Návrh usnesení - B7-0490/2013Návrh usnesení
B7-0490/2013

NÁVRH USNESENÍ o označování původu masa obsaženého v hotových pokrmech

29. 10. 2013

předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu

Agnès Le Brun

B7‑0490/2013

Návrh usnesení Evropského parlamentu o označování původu masa obsaženého v hotových pokrmech

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že skandály související s původem masa v hotových pokrmech oslabují důvěru v evropské zemědělsko-potravinářské produkty;

B.  vzhledem k tomu, že lepší označování původu masa v hotových pokrmech by umožnilo obnovit důvěru spotřebitelů a zvýšit hodnotu evropského průmyslu;

C. vzhledem k tomu, že o lepší označování původu masa výrazně usilují jak evropští spotřebitelé, tak i producenti;

1.  vítá návrh nařízení Evropské komise na zavedení označování místa narození, chovu a porážky dobytka poskytujícího čerstvé maso;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že součástí zprávy Komise není návrh na označování původu masa použitého jako složka hotových pokrmů;

3.  žádá Evropskou komisi, aby urychleně navrhla zavedení systému označování původu masa obsaženého v hotových pokrmech.