Prijedlog rezolucije - B7-0471/2013Prijedlog rezolucije
B7-0471/2013

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora NSA-a

  16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0468/2013

  Postupak : 2013/2831(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0471/2013
  Podneseni tekstovi :
  B7-0471/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B7-0471/2013

  Rezolucija Europskog parlamenta o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora NSA-a

  (2013/2831(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

  –  uzimajući u obzir članak 87. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 225. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 226. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 218. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 234. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir članak 314. UFEU-a,

  –  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[1],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a[2],

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/412/EU od 13. srpnja 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma i popratne deklaracije Komisije i Vijeća,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2009. o predviđenom međunarodnom sporazumu kojim bi se Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država učinili dostupni podaci o financijskim transakcijama radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorizma[3],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2010. o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[4],

  –  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 5. svibnja 2010. o Preporukama Komisije Vijeću za odobravanje otvaranja pregovora o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se Ministarstvu financija SAD-a učinili dostupni podaci o financijskim transakcijama radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorizma[5],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2010. o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[6] i preporuku svog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

  –  uzimajući u obzir izvješća (SEC(2011)0438) od 30. ožujka 2010. i (SWD(2012)0454) od 14. prosinca 2012. o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[7],

  –  uzimajući u obzir izvješće od 1. ožujka 2011. o inspekciji provedbe sporazuma TFTP od strane Europola, koju je u studenom 2010. provelo Zajedničko nadzorno tijelo Europola,

  –  uzimajući u obzir javnu izjavu Zajedničkog nadzornog tijela Europola od 14. ožujka 2012. o provedbi Sporazuma o TFTP-u,

  –  uzimajući u obzir ocjenu rezultata njegove treće inspekcije od 18. ožujka 2013. u vezi s provedbom zadaća Europola u skladu sa Sporazumom o programu za praćenje financiranja terorizma, koju je sačinilo Zajedničko nadzorno tijela Europola,

  –  uzimajući u obzir pismo Paula Breitbartha iz nizozemskog tijela za zaštitu podataka od 18. travnja 2011. predsjedniku izaslanstva tima EU-a za zajedničku reviziju TFTP-a,

  –  uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma od 7. lipnja 2011. u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. upućeno gđ. Melissi A. Hartman, zamjenici pomoćnika ministra u Ministarstvu financija SAD-a,

  –  uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. od 21. prosinca 2012. upućeno Juanu Fernandu Lópezu Aguilaru, predsjedniku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

  –  uzimajući u obzir pismo povjerenice Malmström od 12. rujna 2013. Davidu Cohenu, podtajniku za terorističke i financijske istrage u Ministarstvu financija SAD-a i odgovor podtajnika Cohena od 18. rujna 2013.,

  –  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2011. pod naslovom „Europski sustav za praćenje financiranja terorizma: raspoložive opcije” (COM(2011)0429),

  –  uzimajući u obzir pisana pitanja E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 i E-000351/2013,

  –  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma (u daljnjem tekstu „Sporazum“) stupio na snagu 1. kolovoza 2010.;

  B.  budući da se u tiskovnim priopćenjima navodi da Nacionalna sigurnosna agencija SAD-a (NSA) ima izravan pristup informacijskim sustavima brojnih privatnih poduzeća te da je dobila izravan pristup podacima o financijskim transakcijama koji se odnose na financijske transfere i povezane podatke od pružatelja podataka o međunarodnim financijskim transakcijama trenutno obuhvaćenih Sporazumom;

  C.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 4. srpnja 2013. o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u različitim državama članicama i njihovom utjecaju na privatnost građana EU-a Parlament svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove naložio da provede temeljitu istragu o tom pitanju u suradnji s nacionalnim parlamentima i skupinom stručnjaka iz EU-a i SAD-a koju je osnovala Komisija te da do kraja godine o tome podnese izvješće;

  D.  budući da je, nakon odbijanja privremenog Sporazuma o Programu za praćenje financiranja terorizma, većina u Europskom parlamentu nažalost odobrila samo sadašnji Sporazum o Programu za praćenje financiranja terorizma premda se njime nisu predvidjele zaštitne mjere za sprečavanje prijenosa većih količina podataka i nedovoljne neovisne sudske kontrole;

  E.  budući da je Ministarstvo financija SAD-a klasificiralo veliku količinu relevantnih informacija u pogledu ovog Sporazuma kao „Secret UE“;

  F.  budući da u skladu s radnom skupinom za zaštitu podataka iz članka 29. sadašnji postupak ostvarivanja prava pristupa možda nije prikladan i da u praksi možda neće biti moguće ostvarivati pravo ispravljanja, brisanja i blokiranja;

  G.  budući da Komisija potvrđuje da bi Europska unija trebala uspostaviti sustav kojim se omogućuje crpljenje podataka na tlu EU-a;

  H.  budući da je Komisija pozvana da najkasnije do 1. kolovoza 2011. Parlamentu i Vijeću podnese pravni i tehnički okvir za crpljenje podataka na teritoriju EU-a;

  I.  budući da je umjesto podnošenja pravnog i tehničkog okvira za crpljenje podataka na teritoriju EU-a Komisija 13. srpnja 2011. predstavila opis različitih koraka koje je poduzela za uspostavljanje takvog pravnog i tehničkog okvira te predočila preliminarne rezultate i neke teoretske opcije za Europski sustav za praćenje financiranja terorizma ne ulazeći pritom u detalje;

  1.  s obzirom na to da je glavni cilj EU-a promicanje slobode pojedinca smatra da i dalje treba provoditi sigurnosne mjere, uključujući protuterorističke mjere, u skladu s vladavinom prava i obvezama koje proizlaze iz temeljnih prava, uključujući ona koja se odnose na privatnost i zaštitu podataka;

  2.  ponavlja svoje protivljenje Sporazumu jer se njime ne uspijevaju osigurati dovoljne zaštitne mjere protiv prijenosa veće količine osobnih podataka ili neovisni nadzor;

  3.  ističe da sporazume o razmjeni podataka sa SAD-om treba temeljiti na usklađenom okviru pravnih podataka kojim se osiguravaju pravno obvezujući standardi zaštite osobnih podataka, uključujući ograničenje podataka na temelju svrhe, smanjenje količine podataka, informacije, pristup, ispravljanje, brisanje i pravnu zaštitu;

  4.  tumači da NSA presretanjem podataka iz sporazuma SWIFT koje nije utemeljeno na Sporazumu krši članak 4. Sporazuma, što bi automatski trebalo voditi k raskidu Sporazuma.

  5.  žali zbog činjenice da niti jedna država članica nije zatražila pomoć jedinice Europola za kibernetički kriminal prilikom istrage optužbi prema kojima tijela SAD-a imaju neovlašten pristup ili eventualno „stražnji ulaz“ za pristup serverima SWIFT-a;

  6.  uvjeren je da Sporazum općenito nije proveden u skladu sa svojim odredbama, posebno s odredbama iz članaka 4., 12., 13., 15. i 16., te da stoga njime nije osigurano poštovanje načela zaštite podataka poput ograničavanja podataka na temelju svrhe odnosno načela nužnosti i proporcionalnosti;

  7.  traži od Komisije da poduzme odgovarajuće korake za trenutačno ukidanje Sporazuma;

  8.  od Komisije očekuje da bez daljnje odgode predstavi zakonski prijedlog pravnog i tehničkog okvira za crpljenje podataka na teritoriju EU-a; očekuje da će se tim prijedlogom zajamčiti:

    (a)  potpunu usklađenost s europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka,

  (b)  da se ne crpe podaci o jedinstvenom području platnog prometa u eurima ni nacionalni financijski podaci, bez obzira na sustav u kojem se obrađuju,

  (c)  da se podaci ne crpe niti ne zadržavaju bez prethodnog odobrenja;

  (d)  da umjesto Europola zahtjeve za crpljenje podataka u smislu njihove usklađenosti s odredbama prijedloga u svakom pojedinačnom slučaju provjerava neovisno sudsko tijelo;

  9.  zahtijeva da se svi relevantni podaci i dokumenti, uključujući osnovne podatke obavještajnih službi, odmah stave na raspolaganje nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta radi pregleda;

  10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.