Prijedlog rezolucije - B7-0472/2013Prijedlog rezolucije
B7-0472/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Alexander Alvaro, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0468/2013

Postupak : 2013/2831(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0472/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0472/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0472/2013
Rezolucija Europskog parlamenta o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost
(2013/2831(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir članak 87. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 225. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 226. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 218. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 234. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 314. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[1],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a[2],

–   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/412/EU od 13. srpnja 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[3] i popratne deklaracije Komisije i Vijeća,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2009. o predviđenom međunarodnom sporazumu kojim bi se Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država učinili dostupni podaci o financijskim transakcijama radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorizma[4],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2010. o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[5],

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 5. svibnja 2010. o Preporukama Komisije Vijeću za odobravanje otvaranja pregovora o sklapanju sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se Ministarstvu financija SAD-a učinili dostupni podaci o financijskim transakcijama radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorizma[6],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2010. o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma[7] i preporuku svog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–   uzimajući u obzir Izvješća (SEC(2011)0438) od 30. ožujka 2010. i (SWD(2012)0454) od 14. prosinca 2012. o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma,

–   uzimajući u obzir izvješće od 1. ožujka 2011. o inspekciji provedbe Sporazuma o programu za praćenje financiranja terorizma od strane Europola, koju je u studenom 2010. provelo Zajedničko nadzorno tijelo Europola,

–   uzimajući u obzir javnu izjavu Zajedničkog nadzornog tijela Europola od 14. ožujka 2012. o provedbi Sporazuma o programu za praćenje financiranja terorizma,

–   uzimajući u obzir ocjenu rezultata njegove treće inspekcije od 18. ožujka 2013. u vezi s provedbom zadaća Europola u skladu sa Sporazumom o programu za praćenje financiranja terorizma, koju je sačinilo Zajedničko nadzorno tijela Europola,

–   uzimajući u obzir pismo Paula Breitbartha iz nizozemskog tijela za zaštitu podataka od 18. travnja 2011. predsjedniku izaslanstva tima EU-a za zajedničku reviziju Programa za praćenje financiranja terorizma,

–   uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma od 7. lipnja 2011. u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. upućeno gđi Melissi A. Hartman, zamjenici pomoćnika ministra u Ministarstvu financija SAD-a,

–   uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma od 21. prosinca 2012. u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. upućeno Juanu Fernandu Lópezu Aguilaru, predsjedniku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–   uzimajući u obzir pismo povjerenice Malmström od 12. rujna 2013. Davidu Cohenu, podtajniku za terorističke i financijske istrage u Ministarstvu financija SAD-a i odgovor podtajnika Cohena od 18. rujna 2013.,

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2011. pod naslovom „Europski sustav za praćenje financiranja terorizma: raspoložive opcije” (COM(2011)0429),

–   uzimajući u obzir pisana pitanja E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 i E-000351/2013,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Državama za namjene Programa za praćenje financiranja terorizma (u daljnjem tekstu „Sporazum“) stupio na snagu 1. kolovoza 2010.;

B.  budući da se u tiskovnim priopćenjima navodi da Nacionalna sigurnosna agencija SAD-a (NSA) ima izravan pristup informacijskim sustavima brojnih privatnih poduzeća te da je dobila izravan pristup podacima o financijskim transakcijama koji se odnose na financijske transfere i povezane podatke od pružatelja podataka o međunarodnim financijskim transakcijama trenutno obuhvaćenih Sporazumom;

C. budući da je u svojoj Rezoluciji od 4. srpnja 2013. o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u različitim državama članicama i njihovom utjecaju na privatnost građana EU-a Parlament svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove naložio da provede temeljitu istragu o tom pitanju u suradnji s nacionalnim parlamentima i skupinom stručnjaka iz EU-a i SAD-a koju je osnovala Komisija te da do kraja godine o tome podnese izvješće;

D. budući da je, nakon odbijanja privremenog Sporazuma o programu za praćenje financiranja terorizma, većina u Europskom parlamentu odobrila sadašnji Sporazum o programu za praćenje financiranja terorizma samo zbog snažnije njime predviđene zaštite radi većeg očuvanja sigurnosti osobnih podataka i prava na privatnost građana EU-a;

E.  budući da je Ministarstvo financija SAD-a klasificiralo veliku količinu relevantnih informacija u pogledu ovog Sporazuma kao „Secret UE“;

F.  budući da u skladu s radnom skupinom za zaštitu podataka iz članka 29. sadašnji postupak ostvarivanja prava na pristup možda nije prikladan i da u praksi možda neće biti moguće koristiti pravo na ispravljanje, brisanje i blokiranje;

G. budući da je Komisija potvrdila da se Sporazumom utvrđuju stroge zaštitne mjere u vezi s prijenosom podataka i istovremeno potvrđuje dugoročnije ambicije EU-a za uspostavom sustava kojim se omogućuje crpljenje podataka na tlu EU-a;

H. budući da je Komisija bila pozvana da najkasnije do 1. kolovoza 2011. Parlamentu i Vijeću podnese pravni i tehnički okvir za crpljenje podataka na teritoriju EU-a i, najkasnije do 1. kolovoza 2013. podnese izvješće o napretku razvoja jednakovrijednog sustava EU-a u skladu s člankom 11. Sporazuma;

I.   budući da je umjesto podnošenja pravnog i tehničkog okvira za crpljenje podataka na teritoriju EU-a Komisija 13. srpnja 2011. predstavila opis različitih koraka koje je poduzela za uspostavljanje takvog pravnog i tehničkog okvira te predočila preliminarne rezultate i neke teoretske opcije za Europski sustav za praćenje financiranja terorizma ne ulazeći pritom u detalje;

J.   budući da izvješće o napretku razvoja jednakovrijednog sustava EU-a u skladu s člankom 11. Sporazuma nikad nije predstavljeno;

K. budući da se razgovori između službi Komisije i savezne vlade SAD-a ne mogu smatrati istragom, kao ni isključivo oslanjanje na izjave SAD-a;

1.  s obzirom na to da je glavni cilj EU-a promicanje slobode pojedinca smatra da i dalje treba provoditi sigurnosne mjere, uključujući protuterorističke mjere, u skladu s vladavinom prava i obvezama koje proizlaze iz temeljnih prava, uključujući ona koja se odnose na privatnost i zaštitu podataka;

2.  ponavlja da svaki prijenos osobnih podataka, uključujući veće količine podataka, mora biti u skladu sa zakonima EU-a i država članica te s temeljnim pravima i obvezama, uključujući one koji se odnose na zaštitu privatnosti i podataka;

3.  ozbiljno je zabrinut zbog nedavnog otkrivanja dokumenata o aktivnostima NSA u vezi s izravnim pristupom podacima o financijskim transakcijama i povezanim podacima, što bi predstavljao jasno kršenje Sporazuma, a posebno njegovog članka 1.;

4.  poziva na cjelovitu tehničku istragu na licu mjesta o navodima da vlasti SAD-a imaju neovlašten pristup ili da su možda ostvarile tajni pristup poslužiteljima SWIFT-a, da tu istragu provedu nezavisni stručnjaci za IT i kibernetičku sigurnost, na primjer Europolov Centar za kibernetički kriminal;

5.  žali zbog činjenice da su nizozemske vlasti, kao odgovorna vlada zemlje u kojoj se nalaze poslužitelji SWIFT-a, odbile provesti tehničku istragu na licu mjesta;

6.  žali zbog činjenice da niti jedna država članica nije od Europolovog Centra za kibernetički kriminal zatražila takvu istragu; zabrinut je jer se bez istrage tehničkih stručnjaka činjenice ne mogu provjeriti;

7.  očekuje da sve potpisnice Sporazuma osiguraju:

–   da se Sporazumom, a posebno zaštitnim mjerama iz njegova članka 5., bez iznimke obuhvaćaju svi podaci o financijskim transakcijama i povezani podaci pohranjeni na teritoriju EU-a, kako je navedeno u članku 1. Sporazuma;

–   da zahtjevi u skladu s člankom 4. ne budu apstraktni, nego omeđeni na što manji opseg;

–   da se izraz „omeđeni na što manji opseg” u skladu s člankom 4. tumači na isti način kao i trenutno u skladu s člankom 5.;

–   da se broj podataka o financijskim transakcijama kojima se pristupilo priopći javnosti;

–   da se prava pristupa, ispravljanja, brisanja i blokiranja mogu u potpunosti provoditi u praksi;

–   da trajni nadzornik kojeg imenuje Komisija ima punu ovlast za preispitivanje u stvarnom vremenu i retrogradno svih pretraga poslanih podataka, blokiranje bilo koje pretrage ili svih pretraga za koje se čini da krše članak 5., istraživanje tih pretraga i, po potrebi, ovlast da zatraži dodatno obrazloženje o povezanosti s terorizmom;

8.  ponavlja da sporazume o razmjeni podataka sa SAD-om treba temeljiti na usklađenom okviru pravnih podataka kojim se osiguravaju pravno obvezujući standardi zaštite osobnih podataka, uključujući u odnosu na ograničenje podataka na temelju svrhe, smanjenje količine podataka, informacije, pristup, ispravljanje, brisanje i pravnu zaštitu;

9.  zabrinut je zbog toga što Sporazum nije proveden u skladu sa svojim odredbama, a posebno onima utvrđenima u člancima 1.,4.,12.,13.,15. i 16.; stoga zahtijeva od Komisije da predstavi zakonski prijedlog o suspenziji Sporazuma;

10. ne smatra da je Komunikacija Komisije o Europskom sustavu praćenja financiranja terorizma primjerena osnova za podrobnije rasprave; stoga snažno potiče Komisiju da bez daljnje odgode predstavi zakonski prijedlog pravnog i tehničkog okvira za crpljenje podataka na teritoriju EU-a;

11. snažno potiče tri institucije da pomno razmotre posljedice koje po ljudska prava mogu imati buduća alternativna rješenja za razmjenu podataka u potpunosti usklađena s načelima zaštite podataka, posebice kriterijima nužnosti i proporcionalnosti;

12. ističe da se pri provjeri nužnosti i proporcionalnosti svake mjere koja ograničava temeljna prava i slobode moraju u obzir uzeti sve postojeće sigurnosne mjere usmjerene na terorizam i teški kriminal; stoga smatra da svaka dodatna pravna mjera predložena u sklopu borbe protiv terorizma i teškog kriminala mora zadovoljavati još više i strože kriterije nužnosti i proporcionalnosti; suprotstavlja se stoga tendenciji općih obrazloženja svih sigurnosnih mjera općenitim upućivanjem na borbu protiv terorizma ili teškog kriminala;

13. očekuje da će svaki zakonski prijedlog o pravnom i tehničkom okviru za crpljenje podataka na teritoriju EU-a osiguravati:

–   potpunu usklađenost s europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka,

–   da se ne crpe podaci o jedinstvenom području platnog prometa u eurima ni nacionalni financijski podaci bez obzira na sustav u kojem se obrađuju,

–   da se podaci ne crpe niti ne zadržavaju bez prethodnog odobrenja;

14. zahtjeva da s obzirom na ranije navedeno Komisija uvede privremenu suspenziju Sporazuma dok se ne ispune sljedeći uvjeti za pokretanje pregovora o njegovom nastavku:

–   potpuno i sveobuhvatno pojašnjenje činjenica o tome je li bilo koja agencija vlade SAD-a ili jednakovrijedna ustanova imala neovlašten pristup financijskim podacima obuhvaćenima tim Sporazumom, izvan njega ili kojima se on krši,

–   postizanje potpunog smirenja situacije kada je to potrebno,

–   provođenje potpune analize provedbe članaka 1., 4., 12., 13., 15. i 16. Sporazuma te pronalaženje rješenja za ispravnu provedbu,

–   zakonski prijedlog Komisije o pravnom i tehničkom okviru za crpljenje podataka na teritoriju EU-a;

15. zahtjeva da s obzirom na ranije navedeno Vijeće i države članice ovlaste istragu Europolovog Centra za kibernetički kriminal o navodnom neovlaštenom pristupu podacima o financijskim plaćanjima koja su obuhvaćena tim Sporazumom;

16. smatra da će, iako Parlament u skladu s člankom 281. UFEU-a nema službene ovlasti za pokretanje suspenzije ili ukidanja međunarodnog sporazuma, Komisija morati djelovati ako Parlament povuče svoju potporu određenom sporazumu; ističe da će tijekom razmatranja hoće li ili neće dati svoju suglasnost budućim međunarodnim sporazumima, Parlament uzimati u obzir odgovore Komisije i Vijeća u vezi s tim Sporazumom;

17. zahtjeva da se sve relevantne informacije i dokumenti odmah budu dostupni za razmatranje Parlamentu;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.