Eljárás : 2013/2827(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0479/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0479/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0448

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 133kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0474/2013
16.10.2013
PE519.357v01-00
 
B7-0479/2013

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre (2013/2827(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tenger térségét érintő migrációs hullámokról, különös tekintettel a lampedusai tragikus eseményekre (2013/2827(RSP))  
B7‑0479/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a közelmúltban történt lampedusai eseményekről szóló, 2013. október 7–8-i tanácsi megbeszélésekre,

–   tekintettel a Bizottság elnöke és Cecilia Malmström biztos által tett, 2013. október 9-i nyilatkozatokra,

–   tekintettel az ENSZ menekültügyi főbiztosának 2013. október 12-i nyilatkozatára,

–    tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) „A Földközi-tengeren történt halálesetek” című 2012. áprilisi jelentésére,

–   tekintettel az ENSZ migránsok emberi jogaival foglalkozó különelőadójának korábbi nyilatkozataira és „Az Európai Unió külső határigazgatása és annak hatásai a migránsok emberi jogaira” című 2013. áprilisi jelentésére;

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78., 79. és 80. cikkére,

–   tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Lampedusa közelében 2013. október 3-án és 11-én bekövetkezett legutóbbi katasztrófák több mint 400 menekült életét követelték, és több tucatnyian eltűntek;

B.  mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint 1993 óta legalább 20 000 ember vesztette életét a tengerben, ami ismét arra mutat rá, hogy mindent meg kell tenni a veszélyben lévők életének megmentésére, különösen azzal kapcsolatban, hogy a tagállamoknak be kell tartaniuk nemzetközi kötelezettségeiket a tengeri mentés területén a menedékkérők visszaküldésének tilalmát illetően;

C. mivel ezek a katasztrófák megkérdőjelezik az Európai Unió migrációs politikájának alapelveit, amelyek európai erődöt építenek, és egyre nagyobb kockázat vállalására kényszerítik a menekülteket az Unió területének elérése érdekében;

D. mivel a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy használják a Menekültügyi és Migrációs Alapban a jövőben rendelkezésre bocsátandó, valamint a „A menekültek áttelepítésének elősegítése vészhelyzetekben” elnevezésű előkészítő intézkedés keretében rendelkezésre álló forrásokat, mely többek között a következő intézkedéseket foglalja magában: az UNHCR által már menekültként elismert személyek támogatása: sürgősségi fellépések támogatása elsőbbséget élvező menekültcsoportok esetében, akiket fegyveres támadás ér, és akik olyan helyzetben vannak, amely rendkívül kiszolgáltatottá teszi őket, és az életüket fenyegeti, emellett szükség esetén további pénzügyi támogatás nyújtása az UNHCR-nek, valamint a tagállamokban és uniós szinten tevékenykedő összekötő szervezeteinek vészhelyzetekben;

1.  őszinte részvétét fejezi ki a Földközi-tenger térségében történt közelmúltbeli események során a tengerben életüket vesztő személyek családjainak;

2.  úgy véli, hogy a lampedusai események, amelyeknek az Unió és tagállamai számára valódi intő jelként kell szolgálniuk, rávilágítanak arra, hogy egy újabb tragédia csak úgy akadályozható meg, ha a tagállamok a szolidaritáson és a felelősségmegosztáson alapuló összehangolt, a közös eszközök által támogatott megközelítést fogadnak el;

3.  sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a jövőben az embereknek ne kelljen életüket kockáztatni, amikor védelmet keresnek és megpróbálnak az Unió területére bejutni; elutasítja a Frontex most zajló lépéseit, és sajnálatosnak tartja, hogy a tagállamok és a Bizottság által tervezett intézkedések alapvetően a határfelügyelet és -ellenőrzés megerősítését célozzák, ami csak fokozatosan tovább erősíti az európai erődöt; kérelmezi a Dublin II mechanizmustól való eltérést; felhívja a tagállamokat, hogy ne hárítsák át a menekültek fogadására vonatkozó felelősségüket olyan szomszédos országokra, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat;

4.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyre több ember teszi kockára életét azzal, hogy veszedelmes hajóútra szánva el magát a Földközi-tengeren át kíván bejutni az EU-ba; felhívja a tagállamokat olyan intézkedések meghozatalára, amelyek lehetővé teszik különösen a menedékkérők számára, hogy biztonságos módon, életük kockáztatása nélkül férhessenek hozzá az Unió menekültügyi rendszeréhez, anélkül hogy embercsempészekhez vagy bűnözői hálózatokhoz kellene fordulniuk;

5.  emlékeztet arra, hogy az uniós szolidaritást a felelősségmegosztásnak kell kísérnie; emlékeztet, hogy a tagállamoknak jogi kötelezettségük a tenger felől érkező migránsok megsegítése; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a nemzetközi kötelezettségeiknek, és ne fordítsák vissza a menekülteket szállító hajókat;

6.  felhívja a tagállamokat a visszaküldés tilalmának tiszteletben tartására, a hatályos nemzetközi és uniós joggal összhangban; felhívja a tagállamokat, hogy azonnal szüntessék meg a nemzetközi és európai jogot sértő, jogellenes és meghosszabbított fogva tartás minden gyakorlatát, és emlékeztet arra, hogy a menekültek fogva tartására irányuló intézkedéseket mindig megfelelően indokolt és határozott időszakra szóló közigazgatási határozatnak kell kísérnie;

7.  felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy helyezzenek hatályon kívül vagy vizsgáljanak felül minden olyan törvényt, amely büntetendőnek nyilvánítja a tenger felől érkező migránsoknak való segítségnyújtást; kéri a Tanácsot, hogy vizsgálja felül a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás szankcióit meghatározó 2002/90/EK tanácsi irányelvet annak tisztázása érdekében, hogy a tenger felől érkező, bajba jutott migránsoknak alapszabályként humanitárius segítségséget kell nyújtani, és azt semmilyen körülmények között nem szabad szankcionálni;

8.  felhívja az Uniót és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a felkutatási és mentőtevékenységeket folytató hajóparancsnokokat ne gyanúsítsák meg a megmentett személyek csempészésével, illetve ne kerüljenek büntetőeljárás alá;

 

9.  hangsúlyozza különösen a pénzügyi felelősségmegosztás fontosságát a menekültügyi kérdésekben, és megfelelően finanszírozott, objektív kritériumokon alapuló rendszer létrehozását javasolja az abszolút értelemben vagy arányosan nagyobb számú menedékkérőt és nemzetközi védelemben részesülő személyt befogadó tagállamokra nehezedő nyomás csökkentése érdekében;

10. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy fogadjanak el konkrét intézkedéseket a szolidaritás megerősítésére a mentőszolgálatoknál, illetve a menedékjog, az áthelyezés és az áttelepítés iránti kérelem feldolgozásának megerősítésére a szükségtelen tengeri katasztrófák megelőzése céljából, emellett osszák meg a felelősséget a külső határokkal rendelkező és növekvő migrációs áramlásokkal szembesülő tagállamokkal.

11. hangsúlyozza, hogy egységesebb megközelítésre és a tagállamokkal vállalt szolidaritás fokozására van szükség a migránsok és a menedékkérők fogadása során; kéri a tagállamokat a közös európai menekültügyi rendszer különböző eszközeire vonatkozó valamennyi rendelkezés megfelelő végrehajtásának biztosítására;

12. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak humanitárius vízumot elsősorban a lakóhelyüket elhagyni kényszerült szíriaiaknak, hogy használják különösen a Schengeni Határellenőrzési Kódex 25. cikkét és a Vízumkódex 5 cikkének (4c) bekezdését, és hogy a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kérésének megfelelően többé ne írjanak elő tranzitvízumot a szíriai nemzetiségű személyek részére, mivel szinte lehetetlen menedékjogot kérni az Unión kívülről;

13. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak mindig biztosítaniuk kell a menedékjogot, és lehetővé kell tenniük az Unió területére való belépést a válsághelyzet elől menekülő és menedéket kereső személyek számára; emlékezteti a tagállamokat, hogy a nemzetközi védelemért folyamodókat az illetékes nemzeti menekültügyi hatóságokhoz kell irányítani, méltányos és hatékony menekültügyi eljárást biztosítva számukra;

14. felkéri az EU-t, hogy hozza meg a szükséges felelősségteljes intézkedéseket arra az esetre, ha tagállamait is elérné a menekülthullám; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék továbbra is nyomon a helyzet alakulását, és készítsenek vészhelyzeti tervet, fenntartva az átmeneti védelemről szóló irányelv alkalmazásának lehetőségét, amennyiben a körülmények szükségessé teszik;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy áttelepítéssel és humanitárius befogadással is segítsenek kielégíteni a sürgős szükségleteket; ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel az újbóli beilleszkedéssel kapcsolatos előkészítő intézkedésből/kísérleti projektből még rendelkezésre álló forrásokat;

16. az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) költségvetésének megemelésére szólít fel; emlékeztet arra, hogy ezen eszköz megfelelő szintű finanszírozása elengedhetetlenül fontos a koordinált megközelítés megvalósításához;

17. felhívja az Uniót, a Frontexet és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a bajba jutott migránsok segítése és a tengeri mentés az újonnan elfogadott EUROSUR-rendelet végrehajtásakor kiemelt prioritás legyen.

18. felhívja az Uniót, hogy késlekedés nélkül fogalmazza meg a Frontex által koordinált tengeri műveletek új intercepciós szabályait annak érdekében, hogy az uniós szintű mentési intézkedések hatékonyak és összehangoltak legyenek, valamint hogy biztosítani lehessen a műveletek maradéktalan megfelelését a nemzetközi emberi jogi és menekültügyi előírásoknak és normáknak, illetve a tengerjogi egyezményekből fakadó kötelezettségeknek;

19. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki hatékony mechanizmusokat a menekültek és migránsok fogadására, lehetővé téve különösen a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést;

20. felhívja a Frontexet és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a felülvizsgált Frontex-rendelet 5. cikkével összhangban – alapvetően megváltoztatva a Frontex-műveletek prioritásait és a határőrök viselkedését – az európai határőrcsapatokban részt vevő valamennyi határőr és egyéb személyzet képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, valamint azokat az iránymutatásokat, amelyek célja, hogy azonosítsák a védelmet kereső személyeket, és a megfelelő intézményekhez irányítsák őket;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Európa Tanácsnak, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ menekültügyi főbiztosának és az ENSZ migránsok emberi jogaival foglalkozó különelőadójának.

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat