Predlog resolucije - B7-0478/2013Predlog resolucije
B7-0478/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Timothy Kirkhope, Susy De Martini, Cristiana Muscardini v imenu skupine ECR

Postopek : 2013/2827(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0478/2013
Predložena besedila :
B7-0478/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0478/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o migracijskih tokovih v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupne izjave ministrov držav, ki mejijo na Sirijo, podane na srečanju 4. septembra 2013, ki ga je organiziral visoki komisar Združenih narodov za begunce,

 

–   ob upoštevanju prejšnjih resolucij Sveta Združenih narodov za človekove pravice o Siriji,

–   ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1168/2011 z dne 25. oktobra 2011, ki spreminja uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex),

–   ob upoštevanju Evropskega azilnega podpornega urada,

–   ob upoštevanju predloga uredbe o določitvi pravil varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (COM(2013)0197),

–   ob upoštevanju uredbe o uvedbi evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR),

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je v zadnjih tragičnih nesrečah 3. oktobra 2013 ob obali Lampeduse izgubilo življenje najmanj 360 migrantov, veliko pa jih je še pogrešanih;

B.  ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije od leta 1993 na morju umrlo vsaj 20.000 ljudi,

C. ker ima po podatkih Urada visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) mali otok Lampedusa med 4500 in 5000 prebivalcev;

D. ker sta v Evropski uniji Nemčija (14 842) in Švedska (14 083) prejeli 59 % prošenj, ki so jih (v EU 28) vložili sirski begunci, v drugih državah pa se je število prošenj znatno povečalo, pri čemer je le ena država članica prejela več kot 2000 prošenj (Združeno kraljestvo z 2634 prošnjami);

E.  ker ni na voljo natančnih in zanesljivih podatkov o skupnem številu prosilcev za azil, ki prihajajo v Evropo, ter o skupnem številu tistih, ki so že prispeli; ker se je treba soočiti ne le s pritiski na točkah vstopa, temveč tudi z razmerami v državah, ki so obremenjene zaradi množičnih prošenj;

F.  ker bi bilo treba države članice spodbujati k uporabi sredstev, ki bodo na voljo v okviru Sklada za migracije in azil, ter sredstev, ki so že na voljo;

1.  izraža globoko žalost in obžalovanje ob tragično izgubljenih življenjih ob Lampedusi ter poziva Evropsko unijo in države članice, naj si bolj prizadevajo za preprečitev umiranja na morju in se spoprimejo s trgovino z ljudmi na mejah Unije;

2.  izraža zaskrbljenost zaradi vse večjega števila iskalcev azila, ki poskušajo na ladjah prečkati Sredozemlje, da bi prišli v EU, in na tej nevarni poti tvegajo svoja življenja;

3.  želi države članice opozoriti na možnost uporabe obstoječih ukrepov za reševanje na morju;

4.  opozarja, da je zakonit vstop v EU na podlagi postopkov boljša možnost od nevarnejšega nezakonitega vstopa, ki lahko vključuje tveganja, povezana s trgovino z ljudmi in izgubo življenja, ter povečuje nezakonito priseljevanje; zato poziva države članice, naj uvedejo stroge kazenske sankcije za osebe, ki omogočajo trgovino z ljudmi tako na poti v Evropo kot v njej;

5.  izraža močno zaskrbljenost zaradi trenutne humanitarne krize in političnih nemirov v Severni Afriki, zaradi katerih so sosednje države pod velikim pritiskom, veliko število beguncev pa še naprej išče azil v EU;

6.  pozdravlja prizadevanja sosednjih držav na območjih konfliktov v Severni Afriki, da bi zagotovile azil za milijone razseljenih oseb;

7.  poziva EU, naj še naprej nudi humanitarno, finančno in politično pomoč na kriznih območjih v Severni Afriki, da bi se z migracijo in humanitarnim pritiskom spopadli že pri koreninah;

8.  poziva EU, naj spremlja razdeljevanje teh sredstev in poveča demokratično odgovornost v zvezi s to pomočjo, da bi imela ta sredstva pozitiven učinek, ki je doslej manjkal;

9.  poziva države članice, naj podpirajo razširitev odgovornosti agencije Frontex, ter pozdravlja nedavno sprejeto uredbo EUROSUR ter predlog o nadzoru zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, kot ustreznega načina varovanja meja EU in preprečevanja nadaljnje tragične izgube življenj;

10. poziva Evropsko unijo in države članice, naj z uporabo razpoložljivih evropskih in nacionalnih instrumentov nadzorujejo tokove iskalcev azila ter vzdržujejo dobro usklajenost in komunikacijo, na primer z omogočanjem izmenjave informacij med nacionalnimi obalnimi stražami;

11. spodbuja redni dialog z državami Magreba, ki prispeva k pripravljenosti na tok iskalcev azila, ki prihajajo v Evropsko unijo, in njegove učinkovite obravnave;

12. meni, da bi morale države članice izražati solidarnost s proaktivno krepitvijo odziva za splošno zaščito v Evropski uniji, in sicer z večjim sodelovanjem, izmenjavo informacij, upravljanjem meja, gradnjo zmogljivosti in političnim dialogom, pa tudi s potrjevanjem svojih notranjih obveznosti na področju človekovih pravic;

13. opozarja države članice, da bi bilo treba iskalce azila, ki prosijo za mednarodno zaščito, usmeriti na nacionalne organe, pristojne za azil, ter jim omogočiti dostop do pravičnih in učinkovitih azilnih postopkov;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, visokemu komisarju ZN za begunce in generalnemu sekretarju Arabske lige.