tagállamait is elérné a menekülthullám; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék továbbra is nyomon a helyzet alakulását, és készítsenek vészhelyzeti tervet, fenntartva az ideiglenes védelemről szóló irányelv[8] alkalmazásának lehetőségét, amennyiben a körülmények szükségessé teszik;

15. emlékezteti a tagállamokat a tengeri mentési műveletekre vonatkozó, rendelkezésre álló eszközök alkalmazásának lehetőségére;

16. felhívja a tagállamokat a visszaküldés tilalmának tiszteletben tartására, a hatályos nemzetközi és uniós joggal összhangban;

17. felkéri illetékes bizottságait, hogy kövessék továbbra is nyomon Szíriában és a szomszédos országokban a helyzet alakulását, és a tagállamok ezzel kapcsolatban tett intézkedéseit;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, az Arab Liga főtitkárának, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, a Szíriával szomszédos országok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a szíriai konfliktusban érintett valamennyi félnek.