Procedură : 2013/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0477/2013

Texte depuse :

B7-0477/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0448

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.355v01-00
 
B7-0477/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa (2013/2827(RSP))


Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas în numele Grupului EFD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa (2013/2827(RSP))  
B7‑0477/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex),

–   având în vedere Biroul European de Sprijin pentru Azil,

–   având în vedere propunerea de regulament de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197),

–   având în vedere Regulamentul de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în ultimii 20 de ani au murit în Marea Mediterană un număr incredibil de ridicat de persoane (peste 20 000);

B.  întrucât statele membre nu au dat dovadă de solidaritate;

C. întrucât, din cauza poziției sale geografice, Italia este poarta spre Europa;

D. întrucât instrumentele de care dispune UE în acest domeniu, precum Frontex, sunt inadecvate;

E.  întrucât UE este cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare din lume;

F.  întrucât imigrarea ilegală ar trebui să fie în continuare incriminată, pentru a face diferența clară între intrarea legală și ilegală în Europa;

G. întrucât cea mai recentă dramă din largul coastelor insulei Lampedusa, petrecută la 3 octombrie 2013, a provocat moartea a sute de imigranți și dispariția altor câteva sute,

1.  își exprimă îngrijorarea că un număr tot mai mare de persoane din țări terțe își riscă viața, pornind în traversări periculoase ale Mării Mediterane în direcția UE;

2.  își exprimă profunda tristețe și regretul sincer pentru pierderile tragice de vieți omenești de la Lampedusa și îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să depună eforturi suplimentare pentru a preveni pierderile de vieți omenești pe mare și a combate traficul de persoane la frontierele Uniunii;

3.  solicită UE și statelor membre să reflecte la această criză umanitară excepțională și să se angajeze să întreprindă acțiuni eficace pentru a evita alte tragedii de acest fel;

4.  solicită UE și statelor membre să analizeze o nouă abordare a problemei imigrației;

5.  reamintește că absența unei politici serioase și eficace privind imigrarea face posibile traficul de persoane și evenimentele tragice pe mare;

6.  reamintește că cea mai bună practică în acest domeniu constă în a împiedica bărcile să plece, iar cel mai bun mijloc de a obține acest lucru este de a încheia acorduri bilaterale cu țările terțe;

7.  solicită UE și statelor membre să ofere asistență umanitară, financiară și politică in locco în aceste țări, în special dacă sunt afectate de război;

8.  solicită UE și statelor membre să abordeze fenomenul imigrației de la rădăcină, combătând sărăcia în țările de origine ale imigranților prin aplicarea corespunzătoare a cadrelor privind asistența UE în țările respective;

9.  solicită UE să monitorizeze distribuirea fondurilor și să sporească răspunderea democratică în legătură cu ajutoarele, astfel încât resursele utilizate astfel să aibă efecte pozitive, iar o parte dintre fonduri să fie utilizate pentru prevenirea imigrației ilegale;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Secretarului General al Ligii Arabe.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate