Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0478/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0478/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Földközi-tenger térségében végbemenő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2013/2827(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0478/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0478/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0478/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tenger térségében végbemenő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre

(2013/2827(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa által 2013. szeptember 4-én a Szíriával szomszédos országok számára szervezett miniszteri találkozón kiadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Szíriáról elfogadott korábbi határozataira,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–   tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. október 25-i 1168/2011/EU rendeletre,

–   tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra,

–   tekintettel az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0197),

–   tekintettel az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló rendeletre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Lampedusa közelében 2013. október 3-án bekövetkezett legutóbbi katasztrófák legalább 360 menekült életét követelték, és még mindig nagy az eltűntek száma;

B.  mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint 1993 óta legalább 20 000 ember vesztette életét a tengerben;

C. mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint Lampedusa kis szigetének lakossága 4 500 és 5 000 fő között van;

D. mivel az Európai Unión belül Németország (14 842) és Svédország (14 083) kapta a szíriai menekültek által benyújtott kérelmek 59%-át (az EU28 viszonylatában), míg más országok jelentős növekedést tapasztaltak a kérelmek számában, de csak egyetlen más tagállam (az Egyesült Királyság 2 634 kérelemmel) kapott 2 000-nél több kérelmet;

E.  mivel nincsenek teljesen pontos és megbízható adatok az Európába érkező és az itt tartózkodó menedékkérők számára vonatkozóan; mivel nemcsak a belépési pontoknál keletkező nyomást kell kezelni, hanem azoknak az országoknak a problémáját is, ahol a kérelmek tömeges száma nehezíti a helyzetet;

F.  mivel a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy használják a Menekültügyi és Migrációs Alapban a jövőben rendelkezésre bocsátandó, illetve a már elérhető forrásokat;

1.  mély szomorúságát és sajnálatát fejezi ki a Lampedusában történt tragikus veszteség miatt, és sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek többet a tengeri halálesetek megelőzése, illetve az Unió határain zajló embercsempészet leküzdése érdekében;

2.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyre több menedékkérő teszi kockára az életét azzal, hogy veszedelmes hajóútra szánva el magát a Földközi-tengeren át kíván bejutni az EU-ba;

3.  emlékezteti a tagállamokat a tengeri mentési műveletekre vonatkozó, rendelkezésre álló eszközök alkalmazásának lehetőségére;

4.  megjegyzi, hogy előnyben kell részesíteni az EU-ba való jogszerű, eljáráson alapuló belépést az illegális belépéssel szemben, amely veszélyeket – többek között emberkereskedelemmel összefüggő kockázatokat és a halál lehetőségét – hordozza magában, és növeli az illegális bevándorlást; kéri ezért a tagállamokat, hogy léptessenek életbe erős büntetőjogi szankciókat az Unióba és az azon keresztül történő embercsempészetben segédkező személyek ellen;

5.  mély aggodalmát fejezi ki az Észak-Afrikában folytatódó humanitárius válság és politikai nyugtalanság miatt, ami következésképpen erős nyomást helyez a szomszédos országokra, és menekültek nagy számát készteti arra, hogy menedéket keressenek az Unióban;

6.  üdvözli a konfliktus sújtotta szomszédos észak-afrikai országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy menedéket nyújtsanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek milliói számára;

7.  kéri az EU-t, hogy a migráció és a humanitárius nyomás kiváltó okainak megszüntetése érdekében továbbra is nyújtson humanitárius, pénzügyi és politikai segítséget Észak-Afrika válság sújtotta területein;

8.  felszólítja az EU-t e finanszírozás elosztásának nyomon követésére, valamint arra, hogy fokozza az e segélyekért való demokratikus elszámoltathatóságot annak érdekében, hogy azok meghozzák az eddig még nem tapasztalt pozitív eredményeket;

9.  felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a Frontex ügynökség felelősségi körének kiterjesztését, és üdvözli az újonnan elfogadott EUROSUR-rendeletet és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetéről szóló javaslatot mint az Unió határait megfelelően védelmező, és a további tragikus haláleseteket megelőző eszközöket;

10. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy a menedékkérők hullámait az uniós és nemzeti eszközökre támaszkodva kövessék nyomon, és gondoskodjanak a – nemzeti parti őrségek közötti információcseréhez hasonló – megfelelő koordinációról és kommunikációról;

11. rendszeres párbeszédre buzdít a Maghreb-országokkal, ami hozzájárul az Európai Unióba érkező menedékkérők hullámaira való felkészüléshez, illetve annak hatékony kezeléséhez;

12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok azzal fejezzék ki szolidaritásukat, hogy megerősített együttműködés, információmegosztás, határigazgatás, kapacitásépítés és politikai párbeszéd révén, illetve azáltal, hogy teljesítik a saját magukra vonatkozó emberi jogi kötelezettségeiket proaktív módon erősítik általában a védelmi reagálást az Európai Unióban ;

13. emlékezteti a tagállamokat, hogy a nemzetközi védelemért folyamodó menedékkérőket az illetékes nemzeti menekültügyi hatóságokhoz kell irányítani, méltányos és hatékony menekültügyi eljárást biztosítva számukra;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ menekültügyi főbiztosának és az Arab Liga főtitkárának.