Prijedlog rezolucije - B7-0478/2013Prijedlog rezolucije
B7-0478/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

podnesen nakon izjave Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini u ime kluba ECR

Postupak : 2013/2827(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0478/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0478/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0478/0213

Rezolucija Europskog parlamenta   o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse

(2013/2827(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu s ministarskog sastanka zemalja koje graniče sa Sirijom koji je organizirao visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice 4. rujna 2013.,

–   uzimajući u obzir prethodne rezolucije o Siriji Vijeća UN-a za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dodatne protokole,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1168/2011 od 25. listopada 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex),

–   uzimajući u obzir Europski ured za azil,

–   uzimajući u obzir prijedlog Uredbe o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (COM(2013)0197),

–   uzimajući u obzir Uredbu o uspostavljanju Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR),

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je u posljednjim tragičnim događajima kod Lampeduse koji su se dogodili 3. listopada 2013. poginulo najmanje 360 migranata, a još ih se više vodi kao nestali;

B.  budući da je, prema Međunarodnoj organizaciji za migracije, od 1993. na moru poginulo najmanje 20 000 ljudi;

C. budući da prema Uredu visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) na otočiću Lampedusa živi između 4 500 i 5 000 stanovnika;

D. budući da su u okviru Europske unije Njemačka (14 842) i Švedska (14 083) primile 59 % zahtjeva (u EU28) sirijskih izbjeglica, da druge zemlje bilježe veliki porast broja zahtjeva i da samo još jedna država članica (Ujedinjena Kraljevina s 2 634) bilježi više od 2 000 zahtjeva;

E.  budući da nema točnih i pouzdanih podataka ni o ukupnom broju tražitelja azila koji dolaze u Europu ni o sveukupnom broju prisutnih; budući da postoji potreba da se pristupi rješavanju ne samo pritisaka na ulazne točke, nego i stanja u zemljama koje su pod stalnim pritiskom masovnog podnošenja zahtjeva;

F.  budući da bi države članice trebalo potaknuti na uporabu sredstava koja će biti na raspolaganju u okviru Fonda za azil i migraciju i na uporabu već raspoloživih sredstava;

1.  izražava duboku tugu i žaljenje zbog tragičnih gubitaka života kod Lampeduse te potiče Europsku uniju i države članice da učine više kako bi spriječile pogibije na moru i suzbile trgovinu ljudima na granicama Unije;

2.  izražava zabrinutost jer rastući broj tražitelja azila riskira život sudjelovanjem u opasnim prelascima Mediterana brodom na putu prema EU-u;

3.  podsjeća države članice na mogućnost korištenja postojećih mjera za spašavanje na moru;

4.  napominje da je zakonit ulazak u EU u skladu s procedurom bolji od opasnijeg neregularnog ulaska koji podrazumijeva opasnosti od trgovine ljudima i pogibije te pojačava nezakonito useljavanje; stoga traži od država članica da uspostave stroge kaznene sankcije za pojedince koji pomažu u trgovini ljudima u Europsku uniju i unutar nje;

5.  duboko je zabrinut zbog postojeće humanitarne krize i političkog nemira u Sjevernoj Africi zbog čega postoji velik pritisak na susjedne zemlje i dolazi do toga da velik broj izbjeglica i dalje traži azil u Europskoj uniji;

6.  pozdravlja napore zemalja susjednih područjima sukoba u Sjevernoj Africi da daju azil milijunima raseljenih osoba;

7.  poziva EU da i dalje pruža humanitarnu, financijsku i političku pomoć kriznim područjima u Sjevernoj Africi kako bi se radilo na rješavanju uzroka problema migracije i humanitarnih pritisaka;

8.  poziva EU da nadzire raspodjelu tih sredstava i da poveća demokratsku odgovornost za takvu pomoć kako bi ta sredstava imala neki pozitivan učinak koji je dosad izostao;

9.  poziva države članice da podrže proširenje nadležnosti agencije Frontex i pozdravlja novo prihvaćenu uredbu o EUROSUR-u i prijedlog za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje pod koordinacijom Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama državama članica kao načina za odgovarajuće čuvanje granica EU-a i sprečavanje daljnjih tragičnih gubitaka života;

10. poziva Europsku uniju i države članice da nadziru tokove tražitelja azila uporabom dostupnih europskih i nacionalnih instrumenata te da zadrže dobru koordinaciju i obavještavanje kao što je olakšavanje razmjene informacija među nacionalnim obalnim stražama;

11. potiče redovni dijalog sa zemljama Magreba kao sredstvo za pripremanje na tokove tražitelja azila u Europsku uniju i za učinkovito poduzimanje koraka u vezi s tim pitanjem;

12. naglašava važnost izražavanja solidarnosti država članica proaktivnim jačanjem cjelokupnog odgovora u vezi sa zaštitom u Europskoj uniji pojačanom suradnjom, razmjenom informacija, upravljanjem granicama i izgradnjom kapaciteta i političkog dijaloga te ispunjavanjem svojih internih obveza u vezi s ljudskim pravima;

13. podsjeća države članice da bi tražitelje azila koji traže međunarodnu zaštitu trebalo uputiti na nadležna nacionalna tijela za odobrenje azila te im omogućiti pristup pravednim i učinkovitim postupcima u vezi s azilom;

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku UN-a, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i glavnom tajniku Arapske lige.